Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

21-9-Maaş, Ücret Ve Serbest Meslek Kazançları

9-ZEKÂTA TABİ MALLARDAN ‘’MAAŞ, ÜCRET Ve SERBEST MESLEK KAZANÇLARI’’ 

278-Maaş ne demektir?

&Bir hizmet mukabilinde çalışan kimseye verilen aylık ücrettir.

279-Ücret ne demektir?

&Emeğin ve hizmetin fiyatına, satış bedeline denir. 

280-Serbest meslek kazançları ne demektir?

&Geçici veya devamlı olarak her türlü serbest meslek faaliyetlerinden doğan kazançlardır. 

281-Ücretlilerin, maaşlıların ve serbest meslek sahiplerinin gelirlerinin toplamı nisaba ulaşır ve üzerinden bir yıl geçerse, ihtiyaçlar giderilip borçlar düşüldükten sonra % 2.5’u zekât olarak verilir. Bu görüş kimlere aittir?

&Çağımızdaki bilginlerin bir kısmına

282-Maaş, ücret ve serbest meslek kazançları zekâta tâbi tutulması için bir senelik sürenin geçmesini gereksiz görürler. Onlara göre, maaş, ücret ve serbest meslek kazançları mâl-i müstefâd yani miras, bağış, mükâfat gibi yollardan gelen gelirlere benzetirler. Bu görüşü kimler savunmuştur?

&Bazı âlimler

283-Hz. Ebû Bekir’in devlet gelirlerinden bütün hak sahiplerine verilen maaş’a ne denir?

&Atâ 

284-Mâl-i müstefâd ne demektir?

&Miras, bağış, mükâfat vb. yollardan gelen gelirlere denir.

285-Maaş, ücret ve serbest meslek kazançlarının zekâtı ile ilgili, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görüşü nasıldır?

&Maaş ve benzeri standart gelirlerin, diğer gelirlere katılarak nisap miktarının üzerinden bir yıl geçtikten sonra zekât verilmesi gerektiği görüşündedir.

286-İbn Rüşd’ün işaret ettiği mâl-i müstefâd’ın yani miras, bağış, mükâfat gibi gelirlerin kazanıldığı anda zekâtının ödenip ödenmeyeceği hakkında Hz. Peygamber ve sahâbeden açık bir rivayet var mıdır?

&Açık bir rivayet yok