Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

14-Teyemmüm

TEYEMMÜM

101-Teyemmümün meşrû kılınması nasıl olmuştur?

&Rasûlullah (s.a.s) her sefere çıkışında, aralarında kur’a çekerek hanımlarından birini yanında götürürdü. Benî Mustalık Gazâsında(Hicri:6), Hz. Âişe’yi götürmüştü. Dönüşte, bir gece konak yerinden hareket edileceği sıra Hz. Âişe’nin gerdanlığının kaybolduğu anlaşıldı. Rasûlullah (s.a.s), aranmasını emretti, bu yüzden hareket gecikti. Derken sabah namazı vakti oldu. Oysa abdest için yanlarında yeterli su yoktu. Zamanında hareket edilebilseydi, subaşına yetişilecekti. Namaz vakti çıkacak, diye herkes telâş içindeydi. Hz. Ebû Bekir, bu hâle sebep olan kızı Âişe’yi azarlamış hatta hırpalamıştı. İşte Müslümanlar böyle bir sıkıntı içindeyken, su bulunmadığında temiz toprakla teyemmüm yapılacağını bildiren âyet indi.(222/2) Müslümanlar son derece sevindiler, hemen teyemmüm yaparak namazlarını kıldılar. 

102-Suyu temin etme veya kullanma imkânının bulunmadığı durumlarda büyük ve küçük hükmî kirliliği gidermek maksadıyla, temiz toprak veya yer kabuğundan sayılan bir maddeye sürülen ellerle yüzü ve iki kolu meshetmekten ibaret hükmî temizliğe ne denir?

&Teyemmüm               

103-Teyemmüm yapabilmek için bazı sebepler vardır. Bunlar nelerdir?

&Abdest veya gusle yetecek miktarda suyun bulunmaması.

&Suyu kullanmayı engelleyen fiilî bir durumun veya suyu kullanmamak için dinen geçerli bir mazeretin / engelin bulunması.

&Abdest ve gusle yetecek suyun hiç bulunmaması,

&Yürüyerek veya vasıtayla kolayca gidilip gelinebilecek bir mesafeden daha uzakta olması,(4.000 adım)

&Suyolunda bir tehlikenin varlığı,

&Parayla su satın alma imkânının olmayışı veya fiyatının rayiç bedelin çok üstünde olması,

&Suyu kullanmanın sağlık açısından tehlikeli oluşu,

&Suyu elde etme araç ve gerecinin bulunmayışı,

&Havanın veya suyun aşırı derecede soğuk olması

&Toprak veya toprak cinsi bir şey ile yapılması 

104-Aşağıdaki bilgiler doğru mudur?

&Boy abdesti almak için su temin edemeyen Teyemmüm eder

&Namaz kılmak için su temin edemeyen Teyemmüm eder

&Adet, loğusalık süresi bittiği için su temin edemeyen Teyemmüm eder

&Su bulduğu halde bu suyu kullanma imkânı bulamayan kimseler teyemmüm eder.

&Tilâvet secdesi için su temin edemeyen Teyemmüm eder

&Şükür secdesi için su temin edemeyen Teyemmüm eder

&Evet

105-Teyemmüm eden imama, abdestli cemaatin uyması nedir?

&Caizdir, uyabilir.