Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

20-Yabancı Okullar

YABANCI OKULLAR

148-Urfa ve Nusaybin Mekteplerinin özelliği nedir?

&Birer din mektebiydi. İranlılar tarafından kurulmuştur. O, Hristiyanlaşan İranlılar için Yunancayı ve hristiyanlığı öğretmek için açılmıştı. Bizans imparatoru Zenon tarafından kapatılmıştır.

149-İskenderiye Mektebinin özelliği nedir?

&Burada iki mektep kurulmuştur. 1. Hristiyan kelamcısı Orijen’in kurduğu İlahiyat mektebi. 2.Ammonius Saccas’ın kuduğu felsefe mektebi.

150-Urfa Mektebinin açılış sebebi neydi?

&Hıristiyanlaşan İranlılara Yunancayı ve Hıristiytanlığı öğretmek

151-Cündüşapur Mektebi(tıp)nin özelliği nedir?

&Bir tıp tıp okuludur. Eğitim dili Süryanice ve Pehlevice idi.

152Antakya Mektebinin özelliği nedir?

&Burada hocalık yapan en önemli bilgin, Süryani Probus’tur.

153-Harran Mektebi özelliği nedir?

&Hermönetik öğretinin son temsilcisidir. Harran mektebi, astronomi, astroloji, matematik ve felsefe alanında faaliyet gösteriyordu. 

154-Harran mektebi hangi alanlarda faaliyet gösteriyordu ve en ünlü temsilsi kimdi?

&Astronomi, matematik ve felsefe alanlarında en ünlü temsilcilerinden biri Sabit İbn Kurra.