Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

14-İkinci Atamız Sayılan ‘’Hz. Nuh’’

İKİNCİ ATAMIZ SAYILAN ‘’HZ. NUH’’ 

68-Kur’an’ı Kerim’de 27 defa ismi geçen, 950 veya 1050 yıllık ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir. Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah (c.c.)’ın emriyle gemi inşa edip, kendisine inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift olmak üzere yanına alarak Kurtararak beşeriyetin ikinci babası olarak bilinen ikinci Âdem kimdir?

&Hz. Nuh (a.s.)

69-Hangi peygamberin hanımı iman etmeyerek helak olmuştur?

&Hz. Nuh

70-Nuh(a.s) gemiyi ne diyerek yürütür ve durdururdu?

(بسم الله مجراها ومرساها)

71-Hz. Nuh (a.s.) döneminde şimdiki Musul şehrinin bulunduğu yerlerde kurulu olan Babil ülkesinin hükümdarlarına verilen ad nedir?

&Nemrut

72-Hz. Nuh(a.s) türbesi nerdedir?

&Şırnak

73-Rivayete göre Hz. Nuh (a.s.)’un Türklerin ilk babası sayılan oğlu hangisidir?

&Yafes

74-Kendisi ilk rasul olan ve oğullarından biri iman etmeyen, kavmi tufan sonunda boğularak helak olan ve ilk gemiyi inşa eden peygamber kimdir?

&Nuh

75-Hz. Nuh(a.s)’a iman ederek gemiye binen oğullarının isimleri nelerdir?

&Sam(Arapların babası), Ham (Habeşlerin babası) ve Yafes (Rumların ababası)

76-Hz. Nuh’un adı nedir?

&Urnapişti

77-Kuran’da ‘’Çok şükreden’’ diye anılan peygamber kimdir?

&Hz. Nuh

78-Tarihte bilinen en büyük tufan hangisidir?

&Nuh Tufanı’dır.

79-Hz. Nuh(a.s) döneminde şimdiki Musul şehrinin bulunduğu yerlerde kurulu olan Babil ülkesinin hükümdarlarına verilen ad nedir?

&Nemrut

80-İnsanlığın ikinci babası olarak bilinen Hz. Nuh (a.s.)’ın gemiye binen ve insanlık kendilerinden türemiş olan üç oğlu vardı. Bu üç evlat üç ırkın babası olmuş, yeryüzünde bugüne kadar var olan ırklar da bunlardan türemiştir. Hz. Nuh (a.s.) bu üç oğlunun isimleri ve hangi ırkın babası olduklarını söyleyiniz?

&Sam; Arapların babası

&Yafes; Rumların babası

&Ham; Habeşlerin babasıdır.

81-Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, sapıklık içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.) bu kavmi azgınlıklarından dolayı -Atalarının başına gelen belaları unutmuş bir kavim vardı ki, soygun, vurgun, yol kesicilik onlarda alışkanlık haline gelmişti. Putçuluk hat safhaya ulaşmış, kayaları oyup evler yaparak bir medeniyet kurmuşlardı. Kendilerine gelen peygamber sarp kayaların içinden Allah (c.c.)’ın izniyle mucize olarak bir deve çıkartmış, ama onlar devenin bacaklarını keserek öldürmüşlerdi. Bu olay üzerine kendilerine üç gün mühlet verilir ve sonunda bir Sayha (bir çığlık) gelir ve iman etmeyenlerin hepsi helak olurlar. Bu kavim ve bunları irşat eden peygamber kimdir?

&Semut kavmi ve Hz. Salih (a.s.)

82-Gemide iken namaz vakitlerini bilmek için on iki saatlik zaman ölçüsünü ilk koyan hangi peygamberdir?

&Hz. Nuh’tur. 

83-“Rabbim! Doğrusu ben, hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi senden istemekten sana sığınırım Eğer bana mağfiret etmez ve bana merhamet etmezsen, hüsrâna uğrayanlardan olurum”, “Rabbim! Bana, ana-babama, evime mü’min olarak girene, (bütün) mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara mağfiret eyle! Zâlimlere de helâktan başka bir şey artırma!” Bu dualar hangi peygambere aittir?

&Hz Nûh

84-Nuh (as) Kimdir?

&Allah’ın seçtiği, diğer peygamberlerden önce hidayete eren, Muhsin, Mü’min, Salih, çok şükreden kuldur.

85-Nuh (a.s) kime peygamber olarak gönderilmiştir?

&Fâsık- Allah’a isyanı adet haline getirmiş, Kör, Cahil, düşünmeyen, Zalim, Hem çok zalim, hem çok azgın ve Çok fena kavme Peygamber olarak gönderilmiştir.

86-Kur’an’da yer alan ayetlerde Nûh tûfanının sebepleri nelerdir?

&Müşrik olmaları, Zâlim ve azgın olmaları, Fâsık olmaları, Peygamberleri/elçileri ve ayetleri yalanlamaları, Hakkı bâtılı hakkın yerine ikâme ettirmeye çalışmaları ve Mânen kör olmaları