KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

15-Meşşaiyye

MEŞŞAİYYE

101-Meşşai filozoflara göre varlık kaça ayrılır?

&3′ e ayrılır. Zorunlu (vacip), mümkün, mümteni. Tanrı zorunlu varlıktır. Tanrı’dan başka tüm varlıklar mümkün varlıklardır. Mümteni varlık gerçekliği hiçbir şekilde düşünülemeyen varlıktır.

102-Meşşai filozoflar niçin Aristo felsefesini seçmiştir?

&Aristo’nun zamanına kadar olan bütün bilgi birikimini tutarlı ve sistemli bir yapı içinde tasnif etmesinden dolayı

103-Meşşai okulun temsilcileri kimler?

Kindi, Farabi, İbni Sina, İbni Bacce ve İbni Rüşd

104-Meşşei filozoflara göre nazari felsefe nedir?

&Metafizik, fizik, matemaik gibi kendisinden sadece bilmenin ve bilginin hedeflendiği disiplinlerdir. 

105-Meşşai filozoflar evrendeki varlık hiyerarşisini nasıl sıralar?

&İlk madde, dört unsur, homojen cisimler, birleşik cisimler (madenler), bitkiler, hayvanlar, insan, nefis ve akıl sahibi gök cisimleri ve son olarak ilk muharrik.

106-Meşşailere göre insan anlayışı nasıldır?

&İnsan beslenme, büyüme, üreme, beş duyu, ortak duyu, mütehayyile, hafıza, müfekkire, istek güçleri ve akıldan oluşur.