Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

17-Ziyaret Tavafı

ZİYARET TAVAFI

106-‘’Bir şeyin etrafında dolaşmak, dönmek” gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, Hacerülesved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp, Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmektir. Hangi farz tavafın tanımı yapılmıştır?

&İfâda(ziyaret) tavafı        

107-Tavafta hızlı yürüyüşün hikmeti nedir?

&Resulullah(sav) ve ashabı Medine’den Mekke’ye, bitkin düşmüş bir halde geldiler. Müşrikler şehirde dedikodu yaparak: “Yarın buraya humma hastalığından dermanı kesilmiş ve ondan çok ızdırap çekmiş bir kavim gelecek, dediler ve Müslümanların seyrine bakmak için Hicr’in arkasına oturdular. Onların hainliğinden vahyen haberdar olan Resulullah (sav), celadetlerini müşriklere göstermeleri için, Müslümanlara tavafın ilk üç şavtında remel yapmalarını (kısa adımlarla canlı canlı yürümek), iki köşe arasında da adi yürüyüşle yürümelerini emretti. Bu hali gören müşrikler, Bunlar mı hummanın bitkin düşürdüğünü zannettiğiniz insanlar, Bunlar falan ve falandan daha sağlammış! Dediler.

108-Resulullah(sav)’ı ashabına bütün şavtlarda remel yapmalarını emretmekten alıkoyan şey nedir?

&Onlara duyduğu merhamet

109-“Resulullah(sav) sulh anlaşması yaptığı sene (umre için) gelince müşriklere kuvvetlerini göstermeleri için “hızlı yürüyün!” diye emretti. Müşrikler bu sırada hangi dağın tarafına oturmuş seyrediyorlardı?

&Kuaykıan Dağı

110-Ziyaret tavafının tamamını veya yarıdan çoğunu cünüp, adetli, yapana ne gerekir?

&Bedene

111-Ziyaret tavafının tamamını veya yarıdan çoğunu abdestsiz yapana ne gerekir?

&Dem gerekir

112-Ziyaret tavafının son üç şavtını veya azını abdestsiz, cünüp ve adetli yapana her şavtına ne gerekir?

&Sadaka gerekir.

113-Ziyaret tavafının son üç şavtını veya azını terk edene ne gerekir?

&Dem gerekir

114-Ziyaret tavafını ihramdan çıktıktan sonra yapmak nedir?

&Sünnettir.

115-Hacerülesved’in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp, Kâbe’nin etrafında yedi defa dönmeye tavaf denir. Bu tavafın her bir devrine ne denir?

&Şavt    

116-Ziyaret tavafı yapılmadıkça hac tamam olmaz. Ancak, Arafat vakfesini yaptıktan sonra vefat eden kişi haccının tamamlanmasını vasiyet etmişse, bir “bedene”  kesilmekle haccı tamamlanır. Burada bedene olarak ne kast edilmiştir?

&Sığır veya deve kurbanı

117-Ziyaret tavafı; bayramın ilk üç gününde yapılmasının hükmü sünnettir. Ancak bayramın ilk günü yapılması daha faziletlidir ve sünnettir. Bu görüş hangi mezhep veya imamlara aittir?

&İmam-ı Şafii      &İmam-ı Hambeli             

&İmam-ı Yusuf    &İmam-ı Muhammed                      

118-Ziyaret tavafının vakti bayramın ilk günü fecr-i sâdıktan itibaren başlar. Bayramın ilk üç gününde yapılmasının hükmü vaciptir. Ancak bayramın ilk günü yapılması daha faziletlidir ve vaciptir. Bu görüş hangi imama aittir?

&İmam-ı Ebu Hanife