KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

14-Nikah

NİKÂH 

205-Adetli, loğusa, istihazeli kadının kestiği yenir mi?

&Evet, yenir

206-Adetli kadının nikâhı kıyılabilir mi?

&Evet kıyılabilir. Fakat adet hali geçmedikçe cinsel ilişki caiz olmaz.

207-Müslüman iken Hıristiyan olan bir kadınla evlenmek caiz midir?

&Hayır, caiz değildir. Çünkü İslam’a göre bu kadın mürted sayılır

208-Müslüman bir kadının gayr-i Müslim bir erkekle evlenmesi caiz midir?

&Hayır, Müslüman bir kadının Ehl-i kitap olsun olmasın gayr-i Müslim bir erkekle evlenmesi caiz değildir.

209-Resmi nikâh dini nikâh yerine geçer mi?

&İslama göre nikâhın belli bir takım şartları ve rükünleri vardır. Resmi nikah kıyılırken bu şart ve rükünler yerine getirilirse dini nikah yerine geçer. Aksi takdirde geçmez.

210-Mektupla nikâh geçerli olur mu?

&Evet, şartları oluşursa geçerli olur. Örneğin bir kimsenin icabı içeren bir mektubu evlenmek istediği kadına göndermesi ve kadının da iki şahit huzurunda kabul etmesi durumunda nikah geçerli olur. (Şafi mezhebinde yazı ile nikâh kıyılamaz)

211-Hoca bir şahitle nikâh kıyabilir mi?

&Evet, kıyabilir, çünkü Hoca’da bir şahit sayılır.

212-Kadın nikâh kıyabilir mi?

&Evet, kadın da nikâh kıyabilir.

213-Sürekli olarak kocasının ağzına küfreden bir kadının dini nikahı ne olur?

&İnsan, “Eşref-i mahlukat”, yani yaratılmışların en şereflisi olarak yaratılmıştır. Dinimiz, insanların hem maddî, hem manevî yapısına tecavüz etmeyi günah saymıştır. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de insana verdiği nimetleri sayarken: “Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi?” (El-Beled, 8, 9, 10) buyurarak, bu uzuvların önemini belirtmiştir. Bu itibarla insana ve onun uzuvlarına yakışıksız sözlerle hakaret etmek, büyük vebali muciptir. İslam alimleri Müslümanların ağzı şehadet kelimesinin mahalli olması itibariyle, Müslüman’ın ağzına söven kişinin imanla ilişkisinin kesileceğini, hemen tevbe edip imanını yenilemesini ve kelime-i şehadeti getirmesi gerektiğini söylemişlerdir. Şüphesiz bu durum, niyet ve maksada göre değişir. Niyet, kişinin dinine imanına sövmek olmadığı takdirde, küfür de söz konusu olmaz. Bu takdirde nikâha da bir zarar gelmez. Şüphesiz, maksat, dine ve imana sövmek olmasa da, bu tür çirkin sözler söylemenin vebali ağırdır.

214-Sadece Caferi mezhebinin caiz gördüğü, geçici evlenme anlamına gelen nikah türü hangisidir?

&Mut’a