KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

21-Habeşistan’a Hicret

HABEŞİSTAN’A HİCRET 

374-I. Habeşistan’a 615 yılında hicret edenler kaç kişilerdi?

&4’ü kadın, 11’i erkek(toplam 15 kişi evrensel mesaj), (12’si erkek, 4’ü kadın 16 kişi diyanet sitesi)

375-Müşriklerin Müslümanlara işkence ve eziyetleri dayanılmaz boyutlara ulaşınca, Peygamberimizin izni ile, I. Hicret nübüvetin kaçıncı yılında, hangi ayda, nereye ve kimin başkanlığında yapılmıştır?

&Peygamberliğin 5. yılında, Habeşistan’a, recep ayında ve Osman bin Affan ve hanımı Rukiye başkanlığında (Miladi 615 tarihinde)

376-Hz. İbrahim ve Lut’tan sonra Allah yolunda hicret eden ilk aile kimlerdir?

&Rukiyye ve Hz. Osman

377-II. Hicret nübüvetin kaçıncı yılında nereye ve kimin başkanlığında yapılmıştır?

&Peygamberliğin 6. yılında, Habeşistan’a, Cafer bin Ebu Talip başkanlığında (Miladi 616 tarihinde)

378-II. Habeşistan’a 616 yılında hicret edenler kaç kişilerdi?

&82 erkek,18 kadın olmak üzere 100 kişi Evrensel mesaj,  (77’si erkek, 13’ü kadın olmak üzere 90 kişi diyanet sitesi) 

379-Ilk müslümanların, maruz kaldıkları sıkıntılardan kurtulmak için hicret ettikleri bölgenin yani Habeşistan’ın şimdiki adı nedir?

&Etiyopya

380-Habeşistan’a hicret etmenin sebepleri nelerdir?

&Arabistandaki arap kabilelerinden herhangi birine hicret edemezlerdi.

&Arabistanda oturan yahudi ve hıristiyanların hâkim olduğu bölgelere de gidemezlerdi.

&Yemen bölgesine de hicret edemezlerdi.  Yemen, mecusi iranın sömürgesi idi.

&Irak ve Suriye bölgesi de Müslümanların hicretine elverişli değildi

&Onun için tek güvenli bölge Habeşistan’dı

381-Kureyş müşrikleri, hicret eden Müslümanlara İLTİCA hakkı tanımaması için bir takım hediyelerle Habeş hükümdarı Necaşi Ashame’ye hangi kişileri elçi olarak gönderdiler?

&Amr bin As        &Abdullah bin ebi Rebia

382-Habeş hükümdarının muhacirler lehine  hüküm vermesini sağlamak için, o sırada henüz müslüman olmamış olan Habeşistan hükümdarı Necaşi’ye  elçi olarak ilk defa gönderilen kişi kimdir?

&Amr bin Ümeyye ed Damiri

383-Rasul-i Ekrem’in(s.a.v) bir elçisini Habeş Necaşisinden öldürmek için istemişti. Bunun üzerine Necaşi’nin onun burnuna şiddetli bir darbe indirip, onu kan revan içinde bıraktığını ve sonra: “Demek sen Musa ve İsa peygamberlere gelmiş olan Namus-u Ekber’in(Cebrail) kendisine gelip durduğu bir zatın elçisini öldürmek üzere sana vermemi istiyorsun ha? Vallahi eğer onu öldürmüş olsaydın sizden hiçbirinizi sağ bırakmazdım. Rasulullah’ın elçisi öldürülür mü hiç?” demişti. Bu hadiseden çok etkilenen kişi kısa bir zaman sonra Müslüman oldu. Bu bahsedilen kimdir?

&Amr bin As 

384-Hendek savaşından sonra gittiği Habeşistan’da, Necaşi’nin teşvik ve tavsiyeleriyle Müslüman olmaya karar veren sahabe kimdir?

&Amr b. As(Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî)

385-Habeşistan’a hicret eden Müslümanları geri getirmek için gönderilen hangi müşrik, “Bunlar Hz İsa hakkında acayip şeyler söylüyorlar” diyerek Müslümanları Necaşi’nin gözünden düşürmek istemiştir?

&Amr Bin As

386-Hz Ali’nin kardeşi Caferi Tayyar “Necaşi’ye hangi surenin hangi ayetlerini okudu?

&Meryem suresi 29-33

387-İçlerinde Cafer bin ebi Talib’in de bulunduğu son kafile ne zaman Medine’ye tekrar döndü?

&Hayber’in fethi esnasında (628)

388-Necaşi Ashame Habeşistan’a hicret eden Hz. Cafer’i dinledikten sonra onları almak için gelen Amr bin As ve Abdullah bin Ebi Rebia’nın hediyelerini ne diyerek geri çevirir?

&Peygamberlerini yalanlayanların hediyeleri bana lazım değil.

389-Rasulullah’ın amcaoğlunun hangisi 27 yaşında hicret ettiği Habeşistan’dan 40 yaşında dönmüştür?

&Hz. Cafer

390-Zübeyir bin Avvam’ın Rasülüllah’a verdiği, Rasülüllah da bir ömür boyunca resmi merasimlerde yanında hazır bulundurduğu mızrağı Zübeyir bin Avvam’a kim hediye etmiştir?

&Necaşi Asheme bin Erma 

391-Habeşisten kralı Necaşi Ashame bin Erma’nın Arap mültecileri bağrına basmasında, onları korumasında mühim etken nedir?

&Necaşi’sinin bir zamanlar zorba amcasının zulmünden Arabistan’a iltica etmesi ve bir süre Bedir’de kalması

392-Habeşistan’a hicret eden yerli halk ile Müslümanlar çok iyi geçindiler. Bir aralık Müslümanlar ile Müşriklerin anlaştıklarını duymaları üzerine Mekke’ye geri döndüler. Mekke’de haberin aslı olmadığının farkına vardılar. Bu mesele ne diye isimlendirilir?

&Garanik kıssası(Bkn. tefsir bölümüne)