Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

14-2-Cebriyye Mezhebi

2-CEBRİYYE MEZHEBİ

220-İrade hürriyeti (insan iradesi) konusunda Mu‘tezile’ye taban tabana zıt görüşlere sahip olan mezhep hangisidir?

&Cebriye             

221-Her şeyin Allah’ın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin bulunduğunu bildiren, insanın irade hürriyeti, seçme imkânı ve fiil gücü Bulunmadığını, insan fiillerinin gerçek fâilinin Allah olduğunu, kulun Allah tarafından önceden takdir edilmiş bulunan işleri yapmaya mecbur olduğunu savunur. Bu mezhep Ehl-i sünnet bilginlerince reddedilmiştir. Bahsedilen mezhep hangisidir?

&Cebriyye            

222-Bugün irade, kaza ve kader meselelerini iyi anlamamış olan birçok kimse, bilerek veya bilmeyerek bu mezhebe mensuptur. Bu tanım itikadi mezheplerden hangisine aittir? 

Cebriyye

223-Avru­palılar Cebriyye mezhebini ne olarak ifade ederler?

&Fatalizm

224-Her şeyin Allah’ın ilmi ve irâdesi dâhilinde cereyan ettiğini, insanın çizilmiş bir kaderinin olduğunu, irâde hürriyeti ve seçme imkânı gibi fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolünin adını söyleyiniz.

&Cebriyye 

225-“Allah, yeryüzündeki her fiil veya oluşun fâilidir. İradî fiiller insana sadece mecazî (değişmeceli) olarak atfedilir.” görüşü hangi fırkaya aittir?

&Cebriyye

226-Avru­palıların Fatalizm dediği mezhap hangisidir?

&Cebriyye

227-Cebrîler insan için doğru ve yanlışın kaynağı olarak neyi görürler?

&Allah’ın iradesini 

228-Cebriye Mezhebinin en büyük kolu nedir?

&Cehmiyye