KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

18-Tavafın Sahih Olmasının Şartları

TAVAFIN SAHİH OLMASININ ŞARTLARI

119-Tavafın sahih olmasının şartları nelerdir?

&Tavafın vaktinde yapılması                          

&Niyet                                                 

&Şavtların çoğunu yapmış olmak(7/4)         

&Tavafın Mescid-i Haram’ın içinde, Kâbe’nin etrafında yapılması

120-Mescid-i Harâm’ın içinde olmak şartıyla, daha geniş devir yapılarak tavaf alnının dışından, hatta mescidin üst katlarından Kâbe’nin çevresi dolaşılabilir. Fakat Harem-i şerif’in dışından dolaşmak tavaf sayılmaz. Kâbe’nin etrafında tavaf yapılan yere tavaf alanı denir. Tavaf alanı anlamına gelen hangisidir?

&Metaf 

121-Hanefilere göre şavtın geçerli olabilmesi için en az kaç tanesini yapması gerekir?

&4/7

122-Şafi-Maliki-Hambeli mezheplerine göre şavtın geçerli olabilmesi için en az kaç tanesini yapması gerekir?

&7/7