KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

19-Felsefe

FELSEFE 

126-Hellenistik felsefe devrinde ortaya çıkan mekteplerin başında hangiler gelmektedir?

&Şüphecilik, Epikürcülük ve Yeni Eflatunculuk gelir

127-İslam felsefesinin temel kaynağı hangi düşüncedir?

&Yunan – Hellenistik düşüncedir

128-İslam düşüncesinin en önemli yabancı kaynağı hangisidir?

&Antik yunan Helenistik düşüncesi

129-Yunan-Hellenistik düşüncenin oluşumunda etkisi olan düşünceler nelerdir?

&Anadolu İyonya medeniyeti, Fenike, eski Mısır, Mezopotaya(Babil) ve Hind düşünceleri

130-Antik yunan düşüncesi hangi devrede oluşmuştur?

&M.Ö 6. Yüzyıldan Thales ve Yedi hakim zamanından, Aristo’nun ölüm yılı olan M.Ö 324 yılına kadar süren devrede oluşan düşüncedir.

131-Yahudi din felsefesinin kurucusu kimdir?

&Philon

132-Hristiyan din felsefesinin kurucuları kimdir?

&Origene ve Crement

133-Yahudilik ve Hıristiyan din felsefeleri neyin yorumlanmasından oluşmuştur?

&Eflatun ve Yeni Eflatunculuk düşüncelerinin yorumlanmasından

134-İslam felsefe okulları nelerdir?

&Tabiatçılık, Dehrilik, Meşşailik ve İşrakilik

135-Ameli felsefe nedir?

&Bilginin ötesinde eyleminde hedeflendiği ve en genel anlamda mutluluğa ulaştırmanın hedeflendiği disiplinlerdir.

136-Ameli felsefenin alt disiplinleri?

&Ahlak, Ev idaresi veya yönetimi ve Siyaset

137-İslam Felsefesi tanımını ilk kullanan kimlerdir?

&İslam dünyasındaki felsefeye “İslam Felsefesi” denmesi 19. Yüzyılda oryantalistler ile başlamıştır.

138-İbn-i Hindu’ya göre felsefenin tanımı nedir?

&Ruhun, ilim ve amelle terbiye edilmesidir.

139-Felsefe dilinde Hakim ne anlama gelir?

&İlahi bilgiye mazhar olmuş kimsedir.

140-Felsefeyi reddeden bir tutum içerisinde olan mezhep hangisidir?

&Malikiler

141-Yunan-Hellenistik felsefeye karşı Doğu kaynaklı bir Hikmet felsefesi kurmak girişiminde bulunan kimdir?

&Suhreverdi El-Maktul

142-Tabiat felsefesiyle uğraşmış olan İlahıyatçılar ile Tabiatçılar arasındaki fark hangi konulardır?

&Metafizik

143-İslam felsefesinin doğuş devri kaçıncı yüzyıldır?

&IX yy.(9.)

144-İslam felsefesi ve bilimleri geleneği nasıl oluşmuştur?

&Yunan filozoflarının eserlerinden büyük ölçüde etkilenerek ve diğer bazı dış faktörlerden de beslenerek 

145-Felsefenin kelime anlamı nedir?

&Bilgi sevgisi

146-Felsefedeki ‘kuşkuculuk’ öğretisinin eski adı nedir?

&İnadiye

147-İslam da doğan ve gelişen bilim dallarından olan İslam felsefesi alanında evrensel üne kavuşmuş Türk-İslam Bilginleri kimlerdir?

&Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd, Gazali, İbn Bacce, İbn Miskeveyh