Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

16-İslam Dini

1-ORTADOĞU VEYA SÂMİ  DİNLERİNDEN ‘’İSLAM DİNİ’’ 

109-Allah vardır, birdir; ezelîdir, ebedîdir. O, hiçbir şeye benzemez. Varlığı kendisindendir. O’nun da, peygamberinin de resim ve heykeli yapılmaz. Peygamber, O’nun sadece kulu ve elçisidir. Bu anlatım hangi dinin görüşüdür?

&İslâm’ın

110-İslam nedir?

&Yüce Allah’a Teslim olup ona itaat etmek, Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği her şeyi bütün varlığıyla benimsemek ve bunu yaşantısında göstermektir.

-Her hangi bir kimse veya grup tarafından değil, doğrudan doğruya dinin kutsal kitabından gelen bir addır. Kelimenin geldiği kök İslâm’dan önce Arap toplumunda kullanılmış olmakla beraber, “İslâm” tarzı Kur’ân’la başlamıştır. Kelime anlamı; teslim olmak, boyun eğmek, itaat-inkiyat anlamlarına gelmektedir. Hangi dinden bahsedilmiştir?

&İslâm

111-Milâdî VII. yüzyılda Hz. Muhammed, İslâm vahyini tebliğe başladığında yeryüzünde birçok din şekilleri mevcuttu. Mekkeliler tarafından kolaylıkla kabul edilebilir dinler hangi dinlerdir?

&Mecûsîlik  &Brahmanlık  &Budizm

&Sâbiîlik     &Yahudilik      &Hristiyanlık

112-Hz. Muhammed(s.a.v), İslâm vahyini tebliğe kaçıncı yüzyılda başlamıştır?

&VII(7.)                                                                                                                                            

113-Meleklerin Allah’ın oğulları ve kızları olduğu iddeasını ve beşerî şekillerdeki tasvirlerini reddederek Allah’ın yüceliğini vurgulamıştır. Bu din hangi dindir?

&İslamiyet

114-Evrensel dindir. Anlatım ve yorumunda daima kolaylığı ve uygulanabilirliği tercih etmişlerdir. İnsanlara ağır yükler yüklemek için değil, rahmet ve inâyet olarak gönderildiği sıklıkla tekrarlanmıştır. Diğer şeriatlara göre daha mûtedil, kolay ve müsamahalı olduğunu vurgulamaktadır. Bu din hangi dindir?

&İslam

115-İslamiyet nerelerde yaygındır?

&Türkiye, Suudi Arabistan, Afganistan, Endonezya, Cezayir, Irak, Malezya, Sudan, Somali, Komorolar, Pakistan ve Mısır gibi ülkelerde %53 ile %99 arasında değişen oranlarla çoğunluğun inandığı din konumundadır. Tüm dünyada ise % 20 civarında taraftar sayısına sahiptir.

116-Ahiret anlayışı ile ilgili hangi dinde “Allah’a ve ahirete inanma”yı sık sık bir arada zikreder?

&Kur’an’ı Kerim

117-Kur’an-ı Kermde Hz. İbrahim’in nasıl bir inanca sahip olduğu belirtilir?

&Hz. İbrahim’in Yahudi ve Hıristiyan olmadığı ancak onun Hanif bir Müslüman olduğu belirtilir

118-İslam nasıl bir Müslüman olmamızı ister?

&Dünya-ahiret dengesi kurmak ve korumak ister.

119-Batılı düşünürler dinin kaynağını atalara tapınma, ruh, tabiat olaylarındaki gizli güç, Kutsallık korku ve ümit olarak görmüşler. Bu nedenle İslam’ın kaynağını da Hz. Peygaber’e dayandırmak istemişler ve onun getirdiği dine ne adını vermişler?

&Muhammedilik (Muhammedanizsm)

120-‘’Fıtratullah’’ ne demektir?

&Allah’ın dini