Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Suların Hükmü

SULARIN HÜKMÜ 

6-Rengi, kokusu ve tadı bozulmamış, içine pis bir madde karışmamış, kullanılması mekruh ve şüpheli hale gelmemiş sular hem temiz hem de temizleyici sayılırlar. Bu hangi tür suya girer?

&Mutlak su               

7-Mutlak su, temiz ve temizleyici olup olmama yönüyle çeşitleri nelerdir?

&Pis sular. İçine pislik karışmış sular. Bu sularla hiçbir iş yapılmaz. Örnek: Lağım suları gibi.

&Hem temiz, hem temizleyici fakat kullanılması mekruh olan sular. Örnek: Eti yenen hayvanların artığı olan sular.

&Hem temiz hem de temizleyici olan sular. Örnek: Çeşme suyu, yağmur suyu   

&Şüpheli sular. Eşek ve katırın artığı olan sular. Bunlarla pislik temizlenir, fakat abdest ve gusül yapılmaz.

&Temiz fakat temizleyici olmayan sular. Abdest ve gusülde kullanılmış sular.

8-İnsanların, atın ve deve, sığır, koyun ve keçi gibi eti yenen hayvanların ve kuşların artığı olan sular ve bu sulara maddî bir pislik bulaşmadığı sürece böyle suların kullanma hükmü nedir?

&Hem temiz hem temizleyici 

9-Tavuk gibi eti yenen, kedi gibi eti yenmeyen evcil hayvanların, çaylak, doğan gibi yırtıcı kuşların artığı olan suların hükmü nedir?

&Kullanılması Mekruh      

10-Tavuk gibi eti yenen, kedi gibi eti yenmeyen evcil hayvanların, çaylak, doğan gibi yırtıcı kuşların artığı (zorunlun hallerde) böyle suların kullanma hükmü nedir?

&Hem temiz hem temizleyici

11-Eti yenmeyen yırtıcı kuşların gagaları kemik olduğundan, artığı sular diğer yırtıcı hayvanlarınkinden farklı görülmüştür. Bu tür sularla abdest almanın veya gusletmenin dinen hükmü nedir?

&Mekruhtur 

12-Eti yenmeyen yırtıcı kuşların gagaları kemik olduğundan, artığı sular diğer yırtıcı hayvanlarınkinden farklı görülmüştür. Bu tür sularla abdest almak veya gusletmek mekruhtur. Ancak normal su bulunmadığında bu suları abdest, gusül, hükmî temizlik ve maddî temizlikte kullanılabilmenin hükmü nedir?

&Hem temiz hem temizleyici         

13-Abdest, gusül gibi hükmî temizlikte kullanılmış olan sulara ne denir?

&Mâ-i müsta‘mel 

14-Abdestsiz veya cünüp olan kimsenin suyu almak veya sıcaklığına bakmak amacıyla elini suya sokmasıyla bu su kullanılmış sayılır mı sayılmaz mı?

&Sayılmaz 

15-Abdest, gusül gibi suların aslî özelliklerini kaybetmemesi ve maddî bir kirlilik de taşımaması kaydıyla kullanılmış suyu temiz sayar ve bu suyun maddî temizlikte kullanılabileceğini söyler.(suyun kıt olması halinde kullanılabilecek ruhsattır). Bu görüş kime aittir?

&Fakihlerin çoğunluğu  

16-İçine pislik düştüğü kesin olarak veya galip zan ile bilinen az miktardaki sular ile içine düşen pislikten dolayı rengi, tadı veya kokusu bozulan büyük su birikintileri ve akarsuların kullanım hükmü nedir?

&Hem temiz hem temizleyici olmayan 

17-Köpeğin, eti yenmeyen vahşi hayvanların artığı olan suların kullanım hükmü nedir?

&Hem temiz hem temizleyici olmayan

18-Eşek ve eşekten doğan katırın artığı suların hükmî temizlikte kullanılıp kullanılmayacağı hükmü nedir?

&Şüphelidir. 

19-Eşek ve eşekten doğan katırın artığı sular temiz su bulunmadığında bunlarla abdest ve gusül alınır ve ayrıca teyemmüm yapılır. Bu görüş doğrumudur?

&Evet    

20-Gül suyu, meyve suyu, maden suyu, diğer helâl meşrubat türleri veya içinde nohut, mercimek benzeri temiz şeylerin pişmesiyle incelik ve akıcılığını kaybeden sular ne gibi sulardır?

&Mukayyet su     

21-Mutlak suyun 3 özelliği ve 2 tabiatı vardır. Bunlar nelerdir?

&Suyun özellikleri; rengi, kokusu ve tadıdır. Tabiatı ise incelik ve akıcılıktır.

22-Akarsular ile büyük havuz niteliğindeki durgun sular üç temel vasfından biri değişmedikçe yani rengi, tadı veya kokusu bozulmadıkça içine düşen bir pislikten dolayı temiz ve temizleyicilik özelliğini yitirmez. Bu görüş doğrumudur?

&Evet     

23-Mukayyet sular, normal su bulunmadığı zaman hangi temizlikte kullanılabilir?

&Sadece maddî temizlikte

24-Küçük havuz niteliğindeki durgun sular, içine bir pislik düşmekle üç temel vasfında değişme olup olmadığına bakılmaksızın temiz ve temizleyici olmaktan çıkar. Bu görüş doğrumudur?

&Evet    

25-Durgun suyun derinlik ve hacminden çok yüzey genişliği önemlidir. Su, avuçlandığında elin dibe değmeyecek derinlikte olması kaydıyla, yüzeyinin yaklaşık olarak 50 m2 olması gerekir. Görüşü hangi mezhebin görüşüdür?

&İmam-ı Azam Ebu Hanefi             

26-Aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

&Su, avuçlandığında elin dibe değmeyecek derinlikte olması kaydıyla, yüzeyinin yaklaşık olarak 50 m2 ve üzeri olması büyük havuz hükmünü alır. Hanifilerin görüşü

&Hacminin iki kulle (yaklaşık 206 litre) ve daha fazla miktarda olması büyük havuz hükmünü alır. Şâfiî ve Hanbelîlerin görüşü

&Normal abdest ve gusül suyu kabının alacağı su az su hükmündedir. Mâlikîlerin görüşüdür.

&Temizlik bazı ibadetler için ön şart sayılmıştır.

&Sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmak dinî hayat için âdeta ön şarttır.

&Temizlik; maddî temizlik, hükmî temizlik ve mânevî temizlik şeklinde üç safhalı bir faaliyettir.

&Teyemmüm, Abdest ve gusül, hükmî temizlik kademesidir.

&Hepsi

27-Madenî kaplara konup güneşte ısıtılan suların sağlığa zararlı olduğu noktasından hareket ettikleri bilinmektedir. Madenî kaplara konup güneşte ısıtılan suyun kullanım hükmü nedir?

&Bazı fakihlere göre mekruhtur.