Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

14-İşrakiyye

İŞRAKİYYE 

95-Bilginin kaynağını akıl yürütmenin değil, mistik tecrübe ve deruni sezgi olarak gören düşünce okulu hangisidir?

&İşraki

96-Eklektik bir felsefe olan İşrakiliği tanıtan filozof kimdir?

&’’Risale fi Akvalil’’ isimli eseriyle Kasapbaşızade’dir

97-Sühreverdiye göre Hey’e ve Cevher nedir?

&Hey’e varlığın yapısını oluşturan bütünlük, bünyesidir. Cevher, varlığın özü veya mahiyetidir.

98-İşraki okulun temsilcileri kimler?

&Sühreverdi, Kutbuddin-i Şirazi, Celaled-din ed-Devvani ve Molla Sadra

99-Suhreverdi’nin kurduğu İşrakilik temelde hakikatin neyle elde edileceğine inanır?

&Sezgiyle elde edileceğine inanır

96-İşrakiyye felsefesinin kurucusu kimdir?

&Meşhur filozof Şehabeddin Sühreverdi el-Maktul