Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Peygamberlerin Sıfatları

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI 

4-Peygamberlerin değişmeyen ortak özellikleri (sıfatları) nelerdir?

&Sıdk (doğruluk)

&Emanet (güvenilirlik)

&Fetanet (Akıllı ve Zeki olmak)

&İsmet (Günah işlememek)

&Tebliğ(Allah’ın emirlerini olduğu gibi insanlara iletmek).

5-Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulunması gerekli ve zorunludur. Peygamberde bulunması gereken bu sıfatlar denir?

&Vacip 

6-Karşıtı gizlemek yani kitmân olan sıfattır. Peygamberlerin hangi sıfatlarından bahsedilmiştir?

&Tebliğ                

7-Karşıtı mâsiyet (günah işlemek)tir. Peygamberlerin hangi sıfatlarından bahsedilmiştir?

&İsmet

8-Zıddı kizb’dir. Peygamberlerin hangi sıfatlarından bahsedilmiştir?

&Sıdk     

9-Zıddı hıyanet’tir. Peygamberlerin hangi sıfatlarından bahsedilmiştir?

&Emanet      

10-Zıddı olan ahmak’lıktır. Peygamberlerin hangi sıfatlarından bahsedilmiştir?

Fetanet 

11-“Hz Peygamber insanların konumuna bakmaz, akraba-yabancı; zengin fakir ayırımı yapmaksızın insanlara iyi davranırdı.” Bu ifadeler O’nun hangi özelliğini gösterir?

&Adaletli oluşu.

12-Peygamberlerde bulunan temel nitelikler nelerdir?

&Sözünde ve özünde doğru, her yönüyle güvenilir, günahlardan korunmuş, üstün akıl ve zekâ sahibi, Allah’tan aldığı vahyi insanlara aynen ulaştırma peygamberlerin temel nitelikleridir.

13-Neden peygamberler insan türündendir?

&Peygamberlerin insan türünden olmasının sebebi, yaptıklarının, biz insanlar için örnek olması içindir Eğer insan cinsinden olmayıp biz insanlar gibi yaşamasaydılar, örnek olarak tanıtılmazlardı Bundan dolayı peygamberler bizim gibi yiyip içiyor, evleniyor, hayatlarını sürdürmek etmek için çalışıyor ve bir süre sonra bu dünyadan göçüyorlardı Vahiy yoluyla Allah-ü Teala ile ilişkileri sayesinde, hakikat peşinde olan insanlar için yaşam örneği idiler