Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

17-Tercüme Faaliyetleri

TERCÜME FAALİYETLERİ 

109-İslam’da esas tercüme hareketleri hangi dönemde başlamıştır?

&Abbasi döneminde

110-Yabancı eserlerin Arapçaya ilk tercüme girişimi ne zaman olmuştur?

&Hz. Ömer zamanında İran’da bulunan Pehlevice eski İran krallarının tarihine ait Hudayıname adlı eseri Hz. Ömer’e gönderirler. Hz Ömer eserin Arapçaya tercümesini emreder. Ancak, Hz. Ömer tercümenin ilk bölümünü okuyunca; hoşuna gitmez ve eserin tercümesini durdurur.

111-İlk dönem Arapça tercüme faaliyetlerinde kimler kullanılmıştır?

&Sabiilik, Süryanilik gibi Hıristiyan mezheplerine dahil Arap asıllı veya olmayan Sabi ve Süryani Mütercimler.

112-Genelde yabancı eserlerin Arapça ya tercümesi ne zaman kabul edilir?

&Emevilerin son döneminde Halid b. Yezid ile.

113-İlk sistematik tercüme faaliyeti kimin zamanında ve nerede başlamıştır?

&Halife Me’mun, Beytül Hikme adındaki tercüme okulunda 

114-İslam düşüncesine eserlerinin Arapça çevirileriyle doğrudan kaynaklık eden filozoflar kimlerdir?

&Eflatun (Platon), Aristo, Plotinus, Proclus ve Galen

115-Abbasi döneminde başlayan tercüme haraketi adeta bir devlet politikası olmuş ve 830 yılında tercüme bürosu açılmııştır. Bu bürolara ne denir?

&Beytül Hikme