Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Rasulüllah’ın Hanımları Ve Çoçukları

RASULÜLLAH’IN HANIMLARI VE ÇOCUKLARI

15-Müminlerin annelerine yani Hz. Peygamber’in hanımlarına ne denir?

&Ümmehatu-l muminin

16-Hangi surede Hz. Peygamberin hanımlarının müminlerin anneleri oldukları ve onlarla evlenilemeyeceği ortaya konulmaktadır?

&Ahzab suresinin 6. ve 53. Ayetlerinde

17-Onbeş yıl peygamberlikten önce, on yıl da peygamberlikten sonra olmak üzere Rasülullah(s.a.v) ile 25 yıl süren bir evlilik yaşayan validemiz kimdir?

&Hz. Hatice (r.anha) validemiz.

18-Hz. Hatice validemiz Peygamberimizle evlendiğinde kaç yaşında idi?

&Kırk(40) yaşındaydı.

19-Rasülullah (s.a.v.)’ın, İbrahim dışındaki tüm çocuklarının annesi kimdir?

&Hz. Hatice (r.anha) validemiz.

20-Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimiz, Hz. Hatice’nin vefatından sonra kiminle evlenmiştir?

&Abdişemsoğulları kabilesinden, yaşlı ve dul bir hanım olan Sevde(r.anha) ile evlenmiştir. (2. eşi)

21-Hz. Sevde (r.anha) annemiz, Rasülul-lah(s.a.v) ile kaç sene evli kaldı?

&Hz. Sevde (r.anha), validemiz, hicretin birinci yılında vefat edinceye kadar, beş(5) sene Peygamberimizle birlikte yaşadılar.

22-Sevde’den sonra Peygamberimiz kendisiyle evlenmiştir. Babası Hz. Ebubekir (r.a.) dır. Fıkıhta, ilimde, tıpta, şiir’de ve etkili hitabette ondan daha ileride bir kadın görülmemiştir. Ramazan ve Kurban bayramları hariç tüm yılı oruçlu olarak geçiren, hicri 58 yılında, Ramazan ayında, 68 yaşında vefat eden bu hanımı bacımız annemiz kimdir?

&Hz. Aişe (r.anha) validemiz.

23-Hz. Aişe ile evlendiğinde Peygamberimiz kaç yaşındaydı?

&53 yaşındaydı.

24-Hz. Ebubekir(r.a) in kızı, Peygamberimizin eşi olan Hz. Aişe hangi lakplarla Müslümanlar arasında anılmaktadır?

&Sıddıka, Ümmül-Müminin (Müminerin anası), gibi lakaplarla anılır.

25-Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Aişe (r.a.)’-den sonra kiminle, ne zaman evlendi?

&Hz. Ömer (r.a.)’in kızı Hafsa (r.anha) ile

26-Hz. Peygamber zamanında Peygamberin hanımlarından  Hz. Hafsa’ya yazı öğreten kadın öğretmenler kimdir?

&Şifa(Ümmü Süleyman binti Hayseme)

27-Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Hafsa ile evliliği ne zaman yapılmıştı?

&Hz. Peygamber(s.a.v.) Hafsa validemizi, kocası Huzafe Oğlu Huneys Bedir savaşında şehir düştükten sonra, hicretin üçüncü yılında nikâhına almıştı.

28-Hz. Peygamberimiz, Hafsa validemizden sonra, Bedir savaşında şehit düşen Haris oğlu Ubeyde’nin 60 yaşındaki dul hanımıyla evlenmişti. Bu hanım aynı savaşta büyük hizmetlerde bulunmuştu. “Yoksulların annesi” lakabıyla da anılan bu validemiz kimdir?

&Huzeyme kızı Zeyneb (r.anha)

29-Kocası Ebu Seleme ile İslam uğruna Habeşiştan’a hicret etmiş, daha sonra onun Uhud savaşında şehit düşmesinden sonra 44 yaşında dul kalmıştır. Allah Rasülü’nün beşinci eşi olan bu validemiz kimdir?

&Ümmü Seleme (r.anha).

30-Hz. Peygamber’in halasının kızıdır. Rasülullah (s.a.v.), Ümmü Seleme’den sonra kendisiyle evlenmiştir. Bu nikâhla ilgili olarak ayet nazil olmuştur. Cömertliği ile de ünlü olan ve Peygamberimize vefatından sonra hanımları içinde en önce kavuşan müminlerin annesi kimdir?

&Cahş kızı Zeyneb (r.anha)

31-Halasının kızı Zeynep binti Cahş Peygamberimizle evliliğini nasıl söz ederdi?

&Beni bizzat Allah evlendirdi diyerek bu olaydan övünçle söz ederdi.

32-Hz. Peygamber (s.a.v.) kaç yıl tek eşle yaşamıştır?

&25 yaşından 53 yaşına kadar 28 yıl tek eşle yaşamıştır.

33-Tanınmış bir kafir olan Safyan oğlu Musafi’nin eşiydi. Kocası, Müreysi, savaşında öldürüldü, kendisi ise esir edildi. Savaş esiri demek cariye ya da köle demekti. Peygamberimiz(s.a.v.) esir kadınlarla hür kadınların eşit olduğunu bir kez daha göstermek için kendisiyle evlendi. Bu evliliğin sonucu olarak bütün esirler serbest bırakıldı. Hz. Peygamber bu hanımıyla Beni Müstalik Gazvesinden sonra evlenmiştir. Müminlerin bu annesi kimdir?

&Haris Kızı Cüveyriye (r.anha).

34-Hz. Aişe validemiz, Zeynep binti Cahş’dan nasıl söz ederdi?

&‘’Zeynep’ten daha dindar, ondan daha doğru, akrabasıyla ondan daha çok ilgilenen, ondan daha fazla sadaka veren kadın görmedim’’ diye söz ederdi.

35-İslam dini bu eşitliği daha önce hangi evlenme olayı ile açıklanmıştı?

&Peygamberimizin Cahş kızı Zeyneb (r.anha)’i Zeyd (r.a.) ile evlendirişiyle.

36-Annesi, Bedir savaşında Vahşi’ye Hz. Hamza (r.a.)’yı öldürten Hind’tir. Kocası Ubeydullah ile beraber müslüman olmuş, Habeşiştan’a hicret etmiştir. Kocasının, dininden dönmesi üzerine kendisinden ayrılmış, Medine’ye dönüşünden sonra da, Hz. Peygamber (s.a.v.) ile 55 yaşında evlenmiştir. Kendisi ziyarete gelen Babası Ebu Süfyan’ın Peygamber’in döşeğinde uzanıp dinlenmesine, “Hayır sen oraya layık değilsin, sen müşriksin, müşrikler pistirler” diyerek izin vermeyen bu hanımı, müminlerin bu annesi kimdir?

&Ümmü Habibe (r.anha).

37-Kabilesi Yahudi idi. Hayber savaşında kocası Kinâne öldürülmüş, kendisi esir alınmıştı. Peygamberimiz onu azat etti ve kendisine; “istersen özgür bir kadın olarak kavmine dönebilir, istersen Müslüman olarak bana eş olabilirsin” demiş, o da Müslümanlığı ve Peygamber’e eş olmayı seçmiştir. Eskiden Yahudi olması nedeniyle bir ara, Peygamberimizin diğer eşleri tarafından küçümsendiği duygusuna kapıldı, çok üzüldü, çok ağladı.  Durumu Rasülullah(s.a.v.)’a üzüntüyle bildirdi. Peygamberimiz ise onun bu hüznünü şu sözlerle dindirdi: Sen o kadınlara; “Benden daha hayırlı ve üstün olduğunuzu nasıl söylüyorsunuz? Benim eşim Muhammed (s.a.v.), atam Hârun (a.s.), amcam da Musa (a.s.)’dır, deseydin ya!”, Kimdir bu müminlerin annesi?

&Safiyye (r.anha).

38-Hz. Peygamber hanımlarına verilmesi gereken mehiri daha evlenirken ihmal etmemiş, hepsine dönemin örfüne göre mehir vermiştir. Ancak birine vermemiş, onu hürriyetine kavuşturmayı mehir olarak saymıştır. Bu hanımı hangisidir?

&Safiyye (r.anha).

39-Hz. Osman ile evlenmiş olan Peygamberimizin kızları Rukiyye ve Ümmü Gülsüm daha önce kimlerle evliydiler?

&Rukiyye, Ebu Leheb’in oğlu Utbe; Ümmü Gulsum ise Ebu Leheb’in diğer oğlu Uteybe ile evliydiler. İslam gündeme gelince, ayrılıp baba evine döndüler.

40-Hz. Peygamber (s.a.v.) ile son evlenen hanımdır. İslam tarihinde savaşanlara yardım etmek amacıyla kadınlardan bir bölük kurarak bu bölüğün başına geçen ilk kadındır. Tebük savaşında yaralandı. Kütübü Sitte’de kendisinden rivayet edilen 46 hadis vardır. Kimdir bu annemiz?

&Hâris kızı Meymune (r.anha)

41-Peygamberimiz (s.a.v.)’in son ve dördüncü kızıdır. Hz. Peygamber’e peygamberlik gelmeden beş sene önce dünyaya gelmiştir. Her haliyle, oturuşu, kalkışı, sözü ve tavrıyla o kadar Hz. Rasülullah (s.a.v.)’a benziyordu ki ona “Ümmü Ebiha” yani “Babasının annesi” denmiştir. “Eşrefünnisa” yani “kadınların hanımefendisi”; “Zehra” yani “saf ve parlak yüzlü”; “Betül” yani “İffetli” ifadeleriyle de anılmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in vefatından sonra ailesinden ona ilk kavuşandı. Bahsedilen Rasülullahın hangi kızıdır?

&Hz. Fatıma (r.anha)

42-Hz. Peygamberimiz(s.a.v.)’in oğlu İbrahim kaç yaşında vefat etmiştir?

&Onsekiz(18) aylıkken.

43-Rasülullah(s.a.)’ın Medine’ye gidişinden sonra, Mekke’de ana babasının himayesinden çıkıp, Müslüman olarak Medine’ye ilk hicret eden kadındır. Ummu Seleme (r.anha) onu sevinçle karşılamış ve: “Allah’a hicret ettin ha! Rasülullah (s.a.v.) tarafına göçtün ha! diye, sevinçle bağırmıştı. Kimdi bu sahabi hanım?

&Ümmü Gülsüm(r.anha).

44-Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olan peygemberimizin hangi kızlarıdır?

& Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm

45-Hz. Fatıma’nın çeyizi nelerden mevcuttu?

&Bir divan, bir su tulumu, içi hurma yaprakları ile doldurulmuş bir yatak, iki el değirmeni, iki su testisi, bir de su küpünden ibaretti

46-Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler?

&Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.

47-Hz Ali Hz. Fatıma ile evlenirken mihr olarak ne vermişti?

&Bir zırh, bir koyun postu, bir de Yemen işi eski bir battaniye