KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

18-Mantık

MANTIK

116-İki akıl yürütme ile bilinenlerden bilinmeyenleri çıkarırken zihni yanlış yapmaktan koruyan ilim nedir?

&Mantık

117-2400 yıllık geçmişi olan ‘’Mantık’’ ilminin kelime anlamı nedir?

&Mantık kelimesi Yunanca Logike kelimesinin Arapça karşılığıdır. Kelime anlamı ile logike, hem söz hem de akıl anlamlarına gelir.

118-Mantık ilminin gayesiamacı nedir?

&Düşünme sırasında insanı hatadan ve açık vermekten korumak, çelişki ve tutarsızlıktan onu uzak tutmaktır. Tanım ve kıyasın doğru olanını yanlış olanından ayırt etmek.

119-Mantıksal düşünmenin yararı nedir?

&Mantıksal düşünme insanı doğru yola sevk eder. Düşünmenin zihinsel oluşumunu sağlar ve düşünme esaslarını kurallar olarak ortaya çıkarır.

120-Mantık ilminin faydaları nelerdir?

&Düşünme esnasında insanı hata yapmasını engeller. Düşünme sırasında ve düşünceleri ifade sırasında ölçülü ve mutedil olmak için gerekli kuralları ve kalıpları verir.

121-Osmanlı kültüründe Mantıkla ilgili yazılan eserler nelerdir?

&Molla Fenari’nin Şerh-i İsagoci’si, Yanyalı Esad Efendi’nin, Kilisli Abdullah Efendi’nin ve Gelenbevi’nin eserleri

122-Mantığı; kavramlar, tanım, hükümler, çıkarımlar ve kıyas şeklinde tanımlayan, Mantığı nahiv ilmine benzeten düşünür kimdir?

&Farabi. 

123-Mantıkta en çok kullanılan yöntem hangisidir?

&Kıyas.

124-Mantık ilmiyle ilgilenen ilim adamları kimlerdir?

&İbn Rüşd, Necmeddin el Katîbî, Ebu İshak el-Kindî, Ahmed b. El- Tayyib es-Serahsî, Muhammed b. Zekeriyya er-Râzî, Ebu Nasr el-Fârâbî, İbn Sinâ, Gazalî

125-İbn Sina’nın takipçileri olarak öne çıkan mantıkçılar kimlerdir?

&Behmenyâr, Cürcânî, İbn Zeyle, Levkerî, İlâkî, Ömer b. Sehlan es-Savî.