Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

18-Tarikatlardan ‘’ Mevlevilik’’

TARİKATLARDAN ‘’ MEVLEVİLİK’’

203-Mevleviliğin özellikleri nelerdir?

&Mevleviyye, şubesi olmayan bir tasavvuf yoludur. Sadece “veled” ve “şems”meşrepleri vardır. Mevlevî yolunun en önemli iki özelliği “sema” ve “çile”dir. Mevleviyye, XIII. yüzyılın sonlarında Konya’da, Mevlânâ Celâleddin Rumî adına oğlu Sultan Veled tarafından tesis edilmiş bir tasavvuf yoludur. Mevleviyye, idari merkez Konya’da kalmak şartıyla, Fatih Sultan Mehmed döneminde İstanbul’a giren ilk tarikatlardan birisidir. Mevlânâ, babasının vefatından sonra eğitimine dokuz yıl kadar Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmizî’nin gözetiminde devam etti. Mevlânâ, Muhakkık Tirmizî’den sonra Şems-i Tebrizî ile tanıştı. Mevleviyye’nin kurucusu Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî, Belh şehrinde dünyaya geldi. Mevlânâ, Şems’den sonra sevgi ve muhabbetini Selahaddin Zerkûbî’ye hasretti ve onunla teselli buldu.

204-Nakşbendiyye kolları nelerdir?

&Ahrâriyye           :Ubeydullah Ahrâr

&Melâmiyye        :Muhammed Nûru’l-Arabî

&Müceddidiyye   :Ahmed Fûrûk-i Sirhindî

&Hâlidiyye           :Mevlana Hâlid-i Bağdadî

205-İnsanlara ve cinlere yardım eden büyük veli Abdulakdir-i Geylani hazretlerinin lakabı nedir?

&Gavs-us Sakaleyn 

206-Abdülkadir Geylânî’ye ait eserler hangilerdir?

&El-Füyûzâtu’r-Rabbâniye fî evrâdi’l-Kādi-riyye

&El-Fethu’r-Rabbânî ve’l-Feyzü’r-Rahmânî

&Fütûhu’l-Gayb

&El-Gunye li-Tâlibî Tarîki’l-Hak