Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

17-Hıristiyanlık-1

2-ORTADOĞU VEYA SÂMİ DİNLERİNDEN ‘’HIRİSTİYANLIK DİNİ’’ -1

121-Özde monoteist olmakla beraber, üçlemeye gitmiş bir dindir. Üçleme, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’dan oluşur. Bu üçü aynı cevherdendir. Üçü de ayrı ayrı şahıslara sahiptir. Baba, yaratır; Oğul, kurtarır; Kutsal Ruh da takdis eder. İsa Mesîh’de hem ilâhî hem de beşerî, iki tabiat vardır. Hangi dinin görüşüdür?

&Hristiyanlık

122-İncil, Hz. İsa’ya hangi dilde nazil olmuştur?

&Aramca

123-‘’Hıristiyanların Katolik, Ortodoks, Protestan mezheplerinin dağılımı ülkelere göre değişir. Yunanistan da Ortodoksların oranı %98 iken Paraguayda Katoliklerin oranı % 92 dir.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

124-Günümüzde yaşayan dinlerin nüfus bakımından en yaygın olanı hangisidir?

&Hıristiyanlık

125-Kur’an’da Hıristiyanlar için hangi kelimeler kullanılmıştır?

&Nasranî ve Nasara

126-Tanrı; oğlu İsa’yı, insan şeklinde yeryüzüne göndererek Âdem’in günahını ortadan kaldırması için onu çarmıhta feda etmiş ve insanlığı kurtarmıştır. Bu görüş kime aitir?

&Pavlus’a

127-Hıristiyanlığın şekillenmesi açısında önemli sayılan 4 konsül vardır. Bunlar nelerdir?

&İznik konsülü        &İstanbul konsülü

&Efes konsülü        &Kadıköy konsülü

128-325 yılında toplanmış, İncillerin sayısı 4 ‘e indirilmiş ve Hıristiyanlığın inanç esasları oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kararlar hangi konsülde alınmıştır?

&İznik konsülde

129-381 yılında toplanılmış, Kutsal Ruh’un da Tanrılığına karar verilmiş ve böylece Teslis (üçlü Tanrı anlayışı)’in unsurları tamamlanmıştır. Bu kararlar hangi konsülde alınmıştır?

&İstanbul konsülünde

130-431 yılında toplanarak Meryem’e Tanrı doğuran (Theotokos) ünvanı verilmiş ve Nestoryus afaroz edilmiştir. Bu kararlar hangi konsülde alınmıştır?

&Efes konsülünde

131-451 yılında toplanan konsül karaları sonucunda Monofizit görüşü benimseyen Antakya Süryani, Habeş Kıpti ve Ermeni Gregoryan Kiliseleri ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler hangi konsülde gerçekleşmiştir?

&Kadıköy konsülü

132-Hristiyan kiliseleri Doğu-Batı ayrılığı sonucunda Bizans kilisesi Ortadoks olarak ayrıldılar. Ortadoks ne anlamına gelir?

&Özebağlı

133-Hristiyan kiliseleri Doğu-Batı ayrılığından sonra kendine özgü dini inanç ve uygulamalarını genişleterek, siyasi alandaki boşluğuda doldurarak her alanda egemen olmuştur. Özellikle din, bilim ve düşünce alanında kendini gerçek otorite olarak görmesi bilimsel gelişmelerin önünü tıkayarak din-devlet ve din-bilim çatışmalarına neden oldu. Bu kilise hangisidir?

&Katolik kilisesi

134-Almanya’da Martin Luther’in reform haraketi hangi mezhebi doğurmuştur?

&Mevcut dini anlayış ve uygulamaların bir kısmını reddeden Protestanlığı doğurmuştur

135-Hıristiyan kiliseleri Doğu-Batı ayrılığı sonucunda Latin Roma Kilisesi Katolik olarak ayrıldılar. Katolik ne anlamına gelir?

&Evrensel

136-Kaçıncı Vatikan konsülünde ilk defa diğer din mensupları ile ilgili kararlarda alınmış ve onlarla iyi münasebetler kurulması benimsenmiştir.

&II.Vatikan konsülünde

137-Ökümenizm ne demektir?

&II. Vatikan konsülünde ele alınan en önemli konulardan biri de Ökümenizm’dir. Tüm Hıristiyan Kiliselerinin evrensel birliğini ifade etmektedir.

138-Hıristiyan dünyasında diyalog konusunda hangi konsil dönim noktası olmuştur?

&II. Vatikan

139-Hıristiyanlığın kendine mahsus temel özellikleri nelerdir?

&Asli Günah   

&Kurtuluş 

&Teslis(üçlü tanrı anlayışı)

&Mesihçilik     

&Ahit       

&Misyonerlik

140-Teslis inancı, Tanrı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruhtan oluşan üçlü bir görünümdedir ve bu inanç Hıristiyanlığın inanç esaslarının çıkış noktasıdır. Hristiyanlığın inanç esasları, Havariler inancı temel alınarak kaçıncı yüzyılarda konsüllerle belirlenmiştir?

&4. ve 5. yy’ larda