Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Dini İletişimde Mesaj

DİNİ İLETİŞİMDE MESAJ

5-Dini iletişimde mesaj kaça ayrılır?

&Zihinsel mesaj:Anlama ve kavramaya yönelik bilgileri ve anlamları içerir. Deliller getirerek, ilişkiler kurarak, örnekler verilerek ikna edici tarzda iletilir.

&Duygusal mesaj:Sevgi, bağlılık, güven, ümit, endişe vb. tutumlar geliştirmeye yöneliktir.

&Edimsel mesaj:Yaşantıları değiştirmeye şekillendirmeye yöneliktir.

6-Dini mesaj ne demektir?

&Allah’ın insanlara bildirdiği inanç, bilgi, duygu ve davranışlara dair öğretilerdir.

7-Dini Mesajın Özellikleri nelerdir?

&Mesaj; Dini açıdan doğru ve anlamlı, Kolay anlaşılır, Muhatabın ihtiyaçlarına uygun, Dini amaca uygun, Düzenli sistemli ve hiyerarşik olmalıdır. İlahi mesaj; Kur’an-ı Kerim’de bazen hikayeler kıssalar, bazen temsiller, teşbihler ve mecazlar kullanılarak; bazen akıl ve mantığa yönelik formlar bazen de duygusal formlar kullanılarak, bazen müjdeler, teşvikler, ödüller şeklinde önendirici unsurlarla, bazen cezalar tehditler şeklinde caydırıcı unsurlarla bazen de insanlardan kendi akılları, gözlemleri ve basiretleri ile gerçeği kavramaları istenerek verilir.

8-Din hizmetlerindeki ilişki ve iletişimler hangi esaslara uygun olmalıdır?

&Otoriter ve buyurgan davranmamak

&Usandırıcı ve bıktırıcı olmamak

&Dostça, samimi, hasbi davranmak

&Esnek olmak, takıntı ve sabit fikirlerden uzak olmak

&Gereksiz ve ilgisiz söz ve davranışlardan kaçınmak

&Dini grup normları ile çatışma veya uyuşma çabası içine girmemek

&Eleştirici, sorgulayıcı ve yadırgayıcı davranmamak

9-Maverdi’nin mürşid-rehber ile muhtesip arasındaki farkları ortaya koyduğu eseri hangisidir?

&El-Ahkamu’s-Sultaniye

11-Davetin uygulanış şekilleri nelerdir?

&Müjdeleme, kolaylaştırma, uyarma, öğüt verme, hatırlatma, etkileyici sözler söyleme

12-Gönül kazanmaya yönelik yöntemler nelerdir?

&Hediye, yardım, bahşiş, ihsan, sadaka ve ikram