Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Kurbanın dini hükmü

KURBANIN DİNİ HÜKMÜ 

6-Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş olduğunu ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan bir ibadettir. O halde Kurban nasıl bir ibadettir?

&Mâli   

7-Müslüman olmak, Akıllı ve bulûğa ermiş olmak, Mukim olmak, yani yolcu olmamak, Belirli bir malî güce sahip bulunmak gibi aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri Hanefî mezhebinde ağırlıklı görüşe göre ve bazı müctehid imamlarına göre hükmü nedir?

&Vacip

8-Müslüman olmak, Akıllı ve bulûğa ermiş olmak, Mukim olmak, yani yolcu olmamak, Belirli bir malî güce sahip bulunmak gibi aranan şartları taşıyan kimselerin kurban kesmeleri fakihlerin çoğunluğuna göre hükmü nedir?

&Müekket sünnet               

9-Kurbanın dinî dayanağı nedir?

&Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair Kur’an-ı  Kerim’de  deliller  bulunmaktadır.  Saffat  Suresinde (37/107); Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak  verildiği  açıkça  bildirilmektedir. Ayrıca Kur’an’da kurban ibadeti ile ilgili başka ayetler mevcuttur. Hz. Peygamber(a.s.) de, kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve bizzat kendisi de kurban kesmiştir. Hz. Peygamber’in(a.s.), yedi deveyi kurban olarak kestiği, Medine’de ise boynuzlu ve alacalı iki koyun kurban ettiği rivayet edilmektedir. Ayrıca  Hz.  Peygamber(a.s.), Kurban Bayramında, Allah katında en sevimli ibadetin kurban kesmek olduğunu, kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen  hayvanın  boynuzu,  tırnağı  da  dahil  olmak üzere her  şeyinin kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade etmiş; bu ibadetin Allah rızası için yapılmasını tavsiye etmiştir.