KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

20-Boykot Ve Hüzün Yılı

BOYKOT VE HÜZÜN YILI 

359-Müşrikler, kimlerin “Müslüman olmasıyla” Müslümanlara boykot kararı aldılar?

&Hz Ömer ve Hz. Hamza Müslüman olunca 

360-Müşrikler, Hz. Muhammed(s.a.v)i ve hem de onu koruyan haşim ve muttalib oğullarını cezalandırmak maksadıyla boykot ederek,  bir protokol imzalayıp kabe duvarına astılar. Bu şartlara, Muhammed (s.a.v)’i kendilerine teslim edilinceye kadar uyacaklarına dair karar aldılar. Bu kararlar nelerdir?

&Kız alıp verilmeyecek

&Alış veriş yapılmayacak

&Oturup kalkılmayacak ve konuşulmayacak

361-Haşim oğulları sosyal ve ekonomik boykot altında yaşadılar ve boykot esnasında Hz. Hatice ve Ebu Talib’in tüm servetleriyle idare ettiler. Bu boykot kaç yıl sürdü?

&Müşrikler, Haşim ve Muttalib oğullarını (616 – 619) yıllar arası 3 yıl boykot ettiler. (Peygamberliğin 7 yılından 10’uncu yılına kadar)

362-Hz. Muhammed(s.a.v)’in Nübüvvetinin 10. yılında (620) Mekke hayatında öyle bir yıl yaşadı ki o yıl amcası Ebu Talip vefat etmiş, amcasının vefatından üç gün sonra zevceleri Hz. Hatice (r.a.) ahirete göç etmişti. Aynı yıl Müslümanlara ambargo uygulanmış ve zor durumda bırakılmıştı. Efendimiz için sıkıntılı geçen yıla ne denir?

&Gam ve keder yılı = Üzüntü yılı = Hüzün yılı = A’mül hüzn = Senetül Hüzün

363-Hz Hatice mi yoksa Ebu Talip mi önce vefat etti?

&Ebu talib, boykotun kalkmasından 8 ay 20 gün sonra, Hz. Hatice de ondan kısa bir süre sonra(üç gün, bir başka rivayette iki ay sonra) ramazan ayında dar-ı bekaya irtihal ettiler.  (620,  nübüvvetin 10. Yılı)

364-Hz. Hatice kaç yaşında vefat etti?

&64 sene 6 ay

365-Hz. Hatice vefat ettikten sonra Hz. Peygamber onu Mekke’nin Hacun adındaki mezarlığına defnetti. Hz. Hatice’nin Cenaze namazını kim kıldırmıştır?

&O zaman cenaze namazı farz olmadığından Hz. Hatice’nin namazı kılınmadı.

366-Ebu Talip ölür ölmez Kureyşlilerin hemen Peygamber’e katı davranmaya ve yüz ekşitmeye başladıklarında Rahmet Peygamberi ne diye dertlenmişti?

&“Ey amca, senin yokluğunu ne kadar çabuk hissettim”

367-Kardeşi Ebu Talib’in kabirde ne ahvalde olduğunu soran Hz. Abbas’a Nebiyy-i Zişan Efendimiz nasıl bir cevap vermişti?

&“Şimdi Ebu Talib topuklarına kadar (dibi yakın) ateşten bir çukur içindedir. Eğer benim şefaatim olmasaydı muhakkak o Cehennemin en derin çukurunda olurdu”

368-Suçları yalnız Allah(c.c.)’a inanmak, onun kanunlarına göre yaşamayı istemekti. Mekke müşrik devleti tarafından alınan, hiç bir şekilde Müslümanlarla temas edilmeyecek, onlardan kız alınmayacak, kız verilmeyecek, hiç bir şey satın alınmayacak ve satılmayacak gibi kararların alınıp halka duyurulması için bir afişle Kâbe’nin duvarına asılması olayına İslam tarihinde verilen ismi o günkü ve bugünkü adı nedir?

&Haber-üs Sahife,  Ambargo

369-Mekke’de yaşanan ambargo olayından sonra her an saldırı olur diyerek silahlı olarak bekleyen müslümanlardan bir sahabe bir gün Rasulüllah’a şu suali sordu: “Ya Rasulüllah, hayatımızdan emin olup silahlarımızı bırakacağımız gün gelmeyecek mi?” Bu soruya Peygamber Efendimiz’in kıyamete kadar da Ümmeti Muhammede bir ölçü olacak şekilde verdiği cevap nedir?

&“Müslümanların silahlarını bırakıp rahat edecekleri günler az olacaktır” şeklinde oldu.

370-Müşrikler hangi aylarda boykotu yumuşattılar?

&Eşhuru Hurum= Haram aylar= Barış ayları (Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce)

371-Müşriklerin Müslümanları boykot anlaşmasını kim yazmıştı?

&Mansur bin İkrime

372-Müşriklerin yazmış olduğu boykot metnini kim yırttı?

&Züheyr

373-Peygamber Efendimiz(s.a.v.) bir yılda en büyük destekçileri olan hanımını ve amcası kaybetmişti. Peygamber efendimiz (s.a.v.) ve bütün müslümanlar üzülmüşlerdi. Bu yıl siyer kitaplarında hüzün yılı olarak zikredilmiştir. Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah(c.c.) 3 sure indirmiştir. Bu surelerin isimleri nelerdir?

&Yusuf, Hud ve Yunus sureleri