Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

20-Sahabe Tefsirinin Genel Özellikleri

SAHABE TEFSİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

165-Sahabe tefsirinin genel özellikleri nelerdir?

&Sahâbîler Kur’ân’ı ayet ayet baştan sona tefsir etmemişlerdi. Bu yüzden yaptıkları açıklamalar garip, muğlak (kapalı), mübhem (belirsiz), müşkil (karışık), mücmel  (kapalı) lafızlarla sınırlı idi.

&Sahâbîler arasında zaman zaman bir kısım ihtilaflar ortaya çıkmıştı. Ancak bu ihtilaflar tezat değil tenevvü(çeşitlilik) ihtilafı idi.

&Ahkâm ayetlerinden hüküm istinbâtında (açığa çıkarma) bulunmamışlardı.

&Tefsir bu dönemde henüz tedvin (yazıya geçirme) edilmemişti.

&Âyetlerin nüzul sebeplerini açıklamışlardı. En önemli özellikleri ayetlerin inmesine sebep olan olaylara vâkıf olmalarıydı.