Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

13-Meleklerle İlgili Karma Sorular

MELEKLERLE İLGİLİ KARMA SORULAR

90-Hz. İbrahim ve Hz. Meryem’e gönderilen meleklerin ne şeklinde göründükleri Kur’ân’da haber verilmektedir?

&Birer insan şeklinde

91-Rahmet melekler nerelere girmezler?

&İçinde canlı resmi veya heykeli bulunan odaya

&Alkollü içki içilen ve içki bulunan yere

&Kumar oynanan veya kumar aleti olan yere

&Günah işlenen yere

&Köpek olan yere

&Cünüp bulunan odaya

&Çalgı aletleri bulunan odaya

&Misafir gelmeyen eve

&Avret yeri açık olan kimselerin olduğu yere

&Ana-babaya asi olunan eve

92-Bir kişi hastayı ziyaret ederse onun kazancı ne olur?   

&Yetmiş bin melek onun için istiğfar eder                 

93-Peygamber Efendimizin (s.a.v) yer ehlinden olan yardımcıları kimlerdir?

&Hz. Ebubekir-Hz. Ömer

94-Peygamber Efendimizin(s.a.v) gök ehlinden iki melek yardımcıları vardır. Bunlar hangi meleklerdir?

&Cebrail-Mikail  

95-Kur’an-ı Kerim’de ismi anılan büyük melekler hangilerdir?

&Cebrail ve Mikail

96-Her varlığın müekkel yani kendisine vekil kılınmış bir melaikesi vardır Güneş ve benzeri yıldızların birer müekkel melaikesi olduğu gibi, her bir yağmur tanesinin de birer melaike ile taşındığı hadislerde anlatılmaktadır Bu anlatılan doğrumudur?

&Evet

97-İnsanlarla melekler arasındaki üstünlük dereceleri nasıl sıralanır?

&1-Bütün peygamberler büyüktür, Meleklerden

&2-Meleklerin önde gelenleri büyüktür, Peygamber olmayan bütün insanlardan

&3-Takvâ sahibi müminler, şehidler, salih amel işleyenler, dinde dosdoğru hareket edenler büyüktür, Diğer meleklerden

&4-Diğer melekler büyüktür(üstündür), insanların kâfir, münafık, müşrik, inancı bozuk, amelsiz, ahlâksız olanlarından

è1-2-3-4            

98-Kur’an-ı Kerim’in hadiselere ve ihtiyaca göre azar azar yirmi üç (23) senede indirilmeden önce, bir kadir gecesi toplu halde indirildiği dünya semasındaki makama ne denir?

&Beyt-ul İzze      

99-Dünya ile ahiret arası, iki alem arası, kabir hayatı neyin tarifi yapılmıştır?

&Berzâh

100-Ehl-i Sünnet’e göre insanlar içinden seçilen peygamberler, meleklerin peygamberleri durumunda olan büyük meleklerden daha üstündür. Çünkü yüce Allah insan için “halife” tabirini kullanarak onu melekler karşısında yüceltmiş, Hz. Âdem’e secde etmeleri için meleklere emretmiştir. Neden insanlar meleklerde daha üstündür?

&Allahın böyle dilemesinden dolayı

101-İkinci surdan sonra Allahın insanları hesaba çekmek üzere bir araya toplamasına ne denir?

&Haşr

102-Bilinen meleklerden Başka nerelerde görevli melekler vardır?

&Cennet ve cehennemdeki işleri yürütmekle görevli melekler

&İnsanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham etmekle görevli melekler

&Namaz kılanlarla birlikte Fâtiha sûresinin bitiminde “âmin” demekle görevli melekler

&Hergün sabah ve ikindi namazlarında müminlerle birlikte olmakla görevli melekler

&Kur’an okurken yeryüzüne inmekle görevli melekler

&Sokakları ve yolları dolaşıp zikir, Kur’an ve ilim meclislerini arayıp bulmakla görevli melekler

&Müminlere, özellikle bilgin olan müminlere rahmet okumakla görevli melekler

&Sadece Allah’a hamd ve secde etmekle görevli melekler

103-Meleklerin reisleri kaç tanedir ve nelerdir?

&3’tür. Cebrail, Mikail ve İsrafil

104-Hayat görevleri verilen melekler hangilerdir?

Cebrail, Mikail ve İsrafil

105-Meleklerin ‘’Resulleri’’ olan melekler hangilerdir?

&4 Büyük melek

106-Melekleri hep kanatlı kız şeklinde yapıyorlar. Kızlara melek ismini veriyorlar. Dört büyük meleğin ismini kızlara koymakta mahzur var mıdır?

&Melekleri kız şeklinde yapanlar, Hıristiyanlardır. Bir de onların etkisi altında kalan cahillerdir. Ecdadımız, dört büyük meleğin ismini erkeklere koymuşlar, böylece onların kız olmadıkları intibaı yayılmış olmaktadır. Erkek çocuklarına Cebrail, Mikail, İsrafil ismini koymak uygun olur. Cennet meleklerinin en büyüğü Rıdvan’dır. Cehennem meleklerinin büyüğü de Malik’dir. Bunların ismi de erkek çocuğa konabilir. Kız çocuklarına da koymak caiz ise de, Hıristiyanlara benzememek için koymamalı. Azrail ismi de caizdir. Ancak diğer çocukların alay etmesine yol açabilir. Onun için Azrail ismini koymak uygun görülmemiştir.

107-Melekler Hazret-i Âdem’e secde etti mi?

&Melekler Âdem(a.s)’a secde etmedi. Onun istikametine Allahü teâlâya secde etti. Biz Kâbe’ye secde etmiyoruz, Kâbe istikametine dönerek Allah için secde ediyoruz.

108-Melekler sevinip üzülürler mi?

&Evet.

109-Kazalar azalınca veya yaşlılar ölmeyince, Azrail tatilde demek caiz midir?

&Caiz değildir. Azrail(a.s), vazifesini ihmal etmez. Böyle söylemek vazifesini ihmal ettiği anlamına gelir. Meleklerle alay etmekte de, küfre kadar götürür.

110-Cami kelimesi, Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil isimli dört büyük meleğin isimlerinin baş harflerinden mi meydana gelmiştir?
&Hayır, meleklerin isimleri ile ilgisi yoktur. Cami, Arapça kelimedir. Dört değil, üç harflidir. Cim, mim ve ayn harfleri ile yazılır. Ezberlemenin kolay olması içindir.

111-Peygamberler, meleklerden üstün iken, meleklere iman niçin peygamberlere imandan önce yazılıyor?

&Melekler, her canlıdan önce yaratıldı. Onun için, kitaplara imandan önce, bunlara iman edilmesi bildirildi. Kitaplar da, Peygamberlerden öncedir. Kur’an-ı Kerim’de de, inanılacak şeylerin ismi, bu sıra ile bildirilmektedir.

112-Meleklerde erkeklik ve dişilik olmadığı halde, niye Hıristiyanlar melekleri kız gibi gösteriyorlar, Müslümanlar da, Meleklerin isimlerini erkeklere veriyorlar?

&Hıristiyanlar meleklere kız dedikleri için, bu intiba ortadan kalksın diye, Müslümanlar, Cebrail, Mikail, İsrafil gibi melek isimlerini erkek çocuklarına vermişlerdir. Böyle bir intiba söz konusu olmazsa, erkeğe de, kıza da verilebilir.

113-Kitaplarda, (Allah bir kuluna melek gönderdi) veya (Cebrail’i hemen gönderdi) gibi ifadeler geçiyor. Allah mekândan münezzeh olduğuna göre, sanki meleklerin yanındaymış gibi, gönderdi demek nasıl caiz oluyor?

&Yedi kat gök vardır. Birinci kat gök, dünyadan çok büyüktür. Diğer gökler de, birinci kat gökten çok büyüktür. Allahü teâlâ, yerdeki ve göklerdeki meleklere aynı anda emredebilir. Onlar da, oradan başka yere gider. Gittikleri yerlerden, başka yerlere gitmelerini de emredebilir. Buradaki mekân durumu, meleklerle ilgilidir, Allahü teâlâ ile ilgili değildir.

114-Melek inancının hayatımıza yansımaları nelerdir?

&Meleklere inanıyor olmamız; Kontrollü davranmamızı, öz güven duygusuna sahip olmamızı, kötülüklerden uzaklaşmamızı, iyiliğe yönelmemizi sağlar.

115-Meleklerde erkeklik dişilik olmadığı halde, Kur’anda niye erkek zamiriyle bildiriliyor?

&Türkçede, “o melekler” deniyor. “O” şahıs zamiri Türkçede erkek için, kadın için, hayvan ve cansızlar için kullanılır. “O melekler” denince hangisi kullanılmış oluyor ki? Elbette hiç biri değil. Çünkü bunlara ait farklı zamir yok. Olmayınca mecburen hepsi için aynı zamir kullanılıyor. Hiçbir dilde meleklere has [özgü] bir şahıs zamiri yoktur. Bu bakımdan Arapçada da melekler için erkeklere mahsus zamir kullanılıyor. İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Melekler, erkek ve dişi değildir. Kur’an-ı Kerim’de, meleklerin, erkeklere mahsus şahıs zamirleriyle bildirilmesi, üstünlük bakımındandır. Nitekim Allahü teâlâ, kendini de, bunun için, böyle zamirle bildirmektedir.

116-Melekler de Kur’an-ı Kerim okur mu?

&Kur’an-ı Kerim’i okumak çok büyük bir nimettir. Allahü teâlâ, bu nimeti Habibinin ümmetine ihsan etmiştir. Melekler bu nimetten mahrumdur. Bunun için melekler, Kur’an-ı Kerim okunan yere toplanıp dinlerler.

117-Kur’an’da meleklerden ne olarak bahsedilmiştir?

&Cündullah (Allah’ın askerleri)

118-İman açısından meleklerle ilgili nelere dikkat etmeliyiz?

&Meleklerle ilgili yakışıksız bir düşünce taşınmamalı ve söz söylenmemelidir.

&Melekler için erkeklik, dişilik düşünülmez. Melekler Allah’ın oğlu kızı kabul edilmez.

&Meleklerle alay edilmez ve sövülmez. Ha şeytan ha melek denmez. Meleklerin yanlış yaptığı söylenmez.

&Kadınlara kızlara ‘’meleklerim’’ denmez.

119-Cinlerin en zararlı, şerli korkunç ve kuvvetli cinsi hangisidir?

&İfrit

120-Melekler, Allah’a ibadet etsinler ve onun emirlerini yerine getirsinler diye yarattığı üstün kullarıdır. Nurdan yaratılmışlardır. Altı çizili kelime ne demektir?

&İlahî ışıktan

121-Meleklerin asi olamayacaklarına dair Kur’an’da delil var mıdır?

Tahrim suresinin 6. ayeti

122-Melekler gaybı bilebilirler mi?

&Gayb bilgisi yalnız Allah’a mahsus olduğundan, melekler gaybı bilemezler. Ancak Allah onlara bildirebilir. Kur’an’da Allah’ın Hz. Âdem’e varlıkların isimlerini öğrettiği, sonra da bunları meleklere göstererek isimlerini söylemelerini istediği, meleklerin de, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka, bizim hiçbir bilgimiz yoktur…” dedikleri bildirilmektedir.