KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

16-Nikâhı Kendisine Haram Olanlar

2-NİKÂHI KENDİSİNE HARAM OLANLAR

217-Nikâhı kendisine haram olanlar nelerdir?

&İki kız kardeşi bir arada nikâhlamak. (İkisi de yaşarken tek erkeğin hanımları olamazlar.)

&Karabet (yakınlık) ciheti ile haram olanlar.

&Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) yoluyla haram olanlar.

&Emişme yoluyla haram olanlar (aynı kadının emzirdiği çocuklar)

&Musahere cihetiyle haram olanlar. (Yani üvey kız babaya üvey oğlan anaya haramdır.)

&Efendinin cariyesini hanımefendinin de kölesini nikâhlaması haramdır.

&Kâfir kadınla bir mecusi kadını veya putperest bir kadını bir arada bulundurmak.

&Cariye ile hür kadını bir arada bulundurmak.

&Dörtten çok (bir arada) nikâh yapmak

&Başkasının zevcesini nikâhlamak

&Nikâhlı iken hamile kalan kadını nikâhlamak

218-Karabet (yakınlık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?

&Analar, Kızlar, Kız kardeşler, Halalar, Teyzeler, Erkek ve kız kardeşlerin kızları.

219-Sıhriyet (sonradan kazanılan akrabalık) ciheti ile kendisine haram olanlar kimlerdir?

&Zevcenin annesi (Kaynana), Zevcenin kızı (Üvey kız), Babasının zevcesi(Üvey anne), Oğlunun zevcesi (Gelini).