Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

2-Ahlaklı Mü’minin, Topluma Karşı Davranışları

AHLAKLI MÜ’MİNİN, TOPLUMA  KARŞI DAVRANIŞLARI

11-Müminin vazifeleri nelerdir?

&Dini olan her şeyi olduğu gibi kabul etmek

&Yeryüzünde barışın tesisine vesile olmak

&İyiliklerde yarışmak

&Sömürüye karşı savaşmak

&Kendini eğitmek vb.

12-Bir Müslüman din kardeşine ne kadardan fazla dargın kalamaz?

&3 gün

13-İslam âlimleri sıla-i rahim yapmanın ve terk etmenin hükmünü nasıl ifade etmişleridir?

&Yapmak: Vacip, terk etmek: Haram

14-Aksıran bir Müslümanın “Elhamdülillah” demesi gerekir. Yanında bulunan Müslüman ‘’Yerhamükellah’’ der. Tekrar aksıran nasıl karşılık verir?

&Yehdine ve yehdikümüllah diyerek

15-Başkalarının evine gireceğimiz zaman öncelikle hangi kurallara dikkat etmemiz gerekir?

&Selam vermeliyiz            &Adımızı söylemeliyiz

&Sıfatımızı söylemeliyiz   &Künyemizi bildirmeliyiz

16-İslam’a göre çocuk doğduğunda ismi nasıl konur?

&Çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okunarak ismi zikredilir ve dua yapılır.

17-İslam’da selam verme ölçüsü nedir?

&Küçük büyüğe, yürüyen oturana, bineklide yaya olana selam verir.

18-Kabir azabının çoğu ne sebeple olur?

&Sidik sıçrantısından ve gıybetten dolayı olur.

19-Her müslümanın gün birlik yaşamında hiç unutmadan her yaptığı işin evvelinde söylemesi gereken bir söz vardır. Bu söz nedir?

&“Bismillah” yada “Bismillahirrahmanirra-him”(Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.)

20-Bir müslümanın geleceğe dönük işlerini tasarladığı zaman, ümit ve temenni ifadelerini Rabbimizin isteğine bırakan bir imanla söylediği, unutulmaması gereken söz nedir?

& “İnşallah” (Eğer Rabbim dilerse) demek

21-Müslümanların su içtiklerinde, yemek yediklerinde yada sevinçli bir haber aldıklarında söyledikleri söz nedir?

& “Elhamdülillah” (Şükür Allah’adır.)

22-Müslümanın müslüman üzerindeki beş hakkı nelerdir?

&Selamına karşılık vermek

&Hasta ise ziyaretine gitmek

&Aksırınca dua etmek

&Meşru olan davetine gitmek

&Vefatında cenazesinde bulunmak

 23-Bir müslüman Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ismi andığında yada yanında anıldığında ne yapması gerekir?

&Ona salat ve selam getirir.

24-Selam vermenin ve almanın hükmü nedir?

&Selam vermek sünnet, selamı almak farzdır.

25-Çocuk terbiyesinin en etkili ve zorunlu yaş dönemi hangisidir?

&0-6 yaş arasıdır. Çünkü Peygamber Efendimize’(s.a.v) çocuğunu ilim öğretmek için getiren sahabeye çocuğun yaşını sorduklarında aldıkları cevap altı yaş olunca Allah’ın Rasulü(s.a.v)’in cevabı: “Geç kalmışsın” olmuştur.

26-İslam dini, Arap toplumunun ahlak yapısı üzerinde ne gibi bir etki yapmıştır?

&Arap ahlakını bedevi kabile ölçeğinden evrensel boyuta çıkarmıştır.

27-‘’Kur’an ve sünneteki ahlaki ve dini öğretilerin aktarımı, Hz. Peygamber ile sahabelerin hayatlarının ve örnek davranışlarının öğretilmesi’’ neyin bir yansımasıdır?

&Dini ahlakın bir yansımasıdır

28-Hayvanlarla mukayeseli düşünüldüğünde insanda ahlak alanı nasıl ortaya çıkmaktadır?

&İnsan davranışlarının ortaya çıkmasında akıl, dürtü, arzu ve istekler hep beraber etkili olduğu için ahlak alanı ortaya çıkmaktadır.