Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Kelam İlmiyle Münasebeti Olan İlimler

KELAM İLMİYLE MÜNASEBETİ OLAN İLİMLER

26-Kelam ilmiyle münasebeti olan ilimler hangileridir?

&İslami, Felsefi ve Pozitif ilimler

27-Kelamla ilişkisi olan İslami ilimler hangileridir?

&Tefsir, Fıkıh, Hadis ve Dil bilimleri.

28-Kelamla ilişkisi olan felsefi ilimler hangileridir?

&Felsefe, Mantık

29-Kelamla ilişkisi olan pozitif ilimler hangileridir?

&Fizik, Kimya, Tıp, Biyoloji

30-Gazali’ye göre İslami ilimler içersinde temel ve en kapsamlı olan ilim hangisidir?

&Kelam ilmi

31-Kelam ilmini, manevi hastalıkların tedavisinde kullanacak olan ilaçlara; kelamcıyı da bu ilaçları uygulayacak uzman doktora benzeten alim kimdir?

&İmam Gazali