Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

15-Kur’an-ı Kerim’in Geliş Şekilleri

KUR’AN-I KERİM’İN GELİŞ ŞEKİLLERİ

153-Cebrail’in asli şekliyle görünüp ilahi emri duyurması şeklinde gelen vahiy kaç kere gerçekleşmiştir?

&Peygamberliğin başlangıcında

&Miraçta Sıdretü’l-Münteha’da

&Müddessir Sûresi’ni indirdiği esnada

154-Rasulüllah’a vahyin geliş şekilleri nelerdir?

&Meleğin görünmeden Allah’ın sözünü Rasulullah’ın kalbine düşürmesi şeklinde gelen vahiy

&Cebrail’in asli şekliyle görünüp ilahi emri duyurması şeklinde gelen vahiy

&Cebrail’in insan şeklinde görünerek getirmiş olduğu vahiy

&Cebrail’in, Rasulullah uykuda iken getirdiği vahiy

&Sadık rüya

&Cebrail’in görünmeden, uyanık halde bulunan Rasulullah’ın kalbine ilka ettiği (ilham gibi) vahiy

&Rasulullah uyanık iken doğrudan doğruya veya perde arkasından Allah’ın kelamını duyması şeklindeki vahiy

156-‘’Vahyin ilk geliş şekli olup, Rasulullah’ın uyku halinde gördüğü ve sabah aydınlığı gibi apaçık gerçekleşen rüyalar’’ Başka bir ifade ile Hazreti Peygamberin uyku halinde iken gördüğü sâdık rüyalardır. Hazreti Peygamber sonradan zuhur edecek hakikatları bu rüyalarla görmüş oluyordu. Bu rüyalara ne denir?

&Er-Rü’ya es-Sâdıka veya Er-Rü’ya es-Sâliha

157-Tehdîd ve vaîd (ilahi tehdit, korkutmak) ihtiva eden âyetler Hz. Peygambere ne şekilde gelirdi?

&Çıngırak(çan, arı vızıltısı v.b)sesine benzer bir sesle

158-Allah Taâla ile konuşması şeklinde vasıtasız veya bir perde arkasaında vuku bulan vahiy(hediye) hangileridir?

&Miraç gecesinde namazın farziyyeti

&Bakara sûresinin son iki âyeti

&Şirk koşmayanın muhakkak cennete gireceği

159-Rasulullah’a en zor gelen vahiy şekli, zil ve çan sesine benzer bir ses duyardı. Bu ses devam ettiği müddetçe titrer ve hitabın heybetinden korkardı. Ses kesilin-ce, vahyolunan sözleri kavramış olurdu. Bu hangi tür vahiy çeşididir?

&Meleğin görünmeden Allah’ın sözünü Rasulullah’ın kalbine düşürmesi şeklinde gelen vahiy. Yani çıngırak sesine benzer bir sesle

160-Hangi sahabe hanımın, belirttiğine göre Peygamber Efendimiz ‘’Altı ay sadık rüyalarla nübüvvete hazırlanmış daha sonra kendisine yalnızlık sevdirilmiş ve Hira Mağarasına çekilmiştir’’?

&Hz. Aişe

161-Vahiy esnasında görünen haller nelerdir?

&Resulullah’ın en soğuk günlerde bile alnın terlemesi, üzerine büyük bir ağrlık çökmesi, yanında bazen horultuya bazen-de arı uğultusuna benzer bir ses işitilmesi, sırt üstü yatarak üzerinin örtülmesi ve yüzünün kızarması, vahiy inerken; Resullah’ın uykusu gelir vücudu kaskatı kesilir ve ağırlaşır üzerine sekinet iner gözlerini belli bir noktaya dikerdi.

162-Cebrail(a.s)’ın asli suretiyle görünerek vahiy getirmesi hangi surede ifade eder?

&Necm 53 / 13-14 ‘’And olsun ki o, Cebrail’i sınırın sonunda başka bir inişinde de görmüştür.’’

163-Ashabın en güzel simalarından biri idi. Bazı zaman Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe kimdir?

&Dıhyetül Kelbi(Dıhye b. Halife)

164-Rasulullah’a en kolay gelen vahiy çeşiti hangisidir?

&Cebrail’in insan şeklinde görünerek getirmiş olduğu vahiy

165-Peygamberimizin tabiriyle İsa bin Meryem hangi sahabeye daha çok benziyordu?

&Urve bin Mesud

166-“Peygamberlerin Cebrail’den vahiy almaları bir kere göz acıp kapayıncaya kadar gecen bir zaman dilimi içinde gerçekleşmiştir.” Diyen düşünür kimdir?

&İbn Haldun

167-Hazreti Peygamberin dizi, sahabenin dizi ile temas halinde iken vahiy gelmiş, sahabe o kadar bir ağırlık hissetmişti ki, bu manevi ağırlık altında ayağı kırılacak gibi olmuştu. Bu sahabe kimdir?

Zeyd ibn Sâbit

169-Müslim’in Sahih’inde Enes’den rivayet edilen hadiste geçtiği üzere Kevser Sûresi hangi şekilde nazil olmuştur?

&Cebrail’in, Rasulullah uykuda iken getirdiği vahiy

170-Kur’an-ı Kerim’de İlahî vahiy anlamında kullanılan vahiy kelimesinin kaç tanesi Hz. Peygamber(s.a.v)’e yapılan vahiy ile ilgilidir?

&71 tanesi