KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

16-Yeminler Ve Keffaretler

YEMİNLER VE KEFFARETLER 

213-Yemin nedir?

Yemin, söze kuvvet vermek amacıyla, sözüne Allah’ı kefil göstermektir.

214-Kaç çeşit yemin vardır ve nelerdir?

Üç çeşit yemin vardır. Bunlar:

&Yemin-i lağv (Hata ile yapılan yemin)

&Yemin-i gamus (Yalan yere yapılan yemin)

&Yemin-i mün’akide (Geleceğe yönelik yapılan yemin)

 

215-Yemini lağv da kefaret gerekir mi?

&Hayır gerekmez.

216-Yemini ğâmusun kefareti nedir?

&Kefareti yoktur. Kefaretle affolunmaz. Helallik gerekir. (Şafii mezhebi ise, yalanı cezalandırmak amacıyla, ğamus yemininde kefaretin söz konusu olacağını belirtmişlerdir.) Hanefi, Hanbelî ve Malıkilere göre ğamûs yemininden dolayı keffaret yoktur. Yemin eden kişi Allah’tan af dilemeli, tevbe istiğfar etmelidir.

217-Yemini mün’akidde (vaad) kefaret gerekir mi?

&Evet gerekir. Keffaret gerektiren yemindir.

218-Münakıt yemin 3 kısıma ayrılır. Bunlar nelerdir?

&Mutlak yemin: Herhangi bir vakitle kayıtlı olmayan yemindir. Söz gelimi Vallahi borcumu ödeyeceğim gibi. Bu yemin ancak taraflardan biri ölünce bozulur ve kefaret gerektirir.

&Muvakkat yemin: Bir vakitle kayıtlı olan yemindir. Mesela Vallahi borcumu bugün ödeyeceğim. Keffaret sorumluluğu devreye girer.

&Fevr yemini: Bir konuşmaya veya davranışa o anda cevap olmak üzere yapılan anlık yemindir. Mesela yemeğe davet edilen bir kişinin Vallahi yemek yemem demesi gibi ya da sokağa çıkmak üzere olan kadına kocasının eğer sokağa çıkarsan boşsun demesi böyle bir yemindir.

219-Vallahi ramazan orucunu tutmayacağım diyen bir kişi ne yapmalıdır?

&Yeminini bozup kefaret ödemesi gerekir.

220-Vallahi şu eve giremeyeceğim, Vallahi şu yemeği yemeyeceğim gibi mübah bir şeye yemin eden kişi ne yapmalıdır?

&Yeminini bozup kefaret eder.

221-Yemini yapan deli ve çocuk ise yemin geçerli midir?

&Hayır geçersizdir.

222-Allah’ın bütün isimleri ile yemin edilir mi?

&Evet, edilir.

223-Yemin harfleri hangileridir?

&V-B-T: Vallahi-Billahi-Tallahi

224-Hangi kalıplar yemin anlamına gelir?

&Örfün yemin anlamı verdiği kalıplar: Kuran ekmek çarpsın, Mushaf hakkı için vs gibi. Kimi ifade kalıpları niyete ve maksada göre yemin sayılır. Şöyle yaparsam kafir olayım, şuraya gidersem Allah a kul Peygambere ümmet olmayayım gibi

225-Kadın, deli, küçük çocuğun, sarhoşun okuduğu ezanın hükmü nedir?

&Kadın, deli, küçük çocuğun, sarhoşun okuduğu ezan mekruhtur, iade edilir.

226-Maddi durumu yerinde olan, yemin kefareti için oruç tutabilir mi?

&Hayır. Fakir doyurmak önceliklidir. 

227-Kur’an’da içilmesi yasak olan şeyler nelerdir?

&İçki ile akan kandır.

228-Açlıktan ölmesi mümkün olan kişinin haram olan domuz eti karşısında yapması gereken nedir?

&Ölmeyecek kadar yemeli 

229-Yeminin keffareti nedir?

&Gücü yetiyorsa müslim ya da gayri müslim bir köle veya cariyeyi azat etmek

&Veya on fakiri akşamlı sabahlı doyurmak

&Veya on fakiri orta halli giydirmek

&Veya üç gün aralıksız oruç tutmaktır.

250-Yemin keffaretinin anlatıldığı süre hangisidir?

Maide süresi – 89

251-Yemin kefareti nedir ve yemin kefareti nasıl yerine getirilir?

&Yemin kefareti, yemin eden kişinin yeminine uymaması sonucu yapması gereken işlerdir. Yemin kefareti şu şekilde yerine getirilir: Yemi-i lağv ve yemin-i gamus için tevbe etmek gerekir. Yemin-i mün akide kefareti için şu sıralamaya göre hareket edilir. Bu sıralama şöyledir:

&1 köle azat edilir.

&10 fakire birer fitre verilir.

&3 gün ara vermeden oruç tutulur.

252-Yemin kefareti birinci aşamada on fakirin doyurulması veya giydirilmesi ile bir köle azadı gelmektedir. Bunlardan biri yerine getirilemezse o yüzden 2. Seçenek olan 3 gün oruç tutma seçeneğine geçilir. On fakiri yedirme veya giydirmeye gücü yeten 3 gün oruçla kefareti yerine getirmiş olabilir mi?

&Hayır

253-‘’Eğer yemine bağlanan eylem dini esaslara aykırı (haram) olursa yemine sadık kalınmaz aksine terk edilir ardından kefaret ödenir.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

254-‘’Hanefiler, ayetteki on fakirin bir günlük yemek ihtiyacını karşılama hükmünün bir tek fakirin on günlük yemek ihtiyacını karşılama biçiminde de uygulanabileceğini söylemişlerdir. Bir fakire bir günde on fıtır sadakası vermek veya bir fakire bir günde on elbise vermek bir günlük yiyecek ve bir günlük giyecek vermek sayılır. Yemek yedirilen veya elbise temin edilen fakirler sorumlunun bakmakla yükümlü olduğu kimseler olamaz.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

255-‘’Önce bir köle azadı olmazsa 2 ay ara vermeden oruç tutma olmazsa altmış fakiri sabahlı akşamlı doyurmasını emretmiştir. Şafiler sadece cinsel ilişkinin kefaret gerektireceğini ileri sürmüşlerdir.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

256-Kefaret kimlere verilir?

&Hanefilere göre gayri Müslim bir fakire de kefaret ödenebilir. Şafii ve malikiler ancak hür ve Müslüman fakirlere kefaret ödemesi yapılabileceğini belirtmişlerdir.

257-Hanefiler ve Şafiilere göre kefaret sırası takip edilir. Malikilere göre edilmez. İfadesi doğru mudur?

&Evet

258-Kazayla adam öldürülürse öldürülenin ailesine verilecek olan diyet cezası yanında birde kefaret vardır. Bunlar nelerdir?

&Kefaret-i katl olan bu sorumluluk önce bir Müslüman köleyi hürriyetine kavuşturmak eğer bu yapılamıyorsa 2 kameri ay üst üste oruç tutmaktır.

259-Bilindiği üzere kasten ve tasarlayarak adam öldürmenin dünyadaki cezası Kur ‘an-ı Kerim’e göre nedir?

&Kısastır.

260-Zıhar kefareti ne demektir?

&Sen bana annemin sırtı gibisin diyerek eş boşama kefaretidir. Bu çirkin davranışı kınayan Kur’an böyle bir boşanmanın geçerli olamayacağını belirtmiş fakat yapılan çirkin davranışı cezasız bırakmamıştır. Önce bir köle azadı, eğer bu yapılamıyorsa 2 kameri ay ard arda oruç tutmak buna da güç yetmiyorsa 60 fakiri sabah akşam doyurmak.

261-Hayızlı eşle cinsel ilişki kefareti ne kadardır?

&Bir dinar yaklaşık 4,25 gr ya da yarım dinar altını sadaka olarak verecektir.