KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

16-4-Arı ve Diğer Hayvan Ürünleri

4-ZEKÂTA TABİ MALLARDAN ‘’ARI VE DİĞER HAYVAN ÜRÜNLERİ’’ 

190-Arı sahiplerinin elde ettiği bal zekâta tâbi tutulmamalı yani zekata tabi değildir. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Şafii ve Maliki 

191-Balın zekât mallarından olduğu görüşünü savunan Hanefî ve Hanbelî fakihleri kaçta kaç oranında zekat verilir?

&Baldan 1/10 nisbetinde 

192-Hanefî ve Hanbelîler baldan zekatın verileceğine dair hangi hadisi esas alırlar?

&“Bal arı tarafından bir toprak ürünü olan çiçek özlerinden elde edilir. Hububata zekât farz olduğu gibi bala da farzdır” 

193-Şâfiî ve Mâlikî mezhebi fakihlerine göre neden baldan zekât verilmez?

&Balın süt gibi, bir hayvanın ürünü olduğunu, sütün zekâta tâbi olmadığında görüş birliği bulunduğunu, aynı şekilde balın da zekâta tâbi olmaması gerektiğini ileri sürerler.

194-Balda nisabın aranmayacağı, balın azından da çoğundan da zekât verilmesi gerektiği görüşündedir. Bu görüş hangi imama aittir?

&Ebû Hanîfe,