KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

14-İlkel Kabile Dinler

İLKEL KABİLE DİNLER

100-Aşağıda anlatılan ilkel dinlerle ilgili hangileri doğrudur?

&Bazı dinler sadece bir ada ahalisine aittir.

&Bazı dinler bir millete, bazısı da birçok millete aittir.

&Yüzyılımızda hâlâ ilkel kabileler bulunmaktadır.

&İlkel kabile dinleri dünya nüfusunun % 5’ini oluşturmaktadır.

&İlkel kabileler, Okyanus adalarında, Güney ve Orta Afrika’da, Avustralya’da, Hindistan içerisinde, kutuplarda bulunmaktadır.

&İlkel Kabîle Dinleri adlarını kabile adlarından almaktadır

&Hepsi doğru 

101-İlkel kabile dinleri nelerdir?

&Nuer dinleri    &Ga dinleri      

&Maori dinleri  &Ainu dinleri    

&Dinka dinleri  &Pigme dinleri

102-İlkel kabîle dinlerinde Tanrı kavramı hangi kelimelerle ifade edilir?

&Totemist, animist inançlar, büyü, atalar kültü yanında bir de Yüce Varlık, Yüce Tanrı ve Yüce Ruh inancı vardır.

103-Hangi kabilelerde yazı olmadığından bir kutsal metin de söz konusu değildir?

&İlkel kabilelerde