Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Namaz Çeşitleri

NAMAZ ÇEŞİTLERİ 

18-Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

&Hanefîler dışındaki mezhapler vâcip hükümünü kabul etmezler.

&Hanefîler namazları 3 gruba ayırırlar. Bunlar a) farz, b) vâcip, c) nâfile

&Hanefilere göre Hz. Peygamber’in sünnetiyle sabit olan namazlar da vâcip olan ve vâcip olmayan kısımlarına ayrılır.

&Farz olan namazlar, aynî farz (farz-ı ayın) ve kifâî farz (farz-ı kifâye) olmak üzere ikiye ayrılır

&Günlük farz namazların toplamı 17 (on yedi) rek‘attır.

&Cuma namazı kılınınca ayrıca öğle namazı kılınmaz.

&Cenaze namazı Farz-ı kifâye olan bir namazdır.

&Hepsi 

19-Namaz kılmanın dini hükmü nedir?

&Namaz kılmak erkek ve kadın üzerine farzı ayındır. 

20-Yükümlülük çağındaki her müslümana farz olup, her bir müslüman bazı ibadetleri ayrı ayrı yerine getirmekle mükelleftir. Hangi farzdan bahsedilmiştir?

&Farz-ı ayın 

21-Yükümlülük çağındaki her müslümana farz olmayıp,  bir kaç müslümanın bazı ibadetleri yerine getirmekle diğer müslümanların sorumlulukları kalkar. Hangi farzdan bahsedilmiştir?

&Farz-ı kifâye

22-Kulun fiiline bağlı olmayan vaciplere ne denir?

&Li-aynihî vâcip

23-Kulun fiiline bağlı olan vâciplere ne de-nir?

&Li-gayrihî vâcip

24-Vitir namazı, ramazan ve kurban bayramı namazları, Tilâvet secdesi, Bazı hanefîler’in vâcip saydıkları küsûf namazı hangi vacibe girer?

&Li-aynihî vâcip

25-Sehiv secdesi, ifsat edilen nâfile namazın kazâsı, Nezir namazı hangi vacibe girer?

&Li-gayrihî vâcip 

26-Nezir namazı, esasen gerekli ve görev olmamakla birlikte, kişi bir vesileyle namaz kılmayı adadığı zaman kendi iradesiyle kendini yükümlü kılmış olur; artık bu yükümlülüğü yerine getirmesi gerekir. Bu namaz hangi vacibe girer?

&Li-gayrihî vâcip 

27-Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan teravih namazı hangi türünden bir namazdır?

&Sünnet-i müekkede 

28-Teheccüd namazı, kuşluk (duhâ) namazı, istihâre namazı, yağmur duası, husûf namazı, küsûf namazı, tahiyyetü’l-mescid, tövbe namazı, evvâbîn namazı, tesbih namazı, ihrama giriş namazı, yolculuğa çıkış ve yolculuktan dönüş namazı, hâcet namazı, abdest ve gusülden sonra namaz hangi türünden nâfile namazlardır?

&Regaib 

29-Vakit namazlarının öncesinde sonrasında kılınan sünnet namazlar, farz namazlara hazırlayıcı ve onları koruyucu ibadetler olarak değerlendirilmiş, ayrıca Hz. Peygamber’e bağlı olmanın da bir göstergesi kabul edilmiştir. Bunun için de, bu namazların mümkün oldukça kılınması tavsiye edilmiş ve terk edilmesi kötü bir davranış sayılmıştır. Bahsedilen sünnet hangisidir?

&Revatib sünnetler 

30-Aşağıdaki bilgiler doğru mudur?

&Farzlara riayetsizlik, namazın bozulmasına yol açar.

&Vâcibi inkâr eden kişi, kâfir olmaz. Fasık olur.

&Namazın vâciplerinden herhangi birinin terkedilmesi namazı bozmaz. Tahrimen mekruh olur.

&Namazın vâciplerinden biri sehven terkedilmişse sehiv secdesi yapmak gerekir.

&Namazın vâciplerinden biri kasten terkedilmişse, namazın iade edilmesi yani yeniden kılınması gerekir.

&Evet 

31- Aşağıdaki bilgiler doğru mudur?

&Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı Ayındır.

&Namaz insanın maddî ve mânevî temizliğinin vasıtası olmaktadır.

&Bilginler, insanlar tarafından bilinsin bilinmesin her emrin mutlaka bir hikmet ve maslahatı bulunacağını söylemişlerdir

&Evet