Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

19-Nafile Namazlar

NAFİLE NAMAZLAR

267-Farz ve vâcip olan ibadet yerine getirildikten sonra, onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilâve ibadetlere ne denir?

&Nafile

268-Hangi namazları mümkün oldukça kılmak, kılmaya çalışmak, Peygamberi-miz’e olan muhabbeti ve bağlılığı pekiştirme bakımından son derece yerinde bir tutum olur?

&Sünnet

269-Aşağıdaki ifadelerle hangi kavramın tanımı yapılmıştır?

&Bir vakti bulunan nâfile namazlardır.

&Bunlar belli bir düzen ve tertip içinde kılınır.

&Farz namazlarla birlikte kılınır.

&Revatib sünnetler

270-Farzlara tâbi nâfile namazların (yani beş vakitte kılınan nafile namaz toplamı) toplamı kaç rekâttır?

&20

271-Sabah, öğle, akşam ve cuma namazının sünnetleri ile yatsının son sünneti ……….sünnettir. Hz. Peygamber bunları daima kılmış, ender olarak terketmiştir. Mümkün oldukça bunlara riayet etmelidir. Noktalı yere hangi ifade gelmelidir?

&Müekked

272-Beş vakitte kılınan farz namazları toplamı kaçtır?

&17

273-İkindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk sünneti …… sünnettir. Peygamberimiz bunları bazan kılmış bazan terketmiştir. Bunları da kılmaya çalışmalı, kılmamayı alışkanlık haline getirmemelidir?

&Gayri Müekked

274-Cemaat imamla birlikte namaza başladıktan sonra mescide gelen kişinin nâfile namaz kılması câiz değilken, hangi namaz bundan istisna edilmiştir?

&Sabah namazı

275-Başlanmış nâfile namazın tamamlanması gerekir. Başlanmış nâfile namaz herhangi bir nedenle bozulacak olursa kazâ edilmesi Hanefîler’e göre hükmü nedir?

&Vacip

276-Başlanmış nâfile namazın tamamlanması gerekir. Başlanmış nâfile namaz herhangi bir nedenle bozulacak olursa kazâ edilmesi Mâlikîler’e göre hükmü nedir?

&Farz

277-Başlanmış nâfile namazın tamamlanması gerekir. Başlanmış nâfile namaz herhangi bir nedenle bozulacak olursa kazâ edilmesi Şâfiîler’e göre hükmü nedir?

&Kazâ edilmesi gerekmez

278-Arapçada tervîha kelimesinin çoğulu olup “rahatlatmak, dinlendirmek” gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınır. Sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek için orucun değil ramazan ayının sünnetidir. Cemaatle kılınması kifâî sünnettir. Yukarıda bahsedilen anlatımda neyin tanımı yapılmıştır?

&Teravih 

279-Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

&Şâfiîler’de nâfile namazlarda iki rek‘atta selâm vermek sünnet, Hanefîler’e göre iki veya dört rek‘atta bir selâm verilebilir.

&Gündüz kılınan nâfilelerde dört, gece kılınan nâfilelerde sekiz rek‘attan fazlasını tek selâm ile kılmak mekruhtur.

&Sabah namazının sünnetinin ilk rek‘atında Fâtiha’dan sonra Kâfirûn, ikincisinde İhlâs sûresini okumak sünnettir.

&Şafiilerde yatsının farzından önce dört rek‘at sünnet yoktur

&Şafiilerde akşam namazından önce iki rek‘at sünnet vardır.

&Sabah namazının sünnetini mazeret olmaksızın oturarak kılmak câiz görülmemiştir.

&Hepsi

280-Bir ramazan gecesi mescide çıktığında, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldığını görmüş ve dağınık bir şekilde kılmak yerine insanları bir imamın arkasında toplayıp teravih namazının cemaatle daha derli toplu ve düzenli bir şekilde kılınmasının uygun olacağını düşünmüş ve ertesi gün Übey b. Kâ‘b’ı teravih imamı tayin etmiştir. Bu uygulamayı yapan hangi halifedir?

&Hz. Ömer

281-Teravih namazının sekiz rek‘atının Hz. Peygamber’in sünneti, geri kalan 12 rek‘atının ise,  sahâbenin sünneti ve İslâm ümmetinin ramazan ayını ihya gayesiyle yaşattığı geleneği olduğu ortaya çıkmaktadır. Hanefîler teravih namazının ilk sekiz rek‘atının …… geri kalan 12 rek‘atının ise müstehap olduğunu söylemişlerdir. Yandaki noktalı yere hangi şık gelmelidir?

&Ratibe sünnet

282-Hz. Peygamber’in uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah’a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır. Bunlar gönüllü olarak kendiliğinden kılındığı için “gönüllü (tatavvu) namazlar veya arzuya bağlı namazlar” olarak da adlandırılır. Bu namaz türlerine ne denir?

&Regaib sünnetler

283-“Ey örtünüp bürünen (resulüm)! Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl…”(el-Müzzemmil 73/1-4) âyetleri ile Peygamberimize hangi namazı farz kılınan, “Hem uyumak hem uyanmak”, “Geceleyin uyanıp namaz kılmak ve gece namazı” anlamına gelen İki ve sekiz rek‘ata kadar kılınabilen namaz hangi namazdır?

&Teheccüt namazı (Gece namazı)

284-Teheccûd Namazı Peygamberimize (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’e farz, ümmetine sünnettir. Peygamberimize farz olduğunu belirten ayeti kerime hangisidir?

&İsrâ Suresi: 79

285-Kuşluk namazı kılmak müstehap olup, güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani güneşin doğması üzerinden takriben 45-50 dakika geçmesinden zeval vaktine kadar olan süre içerisinde iki, dört, sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır. Bu bahsedilen namazın diğer adı hangisidir?

&Duha(kuşluk) namazı

286‘’Tövbe eden, sığınan” anlamına gelir. Tövbe eden ve Allah’a sığınanların namazı demektir.“Kim akşam namazından sonra kötü bir şey konuşmaksızın altı rek‘at namaz kılarsa, bu kendisi için on senelik ibadete denk kılınır” demiştir. Bu hadiste geçen namazın adı nedir?

&Evvabin namazı

287-Gusül abdesti aldıktan sonra bu abdestle sünnet veya farz namaz kılınacak olunsa, bu namaz geçerli mi?

&Geçerli

288-Mescide girildikten sonra tahiyyetü’l-mescid kılmadan oturulursa, Hanefî ve Mâlikîler’e göre bu namaz, yine de kılınabilir; ancak oturmadan önce kılmak daha faziletlidir. Şâfiîler’e göre ise eğer kişi kasten oturmuşsa bu namaz için ne söylenilir?

&Namaz sakıt olur

289-Peygamberimiz “Her kim şu benim aldığım gibi abdest (Namaz ve gusül )  alır ve aklından bir şey geçirmeyerek iki rek‘at namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur” buyurmuşlardır. Bu namazın Şâfiîler’e göre hükmü sünnet olduğuna göre Hanefîler için hükmü nedir?

&Mendup(müstehap)

290-Yolculuğa çıkarken işlerini kolaylaştırması ve sağ salim yuvasına kavuşturması için Rab Teâlâ’ya yakarmak, yolculuktan döndükten sonra da yuvasına, eşine, dostuna kavuşturmasından dolayı teşekkür etmek için Yolculuğa Çıkış ve Yolculuktan Dönüş Namazı kılmanın hanefiler’e göre hükmü nedir?

&Mendup

291-Peygamberimiz “Kimin Allah’tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah’ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin ’’ Bu namaz dört veya on iki rek‘at olarak kılınır. Dört rek‘at olarak kılındığı takdirde birinci rek‘atında Fâtiha’dan sonra üç Âyetü’l-kürsî, diğer üç rek‘atında ise Fâtiha’dan sonra birer kere İhlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunur. Bahsedilen namaz hangisidir?

&Hacet namazı

292-“Hayırlı olanı istemek” anlamına gelir. İnsanlar, kendileri için önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacakları zaman, bazan belki eldeki verilerin yetersizliği sebebiyle veya çeşitli sebeplerle dünya ve âhiret bakımından kendileri için hangi seçimin hayırlı olacağını kestiremezler ve bunu bilmek için çeşitli çarelere başvururlar. Bir bakıma yapılacak işin hayırlı olmasını veya hayırlı ise gerçekleşmesini Allah’tan dilemek ve O’na danışmak demektir. Birinci defada sonuç alınamazsa üç kere veya yedi defa tekrarlanabilir. İki rekat namaz kılınarak Allah’a dua edilir. Bahsedilen namaz hangisidir?

&İstihare namazı

293-‘’Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!” Bu dua ne duasıdır?

&İstihare duası

294-“Bir kul günah işler de sonra kalkıp güzelce abdest alıp temizlenir ve iki rek‘at namaz kılarak Allah’tan bağışlanmak dilerse Allah onu mutlaka affeder.”buyurmuş ve arkasından şu âyeti okumuştur:“Onlar çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulüm ve haksızlık ettikleri zaman hemen Allah’ı hatırlayıp, günahlarının affedilmesini isterler; zaten günahları Allah’tan başka kim affedebilir ki! Bunlar o günahı bile bile bir daha yapmazlar” Peygamberimizin bahsettiği namaza ne denir?

&Tevbe namazı

295-Peygamberimiz amcası Abbas’a “Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir. Bu TESBİH namazını hükmü nedir?

&Mendup(müstehap)

296-Tesbih namazı kılınırken dört rekatta toplam kaç kere ‘’Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber’’denir?

&300

297-Yağmur Duasının diğer adı ‘’istiska duası”dır. Bir bölgede kuraklık olması durumunda o bölge sakinlerinin mümkünse topluca bölge dışına, açık bir alana çıkıp tövbe istiğfardan sonra Cenâb-ı Allah’tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istemeleri, bunun için dua etmeleri, yalvarıp yakarmalarının hükmü nedir?

&Sünnet

298-Güneş tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek‘at olmak üzere toplu veya tek başına namaz kılınabilir. Bu müstehaptır. Bu namaza (1)—denir ve ay tutulduğu zaman, ezansız ve kametsiz olarak, en az iki rek‘at olmak üzere toplu veya tek başına namaz kılınabilir müstehaptır. Bu namaza  (2)—denir? Noktalı yere hangi kavramlar gelmelidir?

&(1)Küsuf(Güneş) namazı  

&(2)Hü-suf(Ay) namazı

299-Küsûf (Güneş tutulması) ve Husûf (Ay tutulması) namazları nedir? Nasıl kılınırlar?

&Küsüf namazı güneş tutulduğunda imamla beraber nafile suretinde kılınan iki rekât namazdır. Münferiden de kılınabilir

300-Husûf (Ay tutulması) namazları nedir? Nasıl kılınırlar?

&Nafile bir namazdır. Husuf namazının cemaatle kılınması caiz değildir. Yalnız başına kılınır.