Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

19-Kur’an-I Kerim’in Hz. Ömer’e Etkisi

KUR’AN-I KERİM’İN HZ. ÖMER’E ETKİSİ

352-Darun Nedve’de alınan karar üzere Peygamberimiz’i öldürmek için toplandılar. Hz. Muhammed’i öldürme teklifinde bulunan kişi Ebu cehil idi. Müslümanlar o sırada Erkam’ın evinde toplanmışlardı. Peygamberimizi öldürmekle kim görevlendirilmişti?

&Hz Ömer

353-Hz. Muhammed tebliğ için Safa tepesinin eteğindeki Ebul Erkam’ın evini seçti. Birçok kişi bu evde islamiyeti kabul etti. I.Habeş hicretinden sonra nübüvvetin 6. Yılında 33 yaşında (615) zilhicce ayında Darul Erkam’da Müslüman olan en son kişi kimdir?

&Hz. Ömer’dir

354-Peygamberimizi öldürmeye giden Ömer’in karşısına bir çoban çıkar. Kızkardeşinin ve eniştesinin müslüman olduklarını haber verir. Bu olay Hz. Ömerin Müslüman olmasına vesile olur. Kur’an öğretenin, Çobanın, Kur’an’ın süresinin, eniştesinin, kız kardeşinin adı nedir?

&Çoban                :Nuaym bin Abdullah        

&Öğreten              :Habbab bin Eret

&Okunan sure     :Taha Suresi(Başka rivayet Hadid suresi)

&Kız kardeşi        :Fatıma Bint-i Hattab

&Eniştesinin        :Said bin Zeyd

355-Hz. Peygamber, nübüvvetin 6. yılında Zilhicce ayında kimin müslüman olmasıyla Darül Erkam’dan ayrılmıştır?

&Hz. Ömer’in

356-Miladi 616 yılında 6 yıl içinde iki kişinin Müslüman olmasıyla sayıları 40 kişi oldu. Aynı sene içerisinde inananların sayısı 300′e çıktı. Bunlardan 90 Habeşistana hicret etti. Bu olay nasıl neyin sonucunda geçekleşmiştir?

&Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmasının

357-Kur’an’ın edebi üslubundan dolayı müslüman olanlar kimlerdir?

&Hz. Ömer

&Tufeyl bin Amr(Devsli meşhur şair)

&Ebu Zer el Gıfari

&Dımad bin Salebe(Ünlü sihirbaz)

&Hazreçli altı kişi (Akabede islamı kabul edenlerden)

&Saad bin Muaz(Evs kabilesi reisi) 

358-Müslümanlar kuvvetlendi ve topluca Kâbe’ye giderek ilk defa ‘açıktan namaz’ kıldılar. Bu durum kimin müslüman olmasıyla gerçekleşmiştir?

&Hz. Ömer’in İslam’ı kabul etmesiyle