Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

14-Medd-i Arız

MEDD-İ ÂRIZ 

103-Medd-i Ârız nedir, nasıl meydana gelir ve hükmü nedir?

&Lugatte arız: “Önce yokken sonradan gelip çatan, musallat olan“ gibi manalara gelmektedir. Harf-i med’den sonra aynı kelimede, “ârızî sükûn” bulunursa, Medd-i Ârız meydana gelir. Medd-i Ârız’ı 2, 3 yada 4 elif miktarı uzatmak câizdir. 

يَعْلَمُونْ (يَعْلَمُونَ) * يَوْمِ الدِّينْ (يَوْمِ الدِّينِ) * نَسْتَعِينْ (نَسْتَعِينُ)

104-Meddi arız Tul ile okunduğu zaman kaç elif miktarı çekerek okuruz?

&4 elif miktarı 

105-Meddi arız Tevassut ile okunduğu zaman kaç elif miktarı çekerek okuruz?

&2 veya 3 elif miktarı 

106-Meddi arız Kasr ile okunduğu zaman kaç elif miktarı çekerek okuruz?

&1 elif miktarı 

107-Meddi arız olan kelimenin sonu ÜSTÜN ile biterse kaç vecih(çeşit) okunur?

&3 şekilde okunur.            

1)Tul       

2)Tevassut     

3)Kasr 

يَعْلَمُونْ    يَعْلَمُونَ

108-Meddi arız olan kelimenin sonu ESRE ile biterse kaç vecih(çeşit) okunur?

&4 şekilde okunur.

1)Tul       

2)Tevassut     

3)Kasr    

4)Ravm

  اَلرَّحِيمْ اَلرَّحِيمِ  

109-Meddi arız olan kelimenin sonu ÖTRE (damme) ile biterse kaç vecih(çeşit) okunur?

&7 şekilde okunur.

1)Tul     

2)Tevassut          

3)Kasr      

4)Ravm

5)Tul ile işmam    

6)Tevassut ile işmam     

7) Kasr ile işmam

نَسْتَعِينْ    نَسْتَعِينُ

110-Ravmın hükmü nedir, Hangi kelimede nasıl yapılır?

&Ravm vasıl hükmündedir. Kelimenin son harfi kalkale harflerinden olmayan ahiri mazmum(ötre) ve meksur(esre) olan kelimelerde kasr-ı med ile harekenin 3’de birini ifade edilerek yapılır.

110/1-Sonu kalkale olan harflerde Ravm yapılır mı?

&Bu kelimede kalkale yapılacaksa ravm yapılmaz, ravm yapılacaksa kalkale yapılmaz. 

111-Ravmin nasıl yapılacağını, fem-i muhsinden öğrenmelidir.  Ravm, harekenin durumunu açıklamak için yapılan bir beyandır. Bunu gözleri görmeyen âmâlar, kulakları vasıtasıyla idrak edebilirler. Ravm vakıf halinde hangi harekelerde yapılır?

&Ötre ve esrede yapılır. 

112-Medd-i arız; harf-i medden sonra gelen harf üzerinde durulduğu zaman meydana gelmektedir. Ancak durulmayıp, geçilecek olursa, sükûn-i arız kalktığından medd-i arız da ortadan kalkmış olur. Bu durumdaki tecvid karalına ne denir?

&Medd-i tabii 

114-Medd-i arız ortadan kalkınca yerinde kalan tecvid kaidesi hangisi olur?

&Medd-i tabii

115-Meddi arıza arız sükun sebeb olduğu için başka hangi isimle ifade edilir?

&Medd-i vakf

Not:يشاء –  ماء   gibi kelimeler vakıf halinde meddi arız olmazlar. Meddi Muttasıl olurlar. Zira hemze, Sukun-u Arız’dan kuvvetlidir