KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

16-Tefsirdeki Farklılıkların Sebepleri

TEFSİRDEKİ FARKLILIKLARIN SEBEPLERİ 

119-Kur’ân tefsirindeki farklılıkların iki ana sebebi bulunmaktadır. Bunlar nelerdir?

&Kur’ân’ın yapısı, muhtevası ve üslûbu

&Müfessirlerin görüş, düşünce ve tavırları 

120-Kur’an’daki tefsir farklılıklarının nedenleri nelerdir?

&Kur’ân tefsirindeki farklılıkların, biri Kur’ân’ın yapısı, muhtevası ve üslûbundan, diğeri de müfessirlerin görüş, düşünce ve tavırlarından kaynaklanan iki ana sebebi bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’in lafzından kaynaklanan ihtilaflar söz konusu olduğunda akla mütesâbih ayetler gelmektedir. Bu da iki farklı yorum, iki farklı anlayış demektir. Dolayısıyla mütesâbih-lik, kendi yapısı gereği, farklı anlayışları içinde barındırmaktadır. Kur’ân’ın muhtevasında yer alan bilgilerin, çok yönlü ve çok değisik hedefleri ihtiva etmesi ve bu bilgilerin, aynı zamanda çok mükemmel şekilde sunulmuş olmasıdır. 

121-Tefsirin boyutlarının genişlemesine sebep olan olay nedir?

&İnsan tefekkürünün genişlemesi, hâdiselerin çoğalması ve bunların izâhının Kur’ân nasslarının ışığında yapılmak istenmesi.