Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

16-Deve Mücizesi Gösteren ‘’Hz. Salih’’

DEVE MÜCİZESİ GÖSTEREN ‘’HZ. SALİH’’ 

92-Yüce Allah, Hz. Salih (a.s)’ı, hangi kabileye peygamber olarak görevlendirmiştir?

&“Baide Arap” kabilelerin­den birine Peygamber olarak göndermiştir.

93-“Andolsun ki, ‘Hicr halkı’ da (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanlamıştı.’’ Altı çizili kelimenin açılımı nedir?

&Semûd kavminin yurtları, “Hicr” denilen yerdedir. İşte bundan dolayıdır ki, Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de, onları, “Ashabu’l-Hicr” (Hicr Halkı) diye adlandırmıştır.

94-Mucize olarak getirilen de­vede, peygamberin doğruluğunu gösteren birçok büyük alametler vardı. Çünkü deve, sert bir kayanın içinden çıkmıştı. Kayanın nasıl varıldığını ve içinden hamile bir devenin çıktı­ğını gözleriyle görmüşlerdi. Bu hangi peygamberin zamanında olmuştu?

&Hz. Salih

95-Deve mucizesinde; Hz. Salih(a.s)’ın doğruluğuna ve Yüce Allah katından gelen açık bir mucize ile kesin bir harikulade olduğu­nu gösteren bazı ilginç şeyler bulunmaktadır. Bunlardan bazı­ları nelerdir?

&-Devenin sert bir ka ya dan çıkmış olması

&-Devenin, kabilenin tamamının içtiği suyu içiyor olma­sı

&-Devenin, kabileye; içtiği su kadar süt veriyor olması

96-Semûd halkı çeşitli şekillerde azaba uğradılar. Sabahın erken vakitlerinde helak olmuşlardı. Bunlar nelerdir?

&Onları yok eden, yıldırım(es-Sâikatu).

&Onları yakalayan, gök gürültüsü(çığlık= es-Sayhatu).

&Üzerinde gezdikleri yerin sarsılmasıyla oluşan, zelzele = sarsıntı(er- Recfetu).

Onlar,. Kur’ân-ı Kerim, bu azab şekillerinin hepsini, şu şekilde haber vermektedir.

97-Âlûsu’nin kaydettiğine göre helaka uğrayan Semut kavmi kaç evdi?

&Hz. Salih (a.s) ile birlikte azabtan kurtulan müminlerin sayısı, 120 kişi idi. Helak olanlar ise çok sayıda olup (yaklaşık) 5.000 ev halkıdır.