Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

16-Medd-i Lin

MEDD-İ LİYN 

125-Medd-i Liyn nasıl meydana gelir?

&Kelime itibari ile yumuşak demektir. “Harf-i liyn”den sonra aynı kelimede sebeb-i med olarak sükûn(Lazım veya Arız) bulunursa Medd-i Liyn meydana gelir. Harf-i liyn, üzerinde cezim bulunan (YA ve VAV) dır. Ancak, kendilerinden önceki harfin üstünlü olma şartı vardır.

عَلَيْهْ (عَلَيْهِ) * وَالصَّيْفْ (وَالصَّيْفِ) * مِنْ خَوْفْ (مِنْ خَوْفٍ)

126-“Medd-i liyn”de uzatma hangi harf üzerinde yapılır?

&Liyn harfi üzerinde 

127-Meddi lin’in gerçekleşmesi için kaç şart vardır?

&Lin harfi cezimli olacak

&Lin harfinden önceki harfin harekesi üstün olacak

&Lin harfinden sonraki harfin harekesi cezm olacak

128-“Harf-i liyn”den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, ârızî sükûn ise; bu taktirde medd-i liyn……. benzetilir. Noktalı yere ne gelmelidir?

&Medd-i ârız’a

129-Lin harfinden sonra gelen SÜKÛN, Arız sükûn ise kaç vecih (çeşit) ve nasıl okunur?

&Sonu üstün ile biterse 3 vecih caiz olur. Tul, tevassut ve kasr.

&Sonu esre ile bitrerse 4 vecih caiz olur. Tul, tevassut, kasr ve ravm.

&Sonu ötre ile biterse 7 vecih caiz olur. Tul, tevassut, kasr, tul ile işmam, tevassut ile işmam, kasr ile işmam bir de ravm ile okuyabiliriz.

130-“Harf-i liyn”den sonra sebeb-i med olarak gelen sükûn, lâzım sükûn olursa; o zaman medd-i liyn………benzetilir. Noktalı yere ne gelmelidir?

&Medd-i lâzım’a

131-Lin harfinden sonra gelen ‘’SÜKÛN’’ Sükûnu lazım ise kaç vecih okunur?

&Tul olarak okunur.( 4 elif miktarı uzatılarak okumak.) Ancak tul ile okumak daha faziletli denilmiştir.

&Tevassut olarak okunur.( 2 veya 3 elif miktarı çekilerek okunacak.)

132-Kur’an-ı Kerim’de Meddi liyn’in lazım sükünü iki yerde bulunmaktadır. Bunlar hangi surelerde geçmektedir?

&Meryem Sûresi’nin başında bulunan كهيعص ‘daki ع ve ikincisi Şura Suresi’nin başında عسق  ‘da bulunan  ع harfidir. 

133-كهيعص   huruf-u mukatta’sında yer alan meddi lin kaç veçih okunur?

&2   

134- كهيعص   Yandaki hurufu mukattaa’da hangi tecvidlerin olduğunu tahlil ediniz?

كهيعسص 

&m.la     m.la    m.li   m.t m.t     m.la 

135-Medd-i lin’in hükmü nedir?

&Caizdir.