KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

18-6-Mürcie Mezhebi

6-MÜRCİE MEZHEBİ

376-Mürcie ne demektir?

&Bir hükmü geriye bırakan, erteleyen kimse

377-Mürcie kavramının tanımını en doğru yapan İbn Sa’d’a göre Mürcie kimdir?

&Hz. Ali ve Hz. Osman’ın durumlarını tehir eden ve onların imanlı oldukları ve küfre girdikleri  konusunda fikir beyan etmeyen bir grubun müşterek adıdır.

378-Mürcilerin kendilerine verdikleri isimler nelerdir?

&Şari: Cennet karşılığında canlarını ve mallarını Allaha satanlar

&Ehlül cemaa el mürciun: Birlik ve bütünlüğü savunanlar

&Zemmedilen mürcie: Övülen mürcie

379-Mürcie’nin ortaya çıkışı nasıl olmuştur?

&Başta islam toplumunu tehdit eden Harici zihniyetine ikinci olarak Emevi- Haşimi çekişmesine Emeviler’in Hariciler’e ve kendilerine bey’at etmeyen kimselere karşı oldukça acımasız davranışlarına ve mevaliyi ikinci sınıf bir vatandaş olarak görmelerine, özelliklede Müslümanların birbirlerini öldürmelerine tepki olarak doğ-muş bir fırkadır

380-İlk itikadi mezhep hangisidir?

&Mürcie

381-Mürcie, itikadi görüşleri sebebiyle neden Müslümanların çoğunluğu ve diğer mezheplerce İslam dışı kabul edilir?

&İmanlı kişinin günahının önemli olmadığını öne sürmesi

382-Hangi mezhep ilk kez Hz. Osman’ın halifeliği sırasında, iç çekişmeler ve gerilimler yaşanmaya başlayınca çıkmış ve dünyada kişilerin yaptıkları kötülüklerin veya büyük günah işleyenlerin hesabını öteki dünyaya(ahirete) bırakma, erteleme fikrinden köken almıştır?

&Mürcie(ertelemek, umut vermek anlamlarına gelir) 

383-Mürcie’nin görüşleri nelerdir?

&İmanlı kişi hangi günahı işlerse işlesin azap görmez

&İnsan hakkıyla inandıktan sonra ona masiyet(büyük-küçük günah) zararın vermez.

&Amel ve hareketlere önem vermezler

384-İlk Mürci görüşler nelerdir?

&Bilinmeyen konularda hükmü Allah’a ertelemek  

&Kıble ehlinden büyük günah işleyen hiç kimse tekfir edilemez 

&Din birlik beraberliktir

385-Hangi mezhep Hz. Osman ve Hz. Ali gibi kişilerin Hariciler tarafından kâfir olarak görülmesine karşı bir tepki olarak doğmuştur?

&Mürcie (60/679 – 75/694)

386-Günah işleme konusunda, görüşleri tam zıt olan gruplar hangilerdir?

&Harici-Mürcie

387-Mürcie ismini ilk kullanan kişi kimdir?

&Nafi b.el-Ezrak

388-İmanla ilgili düşünceleri dolayısıyla İrca (Mürcii fikrini ileri sürme) fikrini ilk ortaya atanlar olarak kabul edilenler kimlerdir?

&Hammad bin Ebu Süleyman       

&Zer bin Abdullah

389-İrca fikrini ortaya attığı söylenilen isimler?

&Hasan b. Muhammed    &Hammad b Ebu Süleyman

&Zer b. Abdullah                &Hassan

&Haris el Müzeni               &Ebu Salt es Seman

390-Mürcieye en büyük desteği veren Emevi halifesi kimdir?

&Ömer b. Abdilaziz

391-Mürciabad ne anlama gelir?

&Mürcie’nin kalesi yurdu (Kufe )

392-İslam düşüncesinde teorik ve pratik olarak meşruiyetini halktan alan bir yönetim biçimini savunan ilk mezhep hangisidir?

&Mürcie