Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

14-İmamlık(İmâmet)

İMAMLIK(İMÂMET)

175Bir kişinin imamlık yabilmesi için bazı şartlar vardır. Bu şartlar nelerdir?

&İmamın ergin (bâliğ) olması

&Müslüman olması

&Belli bir aklî olgunluk düzeyine ulaşmış (âkıl) olması

&Küfrü gerektirecek bir inancın bulunmaması

&Namaz sahih olacak kadar ezbere Kur’an bilecek

&Namazın sıhhat şartlarından birini yitirmiş olmayacak

&Erkek olması

&Özürlü olmayıp sağlam olacak

176-Vali, kaymakam, emniyet müdürü ve hâkimler, caminin resmî görevlisi olan imam, müezzin, evin sahibi, vin sahibinin izin verdiği kişi, namaz hükümlerini en iyi, bilip Kur’an’ı daha güzel okuyan, daha müttaki olan, yaşça büyük olan, ahlâkça daha üstün olan, daha yakışıklı olan, sesi daha güzel olan, elbisesi daha temiz olan, insanlar arasında itibarı daha fazla olan. İmamlığa en lâyık kişi sıralaması yukarıda verilmiştir Bu parağrafta geçen anlatım doğru mudur?

&Doğrudur.

177Cahil kişinin, gösterişçinin (mürâi) ve ilim sahibi bile olsa fâsık yani büyük günah işleyen veya küçük günahta ısrar eden kişinin imam olmasının veya daha üstün bir kimse bulunduğu takdirde gözü görmeyenin imâmetinin dinen hükmü nedir?

&Mekruh

178-Abdestli kişinin teyemmümlüye; abdest uzuvlarını yıkamış olan kişinin, meselâ mest üzerine veya sargı üzerine meshetmiş olan kişiye; ayakta duranın oturan kişiye iktidâsı yani uymaları veya tersine bir iktidâ caiz midir?

&Caizdir

179İma ile namaz kılan kişiye, kendi durumunda olanlar uyabilirler. Diğer insanların ima ile namaz kılana iktidâsı yani uymaları caiz midir?

&Caiz değildir

180Farz dışındaki namazlar binek üzerinde veya cemaat ile kılmak caiz midir?

&Caizdir

181Aşağıdaki paragrafta geçen anlatımlar doğru mudur?

&İmamın namazının bozulması durumunda ona uyanların da namazları bozulur.

&İmama uygun davranmak (fiilleri imamla birlikte yapması) vâciptir.

&Son oturuşta muktedî Tahiyyât’ı bitirmeden imam selâm verecek olursa, Tahiyyât’ı tamamlayıp sonra selâm verir.

&Muktedî Tahiyyât’ı bitirmiş ve geriye salâvat ile dualar kalmışsa bu takdirde imamla beraber selâm vermelidir.

&Evet

182-Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

&İmam son oturuştan sonra sehven yaptığı kıyamı secdeye varmadan önce farkedip hemen geri oturursa, birlikte selâm verir ve sehiv secdesi yaparlar.

&İmam son oturuşta selâm verecek yerde yanlışlıkla kalktığını farketmeyip, kalktığı bu rek‘atı secde ile tamamlayacak olursa, muktedî artık imamı beklemeyerek kendisi selâm verir.

&Son oturuşu terk eden kimse secdeye varmadan hatırlarsa geri oturur. Secdeye vardıktan sonra hatırlarsa namaz fasit olur.  Uyanların da namazları fasit olur.

&Hepsi

183-Bir kimse tek başına bir farz namazı kılmaya başladıktan sonra, bulunduğu yerde o farz cemaatle kılınmaya başlansa, tek başına kılan eğer henüz secdeye varmamış ise namazı hemen keserek imama uyar. Cemaate muhalefet görüntüsü vermemek için böyle davranması nedir?

&Müstehap

184-Bir kimse tek başına bir farz namazı kılmaya başladıktan sonra, bulunduğu yerde o farz cemaatle kılınmaya başlansa, tek başına kılan kimse birinci secdeyi yapmışsa bir rekât daha kılar, selam verir, imama uyar. Kendisinin kıldığı iki rekât namaz nafile olmuş olur. Bu kural hangi namazlar içindir?

&Öğle, ikindi ve yatsı namazları

185-Bir kimse tek başına bir farz namazı kılmaya başladıktan sonra, bulunduğu yerde o farz cemaatle kılınmaya başlansa, tek başına kılan kimse birinci secdeyi yapmışsa namazı bırakarak imama uyar. Eğer ikinci secdeyi yapmışsa namazını tamamlar. Namazını tamamladıktan sonra imama uyarak tekrar namaz kılamaz. Bu kural hangi namazlar içindir, neden?

&Sabah ve akşam namazları için, sabah namazının farzından sonra nâfile kılınamadığı gibi, üç rek‘atlı bir namaz da nâfile olarak kılınamaz.

186Bir kimse namazın üçüncü rek‘atında bulunup da henüz secdesine varmamış ise, namazı bırakır, imama uyar. Selamı oturarak veya ayakta verebilir. Bu kural hangi namazlar içindir?

&Öğle, ikindi ve yatsı namazları

187Bir kimse namazın üçüncü rek‘atının secdesine varmış ise, namazı bırakarak, imama uyamaz. Neden?

&Çünkü bırakırsa nafileye dönüşür. Üç rekâtlı bir namaz nafile olamaz. Bu durumda namazını dörde tamamlaması gerekir.

188Nâfile bir namaza başlamış olan kimse, yanında cemaatle namaza başlansa, bu nâfileyi iki rek‘at olmak üzere kılar, bundan sonra selâm verip cemaate katılır. Üçüncü rek‘ata kalkmış ise, onu da dördüncü rek‘at ile tamamlamadıkça namazını kesmez.(Cenaze namazı için bozduysa, bozduğu namazı tekrar kaza eder.) Bu anlatım doğru mudur?

&Anlatım Doğru

189-İmamla birlikte namaza başladığı halde uyku, gaflet, dalgınlık, abdestinin bozulması gibi mazeretler sebebiyle namaza ara vermek durumunda kalan kimse, namaza ara vermesini gerektiren durumun ortadan kalkmasından sonra konuşmadan, dünya işleriyle meşgul olmadan ve şayet abdesti bozulmuşsa, en kısa yoldan yeniden abdest alıp gelerek, bıraktığı yerden namazına devam eder. Lahik imama uymuş bulunan kimse gibi kıraat etmez, yaklaşık olarak imamın okuyacağı sure kadar bekler. Sadece rükû ve secdedeki tesbihleri, bir de oturuştaki dua ve salâvatları okur. Seferî bir imama uyan mukim bir kimse de kendisinin tamamladığı kısımlarda, lâhik gibidir. Bu anlatım doğru mudur?

&Anlatım Doğru

190Akşam namazının son rek‘atında imama uyan kimse, Sübhâneke’yi okur, imamla beraber o rek‘atı kılıp teşehhütte bulunur, bundan sonra kalkar. Sübhâneke’yi okuyup eûzü besmele çeker ve Fâtiha ile bir sûre veya bir miktar âyet okur; rükû ve secdelerden sonra oturur, sadece Tahiyyât okur, Sonra Allahü ekber diyerek ayağa kalkar, besmele çekip Fâtiha ile bir sûre veya birkaç âyet okuyarak, rükû ve secdeleri ve son oturuşu yapar ve selâm ile namazdan çıkar. Bu durumda üç defa teşehhütte bulunmuş olur. Bu anlatım doğru mudur?

&Anlatım Doğru

191-İmam dördüncü rek‘atta oturup yanlışlıkla beşinci rek‘ata kalksa, mesbûkun namazı bu kıyam ile fâsit olur. Fakat dördüncü rek‘atta oturmadan beşinci rek‘ata kalkmış ise, secdeye varmadıkça mesbûkun namazı bozulmaz. Bu anlatım doğru mudur?

&Anlatım Doğru