KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

15-Mezhebe Bağlılık Ve Telfik

MEZHEBE BAĞLILIK VE TELFİK 

202-Bir mezhebe bağlanmanın gerekli olup olmadığı ve birden fazla mezhepten yararlanmanın sakıncalı olup olmadığı sorusuna sağlıklı bir cevap bulabilmenin yolu nedir?

&Keyfilik               &Zaruret  

203-İslâm dünyasındaki ilk kanunlaştırma girişiminin İslam’ın ilk yıllarında olumlu neticelenememesinin nedeni nedir?

&Sünnetin henüz tedvîn edilmemiş olması

204-Belirli bir meselede birden fazla ictihadî görüşü bir arada (veya bir arada sayılabilecek şekilde, yani birincisinin tesiri kalkmadan diğeriyle) amel edip ortaya bu müctehidlerden hiçbirinin kabul etmeyeceği mürekkep bir durumun ortaya çıkmasına ne denir?

&Taklitte telfik                    

205-Ehliyetine kani olduğu âlimlere sormak, öğrenmek ve buna göre davranmanın hükmü nedir?

&Vacip 

206-Bir meselede önceki müctehidlerin söylemediği ve onların görüşlerinin ortak noktasını ihlâl eden yeni bir görüş ortaya atmak anlamında kullanılan ifadeye ne denir?

&İctihadda telfik               

207-Daima kolay hükümleri alarak dinî hayatın keyfîliğe dönüştürülmemesidir. Telfike ihtiyaç duyulması, “Kanuna karşı hile” amacına alet edilmemesi, Helâl haram meselelerinde ihtiyata riayet edilmesi, Dünya ve âhiret saadetini için uygulanacak, Dinî hayatın tanzimi için uygulanacak. Bu ifade ne ile ilgilidir?

&Telfik

208-Nesh olayı en çok hangi alanda gözükmüştür?
&Muamelat alanında

209-Dini hükümlerin nesh edilmesi ne demektir?

&Dini hükümlerin, daha sonra eş değerdeki dini bir hükümle veya daha kuvvetli dini bir nalsa hükmünün kaldırılmasına denir. Ör. Kabir ziyareti, kıblenin değişmesi gibi

210-Hangi dönemde fıkıh olgunluğa ermiş, büyük fakihler yetişmiş, fıkhi mezhepler oluşmaya başlamış, fıkıh ve fıkıh usulü ilimleri tedvin edilmiş, ilim olarak fıkıh bağımsız bir ilim haline gelmiş, fıkıhta gösterilen faaliyetlerin verimliliği nedeniyle bu devre, İslam fıkhının altın devri de denmiştir?

&Müctehit imamlar(Tebeu’t Tabiin) dönemi

211-Fıkhi çalışmaların yoğunluğu bakımından Müslümanların Mekke ve Medine devirleri nasıldı?

&Mekke döneminde fıkıhi çalışmalar yok denecek kadar azdı. Çünkü inen ayetler genel olarak inançla ve ahlakla ilgili ayetlerdi. Medine de ise, inen ayetler Müslümanların ibadet ve muamelatlarıyla ilgili idi. Bu sebeplerle fıkıh Medine de gelişmiş ve temelleri oluşmuştur.

212-Başıyla ima yapamayıp, kaş ve gözüyle yapabilen hasta ne yapmalıdır?

&Namazı kazaya bırakır. Daha sonra kaza eder. Göz, kaş ve kalple ima yapılmaz.