KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

16-Temizlik İle İlgili Karma Sorular

TEMİZLİK İLE İLGİLİ KARMA SORULAR 

108-Aşağıdakilerin hangisi doğrudur?

&Teyemmüm abdest ve gusül yerine geçen (bedel) sembolik bir işlemdir.

&Teyemmüm emri; namaz ibadetlerin ifasının hem de kolaylığı ilke edinmiş olmasının sonucudur.

&Teyemmümün niyet, yüzü meshetmek, kolları dirseklerle birlikte meshetmek şeklinde üç farzı vardır.

&Temiz, kuru ve tozlu toprakla teyemmüm edilebileceği gibi taş, kum, çakıl, tuğla, kiremit gibi maddelerle de yapılabilir.

&Namaz vakti girmeden teyemmüm edilmesi câizdir.

&Su bulunmadığı, mazeret hali kalkmadığı sürece bir kimse yaptığı teyemmümle dilediği kadar farz ve nâfile namaz kılabilir.

&Hanefî mezhebi dışındaki üç mezhebe göre, teyemmümün geçerli olabilmesi için namaz vaktinin girmiş olması gerekir ve bir teyemmümle birden fazla farz namaz kılınamaz. Ancak Hanbelîler birden fazla kazâ namazı kılınabileceği görüşündedir.

&Hepsi doğru     

109-Namazı teyemmümle kıldıktan sonra su bulunursa vakit çıkmamış bile olsa kılınan bu namazın iadesi gerekmez. Şâfiîler bu durumda iadeyi gerekli görür. Namaz vakti çıktıktan sonra ise iadenin gerekmediğinde görüş birliği vardır. Bu parağrafta anlatılan doğrumudur?

&Bu parağraf doğru           

110-Aşağıdaki ifadelerin hangileri doğrudur?

&Eti yenen hayvanların idrar ve dışkısını Mâlikî ve Hanbelîler necis saymazken Şâfiîler necis sayar.

&Hanefîler tavuk, kaz gibi kümes hayvanlarının dışkıları “necâset-i galîza” (ağır pislik) olarak nitelendirilir.

&Hanefîler sığır, koyun, geyik gibi dört ayaklı hayvanlarınki ise “necâset-i hafîfe” (hafif pislik) olarak nitelendirilir.

&Hanefîler’e göre at, eşek ve katırın idrar ve dışkısı havada pislemeleri sebebiyle hafif pislik grubundadır.

&Hanefîler’e göre atmaca, kartal, güvercin gibi kuşların dışkıları, hafif pislik grubundadır.

&Domuz ve köpekte ihtilâf olmakla birlikte canlı hayvanların bedenleri necis olmayıp salya, idrar ve dışkıları etinin hükmüne tâbi olarak ağır veya hafif necis sayılır.

&Hanefîler domuz derisini hariç tutarak meytenin (murdar hayvan) derisinin tabaklanınca temiz olacağı görüşündedir.

&Şâfiîler domuz ve köpek derisini hariç tutarak meytenin (murdar hayvan) derisinin tabaklanınca temiz olacağı görüşündedir.

&Meytenin boynuz, kemik, tüy, diş gibi katı cüzleri de Hanefîler’e göre temizdir.

&Hanefî ve Mâlikîler’e göre meni necis olsa da kurumuş ise ovalamakla temizlenmiş sayılır.

&Hepsi doğru     

111-Aşağıdakilerin hangileri doğrudur?

&Yeni müslüman olmuş bir kimsenin sırf bu sebeple gusletmesi Mâlikî ve Hanbelî fakihlerine göre vâcip bir davranıştır.

&Yeni müslüman olmuş bir kimsenin sırf bu sebeple gusletmesi Hanefî ve Şâfiîler’e göre ise mendup bir davranıştır.

&Cenezeyi yıkama bir yönüyle o müslümanın cünüp olarak ölmesi ihtimaline karşı bir tedbir mahiyetindedir.

&Cenezeyi yıkama bir yönüyle İslâm’ın insana verdiği değerin, sevgi ve saygının bir ifadesidir.

&Cuma ve bayram namazları öncesinde, hac veya umre niyetiyle ihrama girerken ve Arafat’ta vakfe için gusletmek sünnettir.

&Cenaze yıkama, kan aldırma, Mekke ve Medine’ye girme, Berat ve Kadir gecelerini ihya etmeyi isteme, bir toplantıya katılma, yeni elbise giyme, bir günahtan tövbe etme gibi çeşitli sebep ve durumlarda gusletmek de müstehap görülmüştür.

&İslâm dinine giren kimsenin bu sebeple guslü, geride kalan mânevî kirlilikten ve günahlardan arınıp yeni bir hayata tertemiz başlangıç anlamını taşır.

&Hayız ve nifas halindeki kadının hükmü cünüp kimseninki gibidir. Ayrıca bu durumdaki kadınların cinsel ilişkide bulunması haramdır, oruç tutması da câiz değildir.

&Hepsi

112-Aşağıdakilerin hangileri doğrudur?”

&Su almak (mazmaza), burna su çekmek (istinşak) ve bütün vücudu yıkamak Hanefî ve Hanbelî mezhebinde farz

&Mâlikî ve Şâfiîler ile Şîa’dan Ca‘ferîler’e göre ağız ve burnun içini yıkamak sünnettir.

&Gusülde niyet Hanefîler’e göre sünnet, diğer mezheplere göre farzdır.

&Mâlikîler’e göre vücudu ovalamak ve gusül işlemlerinin arasını açmamak da guslün farzlarındandır.

&Örgülü saçın çözülmesi şart olmayıp sadece diplerine suyun ulaştırılması yeterli olur.

&Hanbelîler hayız ve nifas sebebiyle gusül için örgünün çözülüp saçın yıkanmasını gerekli görür.

&Doğrudur

113-Hz. Peygamber’in sahâbeye ibadetleri, hangi alt fiilin farz veya adâb, emredilmiş veya tavsiye edilmiş olduğu açıklama ve ayırımını yapmaksızın bütün halinde uygulayarak ve fiilen örnek olarak göstermiş, sahâbenin de ibadetleri Hz. Peygamber’den gördüğü ve öğrendiği şekilde yapmaya çalışmış olmasıdır. Neyin açıklanması yapılmıştır?

&İbadeti oluşturan fiillerden hangilerinin farz, vâcip, sünnet ve âdâb olduğu konusunda fakihlerin görüş ayrılığına düşmesinin sebebi

114-Müslümanın kaplıca, yüzme havuzu, hamam gibi umuma açık yerlerde yıkanırken avret yerlerini örtmede titizlik göstermesi, başkasının açılan avret yerlerinden gözünü sakındırması gerekir. Hz. Peygamber hamama bir örtü ile girilmesini emretmiş, avret yerlerini açarak veya çıplak yıkanan kimselere meleklerin lânet edeceğini haber vermiştir. Bu lanet kimlerin üzerinedir?

&Bütün çıplak gezenlerin 

115-Hangi sularla temizlik yapılması caizdir?

&Sema (yağmur, kar, dolu), nehir, pınar, kuyu ve deniz suları ile temizlik yapılması caizdir.

116-Bir gölün bir tarafına necaset düşse, diğer tarafından abdest almak caiz olur mu?

&Eğer gölün bir tarafı el ile hareket ettirildiğinde diğer tarafı hareket etmiyorsa abdest almak caizdir. Eğer hareket ediyorsa caiz değildir.

117-Bir kuyuya kedi veya tavuk düşse ve ölse ne yapılır?

&Kırk ila altmış kova arasında su boşaltılır.

118-Cumaya gecikmekten korkan kişinin teyemmümü caiz midir?

&Caiz değildir.

119-Hayız ve nifaslı kadınlar, namaz ve oruçlarını ne zaman kaza ederler?

&Namazları kaza etmeleri icabetmez. Oruçlarını da diledikleri zaman kaza edebilirler.

120-Kavun karpuz vb. gibi meyvelerin suları ile aslı mutlak su olduğu halde rengi kokusu ve akıcılığını kaybeden sulardır. Bu sularla abdest alınır mı?

&Alınmaz

121-Deniz suyu ile abdest gusül olur mu?

&Olur

122-Yolcu 48 saatlik süre sonunda mukim olunsa, mesh müddeti devam eder mi?

&Hayır, devam etmez.

123-Yaradaki sargı namazda düştü ne olur?

&Hiçbir şey olmaz. Ancak yaranın iyileşmesi sonucu düşerse sadece mesh edilen yer yıkanır ve namaz yeniden kılınır.

124-Mestin biri abdestli iken ayaktan çıktı ne olur?

&Abdest bozulmaz, mesh bozulur, sadece iki ayakta yıkanır ve mest tekrar giyilir. 

125-Kur’an okumak için teyemmüm alınsa, namaz olur mu?

&Olmaz. Teyemmümde neye niyet alındıysa o yapılır.

126-Odun, demir, mermer demir üzerindeki toz ile teyemmüm olur mu?

&Olur, çünkü toprak cinsidir.

127-Cenaze ve bayram namazında: vakit çok dar abdeste vakit yok teyemmüm olur mu?

&Olur, çünkü bu namazların kazası yoktur.

128-Aynı yere ikinci bir kişi elini koyup teyemmüm yapabilir mi?

&Yapabilir. 

129-Abdestsiz ezan okunur mu?

&Okunur, ancak mekruhtur. 

130-Suyun hükmen yokluğu ne demektir?

&Var olan suyu sağlık, hayati tehlike veya zorluktan dolayı kullanamama halidir.

131-Hanefi mezhebine göre bir su ile başın tamamını kaplama meshetmenin hükmü nedir?

&Sünnet

132-Emzirmek annenin abdestini bozar mı?

&Bozmaz

133-Hangi ibadet için nezir söz konusu değildir?

&Abdest

134-Misvak kullanırken üzerinde görünen kan abdesti bozar mı?

&Bozmaz ancak kanın tükrüğe galebe etmemesi ve kan akmaması lazım.

135-Ağlamak abdesti bozar mı?

&Ağlamak abdesti bozmaz.

136-Hangi şekilde ağlamak namazı bozar?

&Namazda ahireti ilgilendirmeyen bir mesele için ağlamak namazı bozar. Dünyalık içinse bozulur, Allah içinse bozulmaz.

137-Abdest aldınız kesin biliyorsunuz ama abdestin bozulup bozulmadığından şüphelisiniz, durumunuz ne olur?

&Abdestli sayılırsınız.

138-Bir kişi abdest esnasında veya sonunda abdest azalarından birini yıkayıp yıkamadığından şüphe etse ne yapar?

&Şüpheci ve müvesvis bir kişi ise yıkamaz, kendinden emin bir kişi ise yıkar.

139-Abdestlisin ve mesh müddeti bitince abdestte bozulur mu?

&Abdest bozulmaz mesh bozulur ayaklarını yıkar mestlerini giyersin.

140-Özür veya hükmen suyun yokluğu ile teyemmüm eden bir kişi namazını sonra iade eder mi?

&Etmez, namazı kabul olur.

141-Özürlü kişinin abdesti ne zaman hükümsüz kalır?

&Vakit çıkınca.

142-Namaz kılarken herhangi bir sebeple abdesti bozulan kimsenin hanefilere göre namazı da bozulmuş olur mu?

&Sadece abdesti bozulmuş olur   

143-Abdestin Kur’an’daki ismi nedir?

&El-vuduu’ 

144-Kur’an-ı Kerim’de abdestle ilgili hükmü açıklayan Maide suresi 5 ve 6. Ayet nerede nazil olmuştur?

&Medine’de nazil olmuştur

145-İslam âlimleri hangi ibadeti Cebrail’in öğretmesiyle Mekke’de namazla birlikte farz kılındığını kabul ederler?

&Abdestin

146-Cünüp olanın tıraş olması ve tırnak kesmesinin hükmü nedir?

&Tenzihen mekruhtur

147-Temizlik yapılan suya ne denir?

&Tahûr 

148-Teyemmümde suyu araştırma mesafesi ne kadardır?

&1 mil(1660 metre) 

149-Farsça’da el suyu anlamına gelen kavram hangisidir?

&Abdest 

150-Bir kişinin abdest veya gusül alarak yaptığı temizliğe ne denir?

&Hükmi temizlik 

151-Dinen necis sayılanlar nelerdir?

&Akan kan, domuz eti, içki, insan idrarı, dışkısı, ağız dolusu kusmuğu, eti yenmeyen hayvanların salyası, eti, idrar ve dışkısı necistir. Etinin yenmesi ister helal ister haram olsun, akıcı kanı olan kara hayvanlarından olup dini usullere uygun biçimde boğazlanmadan ölen veya öldürülen hayvanların etleri de necistir.

152-Akıcı olup olmaması bakımından necaset kaça ayrılır?

&Katı necaset(Camid)

&Akıcı necaset(Mayi)

153-Dört mezhebe göre gülsün farzları nelerdir?

**Hanefi mezhebinde:

&Ağzın içini yıkamak,

&Burnun içini yıkamak, &Bedenin her yerini yıkamak

**Maliki mezhebinde:

&Niyet,

&Bedenin her yerini yıkamak,

&Delk,

&Muvalat,

&Saçları hilâllemek.

**Şafii mezhebinde:

&Niyet,

&Bedenin her yerini yıkamak [Bazı kitaplarda, Şafiide guslün farzı üçtür deniyor, bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. Beden yıkanınca, necaset de temizlenmiş olacağı için, guslün farzına iki denmesinin mahzuru olmaz.]

**Hanbeli mezhebinde:

Guslün farzı birdir, bu da bütün vücudu yıkamaktır. Bu, guslün rüknüdür. Yani guslün içindeki farzdır. Gusle başlarken, niyet etmek ve Besmele çekmek de farzdır. Ağzın ve burnun içi, bedenin dışı sayıldığı için, buraları da yıkamak farzdır. Bunlar da ilave edince, guslün farzı 5 oluyor:

&Niyet etmek,

&Besmele çekmek,

&Bedenin her yerini yıkamak,

&Ağzın içini yıkamak,

&Burnun içini yıkamak