KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

20-Kur’an’daki Sürelerin Anlamları

KUR’AN’DAKİ SÜRELERİN ANLAMLARI 

231-Kur’an’ı Kerim’deki Sürelerin isimlerinin anlamları nelerdir?

Ø1-Abese:Yüzünü ekşitti

Ø2-Adiyât:Nefes nefese koşanlar

Ø3-Ahkaf:Yer adı, Kum Tepeleri

Ø4-Ahzâb :Hizipler, gruplar, kabileler

Ø5-A’la:Yüce, büyük, kutlu

Ø6-Alak:Embriyo, ilgi, pıhtı

Ø7-Ali İmran:İmran ailesi

Ø8-Ankebût:Dişi örümcek

Ø9-A’raf:Cennetle cehennem arasındaki bölge

Ø10-Asr :Çağ, asır, zaman

Ø11-Bakara:İnek

Ø12-Beled:Belde, kent, bölge, şehir

Ø13-Beyyine:Kanıt, belge, aydınlık

Ø14-Bürûc:Burçlar

Ø15-Câsiye:Diz çöken, oturan

Ø16-Cin:Cin, görünmeyen varlık

Ø17-CumuaCuma, toplanma, topluluk

Ø18-Duha:Kuşluk vakti

Ø19-Dühân:Duman, sis, pus

Ø20-En’am:Hayvanlar, davarlar

Ø21-Enbiya:Peygamberler

Ø22-Enfâl:Ganimetler, gelirler, vergiler

Ø23-Fâtır :Yaratan, varlığın ilkelerini koyan

Ø24-Fâtiha:Açılış, açan, özetleyen

Ø25-Fecr:Şafak vakti, tan yeri

Ø26-Felak:Tan yeri, yarılma, açılma

Ø27-Fetih:Fetih, açılış, Fethetmek

Ø28-Fil:Fil

Ø29-Furkan:Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran

Ø30-Fussılet:Ayrıntılı yaptı

Ø31-Ğaşiye:Bürüyen, örten, kuşatan

Ø32-Hac:Ziyaret

Ø33-Hadid:Demir

Ø34-Hâkka:Geleceği kuşkusuz olan şey

Ø35-Haşr :Haşir, toplama, diriltme

Ø36-Hicr :Bir topluluğun adı (Salih(a.s.)’in kavmi)

Ø37-Hucurât:Hücreler, odalar

Ø38-Hûd :Hûd Peygamber

Ø39-Hümeze :Alaycılar, gıybetçiler

Ø40-İbrahim:Hz İbrahim

Ø41-İhlâs :Samimiyet

Ø42-İnfitâr :Açılma, yarılma, parçalanma

Ø43-İnsan(Dehr):İnsan(Zaman)

Ø44-İnşıkak :Yarılma, ayrılma, kopma

Ø45-İnşirah  :Gönül ferahlığı, iç açıl-ması

Ø46-İsra :Gece yürüyüşü

Ø47-Kaaria :Şiddetle çarpan

Ø48-Kadir :Kadir Gecesi

Ø49-Kaf:”Kaf” harfi

Ø50-Kâfirun :Kâfirler

Ø51-Kalem:Kalem

Ø52-Kamer :Ay

Ø53-Kasas:Peygamberlerin hayat hikâyeleri

Ø54-Kehf:Mağara

Ø55-Kevser :Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik

Ø56-Kıyamet :Kıyamet

Ø57-Kureyş:Kureyş Kabilesi

Ø58-Leyl :Gece

Ø59-Lukman :HzLokman

Ø60-Mâide :Sofra

Ø61-Mâûn:Kamu hakkı, zekât, vergi

Ø62-Meâric :Miraçlar, yükselme

Ø63-Meryem:Hz Meryem

Ø64-Muhammed:Övülmüş

Ø65-Mutaffifûn :Ölçü ve tartıda hile yapanlar                                                              

Ø66-Mücâdile:Hakları için savaşan kadın

Ø67-Müddessir :Örtüsüne bürünen

Ø68-Mülk:Mülk, yönetim

Ø69-Mümin-Ğafir:Mümin, (Affeden)

Ø70-MüminûnMüminler

Ø71-Mürselat:Görevle gönderilenler

Ø72-Mümtehine:İmtihan eden

Ø73-Münafıkûn:İkiyüzlüler

Ø74-Müzzemmil:Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen

Ø75-Nahl:Balarısı

Ø76-Nâs:İnsanlar

Ø77-Nasr :Yardım

Ø78-Naziât :Çekip koparanlar, yay çekenler

Ø79-Nebe’:Haber

Ø80-Necm:Yıldız

Ø81-Neml:Karınca

Ø82-Nisa:Kadınlar

Ø83-Nûh:Hz Nûh

Ø84-Nûr :Işık

Ø85-Ra’d :Gök gürültüsü

Ø86-Rahman:Rahmeti bol olan

Ø87-Rûm:Bizanslılar

Ø88-Sâd:”Sâd”harfi

Ø89-Saff :Saf tutmak

Ø90-Saffât :Saf bağlayanlar

Ø91-Sebe’:Sebâ ülkesi

Ø92-Secde :Secde

Ø93-Şems:Güneş

Ø94-Şuara:Şairler

Ø95-Şûra:Şûra, toplu denetim

Ø96-Tâhâ:”Tı” ve “Ha” harfleri

Ø97-Tahrim:Haramlaştırma, yasaklama

Ø98-Talâk:Boşama, boşanma

Ø99-Târık:Târık yıldızı, tokmak gibi vuran

Ø100-Tebbet:Eli kırıldı

Ø101-Teğabün:Aldatış ve aldanış

Ø102-Tekâsür:Mal ve evlat çokluğunda yarış

Ø103-Tekvir:Büküp dürme, dolama, büzülme

Ø104-Tevbe:Tövbe

Ø105-Tin:İncir

Ø106-Tûr :Tûr dağı

Ø107-Vâkia:Olan, ortaya çıkan, kıyamet olayı

Ø108-Yâsin“Ya” ve “Sin” harfleri

Ø109-Yûnus :Hz Yûnus

Ø110-Yûsuf :Hz Yûsuf

Ø111-Zâriyât:Tozutup savuranlar, rüzgârlar

Ø112-Zilzal :Zelzele

Ø113-Zühruf :Süs-Püs

Ø114-Zümer:Zümre