Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

17-Ateşi Suya Döndüren ‘’Hz. İbrahim’’

ATEŞİ SUYA DÖNDÜREN ‘’HZ. İBRAHİM’’ 

98-Oğlu İsmail’i Allah (c.c.)’ın emri üzere Rabbin rızası için kurban etmekten çekinmediği için kendisine Allah (c.c.) tarafından kurban için koç ikram edilmiş, 80 yaşında sünnet olarak zürriyetine bu sünnet kendisinden kalmıştır. Bizim de milletinden olduğumuz bu peygamber kimdir?

&Hz. İbrahim (a.s.) 

99-Ulul-Azm peygamberlerden olup, Nemrut döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş, Azer’in oğlu olan,  Halkı sapıtan Nemrut’a karşı mücadele etmiş, putları inkâr edip Nemrut  tarafından ateşe atılmış fakat Allah (c.c.)’ın izni ile ateş bir gülistan olmuştur. Kendisini ateşe atan Nemrut ise bir sivrisinek belasıyla helak olmuştur. Bahsedilen peygamber kimdir?

&Hz. İbrahim (a.s.)

100-İbrahim peygamberin ateşe atılacağı sırada ateşin su, odunların ise balık olduğu yer neresidir?

&Balıklı göl 

101-Nemrut tarafından Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı şehir hangisidir?

&Şanlıurfa

102-Peygamberlerin babası ve tevhit esasına dayalı Hanîf dinine mensup olanların önderi hangi peygamberdir?

&Hz. ibrahim(a.s.)

103-Hz. İbrahim(as)’ı ateşe atarak yok etmek isteyen, Hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendisine ibadete çağıran ilk kişi kimdir?

&Nemrut

104-Hz. İbrahim’in ilk zevcesi olan Hz. Sara’dan olma oğlunun adı nedir?

&İshak

105-Hz. İbrahim’in eşi Hz. Hacer’den olan oğlunun adı nedir?

&İsmail

106-Kudüs civarında, 175 yaşında vefat eden Hz. İbrahim’in medfun bulunduğu kasaba neresidir?

&Halilur- Rahman

107-Hz İbrahim (as)’ı ateşe atma teşebbüsünde bulunan ve bela olarak burnuna giren bir sivrisineğin beynine ulaşıp oradaki hareketine dayanamayıp kafasını duvara vurarak kendini öldüren, hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendine ibadet etmeğe çağıran ilk kişi olarak bilinen zalim kimdir?

&Nemrut

108-Ateşe atılıp yanmayan peygamber ve onu ateşe atan zalim kimdir?

&İbrahim (as)’ı zalim Nemrut ateşe atmıştır

109-Minberde ilk hutbe okuyan kimdir?
&İbrahim aleyhisselamdır.
 

110-”Rabbimiz! Şüphesiz ki sen, neyi gizler ve neyi açıklarsak bilirsin Çünkü ne yerde, ne de gökte hiç bir şey Allah’a gizli kalmaz!”, Rabbim! Beni, namazı hakkıyla eda eden bir kimse eyle; zürriyetimden de (böyle kimseler yarat)! Rabbimiz! Duâmı kabul buyur!”, “Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün bana, ana-babama ve (bütün) mü’minlere mağfiret eyle!”, “Rabbim! Bana hikmet ihsan buyur ve beni sâlih kimseler arasına kat! Sonraki (ümmet)ler içinde benim için bir lisân-ı sıdk (güzel bir medihle anılmayı) nasîb eyle! Ve beni Naîm Cennetinin vârislerinden kıl! Babama da mağfiret eyle; çünkü o dalâlete düşenlerdendir Ve (insanların) diriltilecekleri gün, beni utandırma!”, “Rabbim! Bana sâlihlerden (olacak bir çocuk) ihsân eyle!” Bu dualar hangi peygambere aittir?

&Hz İbrâhîm