Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

14-Arafat Vakfesi

ARAFAT VAKFESİ 

93-Mekke’nin yaklaşık 25 km. güneydoğusunda Harem sınırları dışında bir bölgedir. Bir yerde bir süre durmak veya beklemek anlamına gelir. Bahsedilen bölgenin adı nedir?

&Arafat                                

94-Vaktinde yapılamayan menâsikler daha sonra kazâ edilerek veya fidye ödenerek telâfi edilebilir. Ancak bir menasik var ki o rükun süre içinde yerine getirilmediği zaman o sene hacca yetişememiş olurlar. Bu rükun hangisidir?

&Arafat vakfesi

95-Arafata Arefe günü güneş battıktan sonra çıkan kimse vakfesini yapmış olur mu, ceza gerekir mi?

&Yapmış olur, ceza gerekmez. 

96-Arafat vakfesinin rüknü nedir?

&Kısa bir sürede olsa Arafatta bulunmaktır

97-Vakfenin geçerli (sahih) olabilmesinin iki şartı vardır. Bu şartlar nelerdir?

&Vakfeyi özel (belirli) yer ve zamanda yapmak 

&Hac için ihramlı olmak           

98-Vakfenin yeri, Arafat bölgesidir. Bu bölgede bir vadi vardır. Ancak Arafat bölgesinden değildir. Yani bu vadide vakfe yapılmaz. Arafat bölgesinin Mekke tarafındaki sınırı bu bölgeyle ayrılır. Bu bölge yani vadi hangisidir?

&Urene vadisi   

99-Arafat bögesinde bir mescid vardır. Kıble (kuzeybatı) tarafından bir kısmı da vakfe yerinin dışında kalmaktadır. Yani bu caminin bir kısmında vakfe yapılıyor, bir kısmında yapılmıyor. Bu mescidin adı nedir?

&Nemire Mescidi

100-Arafat vakfesinin vakti ne zamandır?

&Arefe günü zeval vaktinden yani güneşin tepe meridyeni üzerine geliş vaktinden bayramın ilk günü “fecr-i sâdık” denilen tan yerinin ağarmaya başladığı zamana kadar geçen süredir. Bu vakfe zamanı zilhiccenin 9. günüdür.

101-Hangi mezhebe göre, arefe günü gündüz Arafat’ta bulunanların, mazeretsiz olarak güneş batmadan önce Arafat’tan ayrılmamaları vâciptir?

&Hanefi