Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

17-Davet, İşkence Ve İftira Dönemi

DAVET, İŞKENCE VE İFTİRA DÖNEMİ

296-Müşrikler bir defasında Hz. Peygamber’i bayıltıncaya kadar dövmüşler, Bir sahabe “Yazıklar olsun size! Rabbim Allahtır dediği ve size Rabbinizden beyyineler getirdiği için adamı öldürecek misiniz?” Diyerek onlara çıkışmıştır. Kimdir bu sahabe?

&Hz. Ebû Bekir

297-Müşrikler Hz. Muhammedi İslam davasından vazgeçirmek için kime başvurdular?

&Ebu Talip

298-Velid Bin Muğire başkanlığında toplanan müşrikler Hz. Peygamber için kâhin, yalancı, mecnun, sihirci dediklerinde inandıramadıkları insanları ne diyerek inandıracaklardı?

&Söz büyücüsü

299-Rivayetlerde ashaba uygulanan eziyet ve işkencelerin şiddeti nasıl anlatılır?

&“Onlar bir sahabeyi o kadar döverler, o kadar aç ve susuz bırakırlardı ki, başına gelenin dehşetinden onun ayakta durmaya gücü kalmazdı”

300-Hicr suresinin 94. Ayetinin özelliği nedir?

&Bu ayetin nazil olması üzerine  açıkça islama davet etmeye başlanılması(616), Peygamberliğinin 4. yılından itibaren. Mealen: ‘’Ey Muhammed(s.a.v), artık emrolunanı açıkça ortaya koy. Puta tapanlara aldırış etme’’

301-Müşriklerin, Hz Muhammed(s.a.v)’i İslam’ı yaymaktan caydırmak önerileriyle peygamberimize gönderilen müşrik kimdir?

&Utbe Bin Rebia

302-Hangi ayetlerle yüce Allah Peygamberimizden insanları açıktan İslam’a davet etmesini istiyordu?

&Şuara 214-216 ve Hicr Suresi 94.

303-Şuara suresi 214. Ayetin ’’En yakın akrabanı uyar’’ emri, gelmesi üzerine peygamberimiz nasıl davrandı?

&Bir ziyafet tertip ederek, yakın akrabalarından 45 kişiyi evine çağırıp islama davet etti. Amcası Ebu Leheb Karşı çıktı, halası Safiye ve Ebu Talip, Ebu Lehebe karşı çıktılar.

 

304-Şuara suresi 214. Ayetin emri, gelmesi üzerine 45 kişiyi evine davet eden Rasülüllah’a kimler iman ettiler?

&Ebu Talib’in oğlu Cafer ve Muttalib oğullarından Ubeyde bin Haris  islamiyeti kabul ettiler

305-Peygamber Efendimiz ilk olarak peygamberliğini açıkça ilan ettiği yer neresidir ve ilk olarak ona karşı çıkan kimdir?

&Safa tepesinde ve ona ilk karşı çıkan amcası Ebu Leheb’tir (Ebu Leheb ve karısı hakkında Tebbet suresi indirilmiştir.)

306-Safa tepesine çıkarak “Ey kureyş topluluğu!“ putlar ve putperestler cehenneme yakıt olacaklardır gibi ayetler nazil olunca müşrikler peygambere nasıl davrandılar?

&Hz. Peygamber bu ayetleri sürekli okuyunca, düşmanlıklarını artırdılar.

307-Kölelerden Habbab bin Eret İşkence gördü, Bilali Habeşi sahibi tarafından kızgın güneşte yatırırdı, Bilali Habeşi’nin annesi  Hamame de işkence çekmişlerdi. Yasir ve Sümeyye’nin oğlu Ammar’ı da çok ezmişlerdi. Ebu Fükeyhe’nin ayağına ip takılarak çakıllarda sürüklendi. Lübeyne ağır bir şekilde dövüldü. Nedir bunların suçları?

&İslamı kabul etmeleri

308-İslam tarihinin ve İslam davet sürecinin ilk şehidi ve ikinci şehidi (İşkence sonucu öldürülen)  kimlerdir?

&İlki; Sümeyye(kadın)  &İkincisi; Yasir(erkek)        

309-Peygamber Efendimiz Medine’den ayrıldığı zamanlarda yerine vekil olarak bıraktığı sahabelerden biri olan ve ilk şehid edilen komutan kimdir?

&Zeyd bin Harise.

310-Mekke pazarında esir iken satışa sunulan, Zeyd bin Harise’yi kim satın alarak Peygamberimize hediye etti?

&Hz.Hatice

311-Kanları Harem-i Serife dökülen ilk İslam sehidi kimdir?

&Haris Ibn-i Ebi Hale

312-‘’Allah’a küfredenlere şiddetli azap vardır. Ancak kalbine iman yerleşmiş olduğu halde [küfre] zorlanıp, sadece diliyle söyleyenler müstesna’’ Nahl suresinin bu 106. âyeti hangi sahabe için nazil olmuştur?

&Hazret-i Ammar için

313-Ammar bin Yasir’in annesini inancından dolayı kim öldürmüştür?

&Ebu Cehil

 314-Yılında vefat etmiştir. Habeşli bir zencidir. Ümeyye Bin Halef’in kölesi iken büyük eziyet görüp, Hz. Ebu Bekir’in satın aldığı köledir. Köleler arasında islamı kabul eden ilk kişi kimdir?

&Bilali Habeşi(Bilal bin Rebah)

315-Hz.Bilal’e, dininden döndürmek için kızgın taşla işkence eden ve Bedir Savaşında Hz. Bilal tarafından öldürülen islam düşmanı kimdir?

&Ümeyye b. Halef

316-Ilk müslümanlardan iskenceye maruz kalanlar kimlerdir?

&Bilal-i Habes       &Ammar b. Yasir 

&Hz. Sümeyye       &Habbab b.Eret   

&Ebu Füheyke       &Suheyb-i Rumi

&Lübayne               &Zinnire             

&Nehdiyye             &Ümmü Abis

317-Bizanslılara esir düştüğünden Rumi diye adlandırılan, fakat aslen İranlı olup, işkenceye tabi olan, Hz. Peygamberin İslam’a davetiyle Müslüman olan sahabe kimdir?

&Süheyb Rumi(ALLAH yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî)

318-Temim kabilesindendir. Müslümanların sayısı 7 iken Müslüman olan, kızgın kömürlere yatırılarak işkenceye maruz kalan, yıllar sonra bu olayı Hz Ömer’e anlatan ve sırtını gösterdiğinde hala izleri olan, sahabe kimdir?

&Habbab bin Eret

319-Safvan İbn-i Ümeyye’nin kölesi iken ayağına ip bağlanarak sürüklenen, işkence gören sahabe kimdir?

&Ebu Fukayha (Fükeyhe)

320-Amcası Hakem bin Ebu’l As’ın kendisini bir direğe bağlayıp acımasızca dövmesine rağmen bu metanet insanının: “Vallahi ben hak ve hakikat dinini asla bırakmam” diyen sahabe kimdir?

&Hz. Osman

321-Müslüman olduğunu açıkladığı için ailesinden ilk eziyet gören sahabe kimdir?

&Hz. Osman

322-Müşrikler vücudunu parçaladığında ona soruyorlardı: “Muhammed’in senin yerinde olmasını istermisin?” oda her defasında şu cevabı veriyordu: “Vallahi Muhammed (s.a.v.)’e bir diken batması karşılığında, ailem ve çocuğumla birlikte rahat olmak istemem” Kimdir bu yüce sahabe?

&Hubeyb b. Adiyy(Darağacında ilk namaz kılan sahâbî)

323-Kâbe’de ilk defa Kur’an okuyan insan olup, bunun üzerine Ebu Cehil tarafından yüzünden kılıçla yaralanan Kur’an âşıklısı ve Hz. Peygamberin yanına izinsiz girebilme müsaadesi alan tek sahabi kimdir?

&Abdullah bin Mesud

324-Peygamberimizin isteği üzerine hiç korkmadan Kâbe’nin yanına vararak Rah-man suresini slogan atarcasına müşriklerin yüzüne okuyan sahabe kimdir?

&Abdullah bin Mesud

325-Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen, İslâm’da ilk selâm veren ve beşinci Müslüman olup İslam’ın İsa’sı olarak bilinen sahabe kimdir?

&Ebu Zer el-Ğifari(r.a)

326-Efendimiz(s.a.v)’i bulmak için geldiği Mekke’de Kureyşlilerce çok kötü dövülen, “Kendime geldiğimde akan kanlarla kızıla boyanmış bir puta döndüğümü gördüm” diyen çilekeş müslüman kimdir?

&Hz. Ebu Zer el-Ğıfari

327-Kâbe’ye hac için gelenlerin mallarını yağmalayanlardan biriyken, önce putperestliği bırakmış, Hz. Muhammed’in mesajını duyunca da gelip Müslüman olmuştur. Müslümanlığını Kâbe’de duyurduğu için saldırıya uğramış ve kan revan içinde kalmıştır. Bu sahabe kimdir?

&Ebu Zerr el-Ğıfari

328-Rahmet Peygamberinin hangi komşuları evine taş atmayı alışkanlık haline getirmişlerdir?

&Ebû Leheb        &Adiyy ibn el-Hamran

329-Mekke döneminde Rasulullah(s.a.v)’i Kâbe’de namaz kılarken elbisesiyle boğmaya çalışan,  secdede sırtına deve işkembesi koyarak halkı kahkahalara boğduran azgın müşrik kimdir?

&Ukbe bin Ebi Muayt

329/1-Mekke döneminde Rasulullah(s.a.v) Kâbe’de namaz kılarken elbisesiyle boğmaya çalışan, üzerine işkembe atan, gülen, alay edenlerin hepsinin cesetini İbn-i Mesud hangi savaşta görür?

&Bedir Savaşı

330-Allah Rasulüne eza ve cefa etmede yarışan, kapısının önüne birçok kan, leş ve pislikler atan iki komşusuna “Ey Kureyşliler, ne kadar kötü bir komşuluk yapıyorsunuz” buyurmuştur. Bu iki komşu kimlerdir?

&Ebu Leheb        &Ukbe bin Ebi Muayt

331-Açık davet döneminde Hz. Muhammed’e en fazla düşmanlık gösteren kim olmuştur?

&Ebu Lehep

332-Hz. Ebu Bekir’in satın alarak azad ettiği kölelerin isimleri nelerdir?

&Amir bin Füheyre        &Ubeys       

&Ümmü Übeys               &Ebu Fükeyhe               

&Zınnire                           &Nehdiye

&Lübeyne                       &Bilali Habeşi        

&Bilali habeşinin annesi Hamame

333-Hz. Ebu Bekir tarafından satın alınarak azat edilen cariyeler kimlerdir?

&Lübeyde     &Nehdiyye    

&Zinnire     &Ümmü Abis

334-İbn-i İshak’ın rivayetine göre Kureyş içinde Efendimize en fazla kaba davranan 3 kişi kimdir?

&Hakem bin As    &Ukbe bin Ebi Muayt  

&Ebu Leheb

335-Peygamber Efendimize ve ilk Müslümanlara, Mekkelilerden İslam düşmanı olanların en meşhurları ve en çok düşmanlık yapanlar hangileridir?

&Ebu Leheb                        &Ebu Cehil

&Velid bin Muğire             &As bin Vail

&Nadr bin Haris                &Ebu Uhayha

&Utbe bin Rebia                &Ukbe bin ebi Muayt

&Şeybe bin Rebia              &Ümeyye bin Halef

&Ubey bin Halef                &Ümmü Cemil

336-Ebu Talib müşriklere şu cevabı verdi: “Siz oğlunuzu, sizin için beslemem karşılığında bana veriyorsunuz. Benimkini ise öldürmek için istiyorsunuz. Bu asla olmaz.“ dedi. Ebu Talip bu cevabı ne için söyledi?

&Müşrikler, Velid bin Muğire’nin oğlu  Umare‘yi  yanlarına alarak, Ebu Talib’e götürdüler. Genç ve yakışıklı olan Umare’yi Hz. Peygamberle değiştirmek  istemelerinden dolayı

337-Hz. Peygamber Müşriklerin baskılarından emin olmak için kimin mahallesine taşındı?

&Ebu Talip Mahallesine

338-Müşriklerin, Haşimi oğullarına baskıları neticesinde kim hariç diğerleri Ebu Talip Mahallesinde toplandı?

&Ebu Lehep ve ailesi

339-Hz Peygambere ve arkadaşlarına yapılan baskı ve işkencelere karşı Kur’an onları nası teselli ediyor?

&Önceki peygamberlerin mücadelelerinden ve başarılarından söz eden kıssaları anlattığını görürüz

340-Müşrik Arablar İslam’a Hz. Muhammed’e niçin muhalefet ediyorlardı?

&Kabilelerin elde etmiş oldukları dini üstünlüğün gitmesinden

&Ticari menfeatlerin ellerinden gitmesinden

&Put imal edip, ondan kazanç sağladıklarından

&Mekke müşrikleri, ölümden sonraki ebedi hayata ve yaptıklarından hesaba çekileceklerine inanmadıklarından

341-Aşağıda sayılan özellikler kime aittir?

&Hz. Muhammed(s.a.v)in amcasıdır.

&Peygamberimizden üç yaş büyüktür.

&İslamı kabul edişi, müslümanları güçlendirmiştir.

&Hz. Ömer’den önce müşlüman olmuştur.

&Darul erkam’da müslüman olmuştur.

&Hz. Hamza’ya

342-İslamın en önemli düşmanlarından Ebu Cehil’e kızarak “Benim kardeşimin oğluna sövüp inciten sen misin” diyerek Müslüman olan kimdir?

&Hz Hamza(Şehîdlerin efendisi)

343-İslamın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır?

&Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman olmasıyla

344-“Bütün bir yıl boyunca İslam’ı saklamaya çalıştık. Ve namazlarımızı kapılar arkasından sürgülü olduğu halde evlerde ve şehir civarındaki dağ aralıklarında kıldık.”  Bu söz hangi sahabeye aittir?

&Sa’d bin Ebi Vakkas

345-Müslümanların savaşmak niyetiyle attığı ilk oklar Rabiğ Harekâtı sırasında atıldı. İslam tarihinde düşmana bu ilk okları atan, Altıncı Müslüman olan aynı zamanda Allah yolunda ilk kan döken Müslüman kimdir?

&Sa’d b. Ebi Vakkas

346-Uhud savaşı sırasında peygamberimizin yanında kalıp, onu müşriklere ok atarak korumaya çalışan sahabedir. Peygamberimizin “Allahım! Onun duasını kabul et. Onun atışını, okunu dogrult! At anam babam sana feda olsun.” Diyerek oklarını verdigi bu sahabe kimdir?

&Sa’d b. Ebi Vakkas

347-Risâletin ilk döneminde alenî namaz kılınamıyordu; Hz. Peygamber, Hz. Ali’yi de yanına alarak Mekke dışında dağ aralarında namaz kılıp dönüyordu. Diğer müslümanlar da öyle yapıyorlardı. Hangi sahabe bir defasında dağ arasında müşriklerin takibine, alay ve tazyikine mâruz kalınca eline geçirdiği bir deve çene kemiği ile birinin başını yarmış ve “Allah yolunda ilk kan akıtan kişi” diye anılmıştı?

&Sa‘d b. Ebi Vakkas

348-Müslümanların Namaz kıldıklarını fark eden müşrikler ile Müslümanlar arasında kavga çıkmış, bu sırada bir sahabe eline geçirdiği bir deve kemiği ile müşriğin başını yarmıştır. Risalet sürecince ilk kan böyle akmıştır. Bu olayda müşriğin başını yaran sahabe kimdir?

&Sa’d b. Ebi Vakkas

349-İşkence yıllarında Ebu Lehep ve karısı Ümmü Cemil müşriklerin iki azılı kişileri idiler. Biri emir veriyor diğeri uyguluyordu. Ebu Lehebin emriyle Ümmü Cemil dikenleri topluyor ve Allah’ın Rasulü’in geçeceği yollara diziyordu. Bu iki zalimin yaptıkları zulümlerden dolayı Kur’an’ı Kerim’de adlarına sure inmiş ve bu surede kendilerine Rabbimizin kelamıyla beddua edilmiştir. Peygamber Efendimiz’e ve ashabına zulmeden bu iki azılı müşrikin Tebbet suresinde geçen ahiretteki isimlerini nedir?

&Hammeletel Hatap.

350-Mekke’de tebliğ imkânı kalmayınca Allah Rasulü tebliği Mekke dışına taşımayı düşündü. İlk sefer olarak Taife gitmeyi planladı. Çünkü orada akrabaları vardı ve bundan dolayı tebliğin rahat olacağına inanıyordu. Ama orada da Ebu Lehebin emriyle zulmün devam ettiğini görünce Peygamber Efendimiz küfür ehli hakkında mukaddes ve tarihi bir söz söylüyordu. Bizlere tecrübe ve düstur olacak bu tarihi söz nedir?

& “Küfrün hepsi tek millettir.”