Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Orucun Mahiyeti Ve Önemi

ORUCUN MAHİYETİ VE ÖNEMİ 

6-Oruçun Farsça’daki ve Arapça’daki anlamı nedir?

&Farscada: Rûze

&Arapçada: Savm ve Sıyâm                                        

7-Hangi kelime Arapça’da “bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek” anlamına gelen nedir?

&Savm(oruç)      

8-“…Fecrin beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (siyahlığından) ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; sonra, akşama kadar orucu tamamlayın…” Yukarıdaki Âyette orucun başlangıç ve bitiş vaktini Allah (cc) nasıl anlatmıştır?

&Mecazi bir anlatımla     

9-Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi nasıl belirlenir?

&Buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

10-Oruç, Peygamberimiz’e ne zaman farz kılındı?

&Hicretinden bir buçuk(1,5) sene sonra Yani hicri 2. yılda.

11-Oruç, Peygamberimiz’e hangi hicri ayda farz kılındı?

&Şâbanın onuncu(10) günü           

12-Sahâbe Hz. Peygamber’le birlikte kaç yıl ramazan orucu tutma bahtiyarlığını yaşadı?

&Dokuz(9) yıl

13-Aşağıda oruçla ilgili anlatılan ifadelerden hangileri doğrudur?

&I.Nefsin isteklerinden iradî olarak uzak durma olması yönüyle bir irade eğitimi sağlar.

&II.Açlık ve susuzluğun verdiği sıkıntıya dayanma yönüyle bir sabır eğitimi sağlar.

&III.İnsanın hayatta başarılı olabilmesi için irade hâkimiyeti ve güçlükler karşısında dayanabilme gücü sağlar.

&IV.Nefsin isteklerinin kontrol altına alınmasında, ruhun arındırılıp yüceltilmesinde etkili bir yoldur.

&V.Nefs-i emmâreyi teskin etmenin derin bir ilâcıdır.

&Hepsi

14-Oruç tutmak, diğer ibadetlere nazaran biraz daha sıkıntılı olduğu için Allah, orucun farz kılındığını bildirirken, psikolojik rahatlatma sağlayacak ve emre muhatap olan müslümanların yüksünmesini engelleyecek bir üslûp kullanmıştır. Bu uslup nasıldır?

&Oruç tutmanın önceki ümmetlere de farz kılındığını belirtmesi