Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

17-Vahiy Katipleri

VAHİY KATİPLERİ 

183-Medine’deki ilk vahiy katibi kimdir?

&Ubeyy b. Ka’b

184-Mekke’deki ilk vahiy katibi kimdir?

&Abdullah ibn Sa’d ibn Sarh

185-Hz. Peygamber ilk iş olarak, kendisine gelen vahiyleri yazdırmak için kâtipler edinmiştir. Bu vahiy kâtiplerinin sayısı 42’dir. Bu görüş kime aittir?

&Kattani’ye

186-Hz. Peygamber ilk iş olarak, kendisine gelen vahiyleri yazdırmak için kâtipler edinmiştir. Bu vahiy kâtiplerinin sayısı 50’den fazladır. Bu görüş kime aittir?

&Hamidullah’a

187-Vahiy katipleri adını alan bu mübarek kişilerin sayısı kırka kadar varır. Bunlardan bazıları kimlerdir?

&Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Ubeyy bin Ka’b, Amir bin Füheyre, Amr bin As, Abdullah bin Erkam, Sabit bin Kays, Hanzala bin er-Rebi’, Muğire bin Şu’be, Abdullah bin Revaha, Halid bin Velid, Huzeyfe bin Yeman, Abdullah bin Zeyd, Abdullah ibn Sa’d ibn Sarh, Zübeyir bin Avvam, Zeyd bin Sabit, Şurahbil ibn Hasene, Muaz bin Cebel, Cehm ibn es-Salt, Hüseyin en-Nemri, Eban İbn Said, Muaviye bin Ebi Süfyan, Alâ ibn el-Hadremî ve Muhammed ibn Mesleme vb.

188-Medine’de  ilk vahiy katibi olan Ubeyy b. Ka’b’dan sonra devamlı olarak  vahiy katipliği ve başkanlığını yapan  sahabe kimdir?

&Zeyd b. Sabit ve Ali b. Ebi Talib 

189-Kur’an’ın bir cilt haline getirilmek için kurulan heyetin başkanlığına Zeyd bin Sabit’in geçirilmesinin nedenleri nelerdir?

!Zeyd uzun süre vahiy kâtipliği yapan bir kişi idi.

!Resulallah hayatta iken Kur’an’ın tamamını toplamıştı.

!Zeyd Kur’an’ın tamamını ezberleyen ve onu en güzel şekilde okuyan sahabelerden biriydi.

!Zeyd çok zeki bir kişi idi.

!Zeyd bütün Müslümanların güvenini kazanmış bir kişiydi.

190-Vahyin (Kur’an ayetlerinin) yazıldığı malzemeler nelerdir?

S*Hurma dalları ve yaprakları,

S*Kürek ve kaburga kemikleri,

S*İşlenmemiş deri,

S*İnce deri (rakk),

S*Bez parçaları,

S*Yazı yazmaya elverişli tahta,

S*Çanak ve çömlek parçaları,

S*Kırtas ve parsümen,

S*Tabaklanmış koyun, keçi ve deve derilerine,

S*Üzerine kolayca yazı yazılabilecek ince taş levhalara

191-Kur’an’ın bir cilt halinde toplanmasının en önemli nedeni nedir?

&Yemame savaşında 70(bazılarına göre 450 ile 700 arası) kurra sahabinin şehid edilmesi olduğu öne sürülmektedir.

192-Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesinden sonra Zeyd bin Sabit onu baştan sona okumuş ve nerelerde eksiklik olduğunu fark etmiş ve kimin şahitliğinde eklemiştir?

&Ahzab Sûresinin 23. ayeti ve Tevbe Sûresinin son 2 ayeti Bunları; Huzeyme b. Sabit’in yanında eklemiştir.