Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

19-7-Alevilik Tarikatı ve 8-Galiyye

7-ALEVİLİK TARİKATI

 

393-Ali bin Ebu Talib’in taraftarı anlamına gelen, Ansiklopedilerde ve bilimsel kaynaklarda Şiiliğin Türkiye’deki mezhebi olarak tanımlanan, Türkiye’de sünnîlik’ten sonra en yaygın ikinci mezhep olan ve batılı kaynaklarda “Türk veya Osmanlı Şiiliği” olarak adlandırılan mezhep-tarikat hangisidir?

&Alevîlik

 

394-Hacı Bektaş’ın yolunu takip eden Bektaşi-Aleviler için hangi tabir kullanılır?

&Yol Evladı

 

395-Çıkış noktası İsnaaşeriyye Şiiliği olan, uygulamada ve anlayışta oldukça büyük farklılıklar içeren, Türk kültür ve geleneklerinden, antik Türk inançlarından (kamcılıktan), Sufî gelenekleri ve tasavvuf akımlarından büyük ölçüde etkilenen tarikat hangisidir?

&Alevîlik

 

396-Hacı Bektaş’ın etnik olarak gelenekten olanlara Bektaşi-Aleviler için hangi tabir kullanılır?

&Bel Evladı

 

397-Cemevi, Mürşit, Dede, Pir, Ayin-i cem, 12 mum söndürme, Nefesler söyleme ve Semah yapma hangi kültürde vardır?

&Alevilik

 

398-Muharrem ayının 10’unda Aleviler neden o gün oruç tutarlar?

&Üçüncü imam Hüseyin’in Kerbela’da öldürüldüğü için

 

399-Kötü bir sonla karşılaşan imamlar Hz. Hüseyin’e ve Hz. Hasan’a atfen hangi sembolu kullanırlar?

&12 mum söndürme

 

400-Kerbela gibi şeyleri konu edinen, nefesler söylenen, semah yapılan, Ramazan ayında oruç tutmayan, Muharrem ayının 10’unda oruç tutarak gününü geçiren, hac ibadetini uygulamayan tarikat hangisidir?

&Alevilik

 

401-Bazı tahminlere göre Alevi nüfusu Türkiye’de ne kadardır?

&5 ile 15 milyon civarında değişik rivayetler vardır. (Birçok Alevi yazara veya AB raporuna göre Türkiye’de 15-20 milyon veya üzeri Alevi bulunmaktadır.)

 

402-“Eline, diline, beline sahip ol” anlayışı hangi kültüre mal edilmiştri?

&Alevilik

 

403-Bugün Türkiye’de Aleviler hangi gruplara ayrılmaktadırler?

&Çepniler, Tahtacılar, Kızılbaşlar, Sıraçlar, Abdallar, Nalcılar, Gülşeniler, Elç, Tat, Amuca, Arapkirli, Talibi ve Bektaşi

 

8-GÂLİYYE

 

404-Bu kolun mensupları Hz. Ali ve evladını, tanrılık derecesine çıkara­cak kadar ileri gittiklerinden bu ismi almışlardır. Bunlar kadar inançları arasına hurafe karışmış, gülünç iddia ve itikatlar girmiş bir fırka yoktur. Birçok kısımlara da ayrılmışlardır. Yemen’deki Şiiler Zeydî, İran’lılar İmâmiye, Hindistan ve Suriye’nin bazı mıntıkalarında bulunan İsmailiye ve Bâtıniye ise Gulât-i Şia’dan­dır. Bu tanım itikadi mezheplerden hangisine aittir?

&Gâliyye